2 Va Le Korinte 3:1-18

  • Mapapilo ma wulawulako hi hina (1-3)

  • Malandza ya civhumelwano ciswa (4-6)

  • A kungangamela ka civhumelwano ciswa ka hombe (7-18)

3  Zvo laveka ku hi tlhela hi mu byela ku hi hina vamani ke? Kutani ko laveka mapapilo ma hi tlhamuselako cikari ka n’wina a ku fana ni van’wani vanhu ke? Kutani hi n’wina mu faneleko ku hi nyika a mapapilo lawo?  A papilo ga hina hi n’wina, legi gi tsalilweko timbilwini ta hina, gi tiviwako ni ku leriwa hi vanhu vontlhe.  Hakuva zva woneka kubaseni lezvaku mu papilo ga Kristu legi gi tsalilweko hi hina lava hi nga malandza. A gi tsaliwangi hi tinta kanilezvi gi tsalilwe hi moya wa Nungungulu a hanyako, ne a gi tsaliwangi ka maribye kanilezvi gi tsalilwe timbilwini.  Nungungulu i hi nyikile kutsumba loko ha Kristu.  Na ku nga hi lezvaku hina wutsumbu hova ni ntamu wa ku maha ntiro lowu, kanilezvi a ntamu wa hina wuta hi ka Nungungulu,  loyi a hi mahako hi ringanelwa hi kuva malandza ya civhumelwano ciswa ca moya, na ci nga hi ca nayo wu tsalilweko; hakuva a nayo wu tsalilweko wu yisa kufeni, kanilezvi a moya wa hanyisa.  Loku ku hi lezvaku a nayo wu yisako kufeni, lowu wu nga tsalilwe maribyeni, wu tile ni kungangamela ka kuza a vana va ka Izrayeli va nga zvi koti ku cuwuka a nghohe ya Mosi hi kota ya kungangamela ka yona, kuveni a kungangamela loko ku wa ta hundza,  a ntiro wa moya wu wa nga faneli kuva wo ngangamela nguvhu a ku hundza kungangamela ka nayo ke?  Hakuva loku ku hi lezvaku a nayo lowu wu yisako kufeni wu wa ngangamela, a ha ha wuli hi nayo lowu wu yisako kululameni, wu ngangamela nguvhu! 10  Kunene, hambu leci a kale ci nga ngangamela a ca ha hi na kungangamela hi kota ya kungangamela loku kun’wani ku ci hundzako. 11  Loku ku hi lezvaku leci ci nga lava ku hundza ci tile ni kungangamela, a ha ha wuli hi kungangamela ka leci ci to simama, ku tava ka hombe nguvhu! 12  Kota lezvi hi nga ni kutsumba loku, hi wulawula hi kutiya, 13  na hi nga mahi lezvi Mosi a nga maha zva ku ti fenengeta nghohe hi nguwo kasi a vana va ka Izrayeli va nga woni a magumo ya lezvi zvi nga lava ku fuvisiwa. 14  Kanilezvi a maalakanyo yabye ma wa tlanyele. Hakuva kala ni nyamutlha lezvi, loku ku gondziwa a mitsalo ya civhumelwano ca kale, a nguwo leyi ya ha hi kona; a nguwo leyo yi susiwa ntsena hi Kristu. 15  Kunene kala ni nyamutlha lezvi, loku a timhaka ta Mosi ti gondziwa, ka ha hi ni nguwo yi fenengetileko a timbilu tabye. 16  Kanilezvi loku a munhu a tlhela ka Jehovha, a nguwo leyo yo susiwa. 17  Jehovha i Moya, niku laha ku nga ni moya wa Jehovha ku na ni kutlhatlheka. 18  Makunu hina hontlhe lava hi nga fenengetwangiko tinghohe, hi kombisa a kungangamela ka Jehovha a ku khwatsi hi mawoni.* Ha hundzuluswa hi fanana na Nungungulu, hi simama hiya mahlweni hi kombisa kungangamela kakwe, a ku fana ni lezvi Jehovha, loyi a nga Moya, a mahako.*

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “zvibuko”.
Zvi nga ha wula ku: “lezvi a moya wa Jehovha wu mahako”.