2 Va Le Korinte 5:1-21

  • Ku ambala a yindlu ya le tilweni (1-10)

  • Ntiro wu mahako vanhu va tlhela va zwanana na Nungungulu (11-21)

    • A civangwa ciswa (17)

    • Vaembaxadhori va Kristu (20)

5  Hakuva ha zvi tiva lezvaku hambu loku a yindlu ya hina ya laha misaveni, ku nga tenda legi, yi hahluliwa, Nungungulu i ta hi nyika yindlu yin’wani ya pindzukelwa le tilweni, yi nga akiwangiko hi mandla ya vanhu.  Hakunene ha keta ka yindlu leyi ya laha misaveni, na hi xuva nguvhu ku ambala a yindlu ya hina ya le tilweni,  kasi loku hi yi ambalile hi nga ha tshami cimbyiri.  Kunene, hina lava hi nga ka tenda legi ha keta ni ku karateka, hakuva a hi zvi lavi ku tlhatlha leyi hi nga nayo, kanilezvi hi lava ku ambala leyi yin’wani kasi a yindlu leyi yi fako yi vhaletwa hi wutomi.  Loyi a nga hi longiselela a wutomi legi hi Nungungulu; hi yena a hi nyikileko a moya kota citiyisekiso ca lezvi zva ha tako.  Hikwalaho, ha tiya hlana contlhe cikhati na hi tiva lezvaku loku ha ha hi ni muti wa hina mirini lowu, hi le kule ni Hosi,  hakuva hi famba hi kukholwa, a hi fambi hi kuwona.  Kanilezvi a hi chavi niku ha xuva ku tsawukana ni miri lowu hi ya hanya ni Hosi.  Hikwalaho, kani hi hanya nayo, kutani hi le kule nayo, hi maha zvontlhe kasi hi tsakelwa hi yona. 10  Hakuva hontlheni hi ta yima mahlweni ka citshamu ca kulamula ca Kristu, kasi a mun’we ni mun’wani a amukela a hakhelo yi ringanako lezvi a zvi mahileko na a ha hi mirini, kani zva zvi nene kutani zvakubiha. 11  Hikwalaho, kota lezvi hi zvi tivako lezvaku hi fanele ku chava Hosi, ha simama ku khongotela vanhu, kanilezvi hina ha tiviwa khwatsi hi Nungungulu. Hambulezvo, ndzi navela lezvaku a tivhalo ta n’winawu ti hi tiva khwatsi. 12  A hi lavi ku tlhela hi ti dzundza cikari ka n’wina kanilezvi ha mu kuca lezvaku mu ti dzundza hi kota ya hina, kasi mu zvi kota ku hlamula lava va ti dzundzako hi lezvi va wonekisako zvona hi lahandle na ku nga hi lezvi zvi nga lomu mbilwini. 13  Hakuva loku hi hlanyile, hi hlanyele Nungungulu; loku hi hi ni kupima ku nene, hi nako hi kota ya n’wina. 14  Hakuva a lirandzo la Kristu la hi kurumeta, kota lezvi hi zvi tivako ku ngalo: A munhu mun’we i no fela vontlhe, hikwalaho vontlhe va file. 15  I no fela vontlhe kasi lava va hanyako va nga ha ti hanyeli, kanilezvi va hanyela loyi a nga va fela a tlhela a vhuxiwa. 16  Kusukela lezvi, a ha ha tivi munhu hi ka nyama. Hambu loku hi tshukile hi tiva Kristu hi ka nyama, makunu a ha ha mu tivisi lezvo. 17  Hikwalaho, loku a munhu a hi zvin’we na Kristu, yaloye civangwa ciswa; a zvilo zva kale zvi hundzile; makunu ku na ni lezvi zva zviswa! 18  Kanilezvi a zvilo zvontlhe zvita hi ka Nungungulu. Hi ku tirisa Kristu, Nungungulu i hi mahile hi vhuxeta a kuzwanana ka hina naye, a tlhela a hi nyika ntiro wa ku zwananisa vanhu naye, 19  ku nga lezvaku, Nungungulu i wo vhuxeta kuzwanana kakwe ni tiko hi ku tirisa Kristu kasi a nga ha va woni kota vawonhi; makunu i nyikile hina a mahungu ma zwananisako vanhu na Nungungulu. 20  Makunu, hina hi vaembaxadhori* va vhaletako Kristu, a ku khwatsi hi loku Nungungulu o khongotela vanhu hi ku tirisa hina. Kota vavhaleti va Kristu, ha mu khongotela hiku: “Tlhelani mu zwanana na Nungungulu.” 21  Loyi a nga kala ku wonha, Nungungulu i no mu maha munyikelo wa ciwonho hi kota ya hina, kasi hi kota ya yena hiva vo lulama mahlweni ka Nungungulu.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “vayimeli”.