Jakobe 1:1-27

 • Kulosa (1)

 • A ku timisela zvi tisa litsako (2-15)

  • A kukholwa ku ringilweko (3)

  • Simamani ku kombela hi kukholwa (5-8)

  • A kunavela ku pswala ciwonho ni kufa (14, 15)

 • A zvinyikiwo zvontlhe zvo saseka zvita hi le hehla (16-18)

 • Maha muzwi ni mumahi wa mhaka (19-25)

  • Munhu a ti cuwukako laha wonini (23, 24)

 • Kukhozela loku ku basileko ni ku nga solekiko (26, 27)

1  Mina Jakobe, a nandza ga Nungungulu ni ga Hosi Jesu Kristu, ndza tsalela a 12 wa tixaka leti ti hangalakileko ndziku: Ndza mu losa!  Vamakabye va mina, tsakani nguvhu loku mu welwa hi mindzhingo yo tsalangana,  hakuva ma zvi tiva lezvaku a kukholwa ka n’wina ku ringilweko ku pswala kutimisela.  Kanilezvi tsikani a kutimisela ku mbhetisa a ntiro wa kona kasi mu mbhelela, mu nga hi na cisolo matlhelweni wontlhe mu tlhela mu nga kiyelelwi hi nchumu.  Hikwalaho, loku a hi kona cikari ka n’wina loyi a kalako a nga hi na wutlhari, i wa kombele ka Nungungulu,* i ta nyikiwa hakuva yena i nyika vontlhe na a nga feleli ne ku sola.  Kanilezvi i wa kombele hi kukholwa* na a nga kanakani ne ni kutsongwani, hakuva loyi a kanakanako i fana ni vingo* ga bimbi gi kukuletwako hi moya giya seno ni seno.  Kunene, a munhu loye a nga faneli ku rindzela ku i ta nyikiwa nchumu hi Jehovha;  i na ni timbilu timbiri niku a nga tiyangi tindleleni takwe tontlhe.  Kanilezvi, a makabye loyi a nga cisiwana i wa tsake* hi kutlakuswa kakwe, 10  ni loyi wo ganya i wa tsake hi kutsongahatwa kakwe, hakuva i ta nyamalala a ku fana ni citsangi ca lomu masin’wini. 11  Hakuva a ku fana ni lezvi a gambo gi humako gi neha mumu lowu wu womisako sinya, a zvitsangi zva yona zviwa lahasi, ni kusaseka ka yona ku nyamalala, a munhu wo ganya yenawu i ta nyamalala mitirweni yakwe yontlhe. 12  I katekile a munhu loyi a simamako ku timisela mindzhingo, hakuva loku a yi hlula i ta kuma a cidlodlo* ca wutomi, leci Jehovha a tsumbisako lava va simamako ku mu randza. 13  Loku munhu a ringiwa, a nga faneli ku wula ku: “Ndzi ringiwa hi Nungungulu.” Hakuva Nungungulu a nga ringiwi hi zvilo zvo biha, ne a nga ringi munhu. 14  Kanilezvi a munhu ni munhu i ringiwa hi ku kokiwa ni ku xengiwa* hi kunavela kakwe wutsumbu. 15  Makunu loku a kunavela ku xurile nyimba ku pswala ciwonho, hi kugumesa a ciwonho ci pswala kufa. 16  Vamakabye va mina va randzekako, mu nga ti kalaveli. 17  A zvinyikiwo zvontlhe zvo saseka ni zvinyikiwo zvontlhe zvo mbhelela zvita hi le hehla, zvi relela hi ka Papayi wa kuwonekela ka le tilweni, loyi a nga hundzukiko kutani ku cica a ku fana ni ndzhuti wu cicacicako. 18  Hi kota ya kurandza kakwe, i no hi tisa wutomini hi mhaka ya lisine kasi hiva mihandzu yo sangula ya zvivangwa zvakwe. 19  Vamakabye va mina va randzekako, tivani lezvi: A mun’we ni mun’wani i fanele ku hatlisa kuzwa, a nonoka ku wulawula, a tlhela a nonoka ku zangara, 20  hakuva a zanga ya munhu a yi mahi a kululama ka Nungungulu. 21  Hikwalaho, tsikani a kunyenyeza kontlhe ni kubiha kontlhe, mu vhumela hi kurula a mhaka leyi Nungungulu a yi byalako ka n’wina, leyi yi zvi kotako ku mu ponisa. 22  Kanilezvi mahani vamahi va mhaka, mu ngavi vazwi basi, mu ti kanganyisa hi maalakanyo ya hava. 23  Hakuva loku a munhu azwa mhaka, kanilezvi a nga yi mahi, i fana ni munhu loyi a cuwukako a nghohe yakwe laha ka woni.* 24  Hakuva wa ti cuwuka, kanilezvi neti a suka i rivala lezvaku munhu wo tshamisa kuyini. 25  Kanilezvi loyi a hlolako nayo wu mbheleleko, lowu wa kutlhatlheka, a simama ka wona, i tava mumahi wa ntiro na ku nga hi muzwi a rivalako; i ta tsaka ka lezvi a mahako. 26  Loku a wokari aku wa khozela Nungungulu* kanilezvi na a nga khomi lirimi lakwe, wa kanganyisa a mbilu yakwe, ni kukhozela kakwe a ku vhuni nchumu. 27  A kukhozela loku ku* basileko ni ku nga solekiko mahlweni ka Nungungulu tlhelo Papayi wa hina, hi loku: Ku vhuna a zvisiwana ni vavasati vo felwa hi vanuna kuxanisekeni kabye, ni ku tshama hi nga hi na noda ya zva tiko.

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi kukongoma: “i wa kombele ka Nungungulu a nga tsiki”.
Hi kukongoma: “i wa kombele hi kukholwa a nga tsiki”.
Kutani: “byandlati; vimbi”.
Hi kukongoma: “i wa ti dzundze”.
Kutani: “korowa”.
Kutani: “a ku khwatsi o phasiwa hi cimemba”.
Kutani: “cibuko”.
Kutani: “aku mukhongeli”.
Kutani: “A wukhongeli legi gi”.