2 Pedro 2:1-22

  • Ku ta humelela a vagondzisi va mawunwa (1-3)

  • A vagondzisi va mawunwa va ta lamuliwa hakunene (4-10a)

    • Tingilozi leti ti nga hoxiwa lomu Tartaru (4)

    • Ndambi; Sodhoma ni Gomora (5-7)

  • Matshamela ya vagondzisi va mawunwa (10b-22)

2  Kanilezvi, cikari ka vanhu kuve kona vaphrofeti va mawunwa, kota lezvi ku tova ni vagondzisi va mawunwa cikari ka n’wina. Va ta nyanimela va gondzisa a tigondzo ti hohlotako. Va ta kanyisa hambu ni n’winyi wabye loyi a va xavileko, va hatlisisa a kulovisiwa kabye.  Ahandle ka lezvo, a votala va ta landzela a mahanyela yabye ya tingana,* niku hi kota ya vona a ndlela ya lisine yi ta rukatelwa.  Hi kota ya kumbilukela kabye, va ta mu xolola hi magezu ma kanganyisako. Kanilezvi a kulamulwa kabye loku ku sinako ku bohilwe kale, kata hi cihatla, ni kuloviswa kabye ku nga ta thindeka.  Kunene, Nungungulu a nga tsikangi ku tsayisa a tingilozi leti ti nga wonha, kanilezvi i no ti hoxa lomu Tartaru,* a ti boha hi machini* munyameni wa hombe, ti rindzela kulamulwa.  A nga tsikangi ku tsayisa a tiko ga kale, kanilezvi i no ponisa Nowa, a muchumayeli wa kululama, zvin’we ni van’wani va 7, a cikhati leci a nga tisa ndambi hehla ka lava va nga chaviko Nungungulu.  I no lamula a madhoropa ya Sodhoma ni Gomora a ma lovisa ma maha khuma, a ma tirisa kota citlharihiso ca zvilo zvi to mahekela lava va nga chaviko Nungungulu.  Kanilezvi i no tlhatlhisa Loti, a munhu wo lulama, loyi a nga kari a karateka nguvhu hi kota ya mahanyela ya tingana* ya vahambunyeti va nayo.  (Hakuva na a ha hanya cikari kabye, a wanuna loyi wo lulama i wa xaniseka siku ni siku moyeni wakwe wo lulama hi kota ya ku wona ni kuzwa a mitiro yabye ya kubiha.)  Hikwalaho, Jehovha wa zvi kota ku tlhatlhisa lava va mu chavako loku va ringiwa, ni ku vekisa a vangalulamangiko kasi va lovisiwa sikwini ga kulamula, 10  nguvhunguvhu lava va etlelako* ni van’wani kasi ku va nyenyezisa, ni lava va kanyisako a wuhosi. Kota lezvi va nga ni cixinya ni matshandza, a va chavi ku wulawula kubiha hi lava va dzundziwako hi Nungungulu, 11  kasi lezvo, hambu lezvi a tingilozi ti va palako hi wukulu ni ntamu, a ti va koni hi magezu yo tseketsela hi lezvi ti nga ni cichavo hi Jehovha. 12  Kanilezvi, a ku fana ni zvihari zvi nga pimisiko kasi ku maha nchumu, lezvi zvi pswaliwako kasi zvi khomiwa zvi lovisiwa, a vavanuna lava va wulawula kubiha hi zvilo va nga zvi tiviko. Va ta loviswa hi kota ya mahanyela yabye yo biha, 13  va xaniseka kota nchachazelo wa mitiro yabye yo biha. Zva va xalalisa a ku hanyela a kutitsakisa ko hundzeleta hambu ni mumu. Vona tinoda ni zvibawa; va tsakisiwa nguvhu hi ku kanganyisa van’wani hi tigondzo tabye ta mawunwa loku va hi lomu tifesteni zvin’we na n’wina. 14  A matihlo yabye ma tele hi wubhayi; a va kolwi hi ku wonha, niku va kucetela lava va nga tiyangiko. A timbilu tabye ti tele hi matshoho. I vana va rukatelweko. 15  Va lahlekile hakuva va tsikile a ndlela yo lulama. Va landzele a ndlela ya Bhalami, a n’wana wa Bheyori, loyi a nga maha zvobiha na a lwela ku kuma a nchachazelo, 16  kanilezvi i no kawukiwa hi lezvi a nga hambunyeta zva kululama. A mbongola, yi nga cihari co kala ku wulawula, yi no wulawula hi gezu ga munhu yi betela muphrofeti a ku simama ndleleni yakwe ya wupumbu. 17  A vanhu lava zvibuka zvo kala mati, ni marefu ma kukuletwako hi moya wa hombe; va hlayiselwe a munyama wo tshisa nguvhu. 18  Va na ni matshandza kuwulawuleni kabye, kanilezvi lezvi va wulawulako a zvi zwali. Va vhuvhumisa a kunavela ka nyama ni mahanyela ya tingana,* hi ku maha lezvo va kucetela vanhu va ha hi ku ti hambanisako ni lava va mahako zva kubiha lezvaku va tlhela va maha lezvi va zvi tsikileko. 19  Va va tsumbisa kutlhatlheka, kasi lezvo vona wutsumbu tikhumbi ta kubola,* hakuva loku a munhu a hluliwa hi mun’wani, i maha khumbi yakwe.* 20  Kunene andzhako ka loku va ponile ka manyala ya tiko hi lezvi va mu tivileko khwatsi Jesu Kristu, a Hosi ni Muhanyisi, kanilezvi va tlhelela zvilo lezvi zvi guma zvi va hlula, a tshamela gabye go gumesa gi biha nguvhu a ku hundza legi go sangula. 21  Na zvi vile chukwana kabye loku va wa nga yi tivangi a ndlela ya kululama a ku hundza ku va yi tiva va gumesa va fularela a nayo wo basa lowu va gondzileko. 22  Ku mahekile ka vona a lisine la vingu legi gi nge ngalo: “A mbyana yi tlhelele mahlateni ya yona, ni khumba* legi gi nga hlambisiwa gi tlhelile gi ya puluwundza madhakeni.”

Mitlhamuselo ya lahasi

Hi ciGreki: asélgeia. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “makorente”. Zvi nga ha wula ku: “a ti veka mikeleni”.
Hi ciGreki: asélgeia. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “va hlengelako masango”.
Hi ciGreki: asélgeia. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “kuhina”.
Kutani: “hakuva a munhu i khumbi ya lezvi a hluliwako hi zvona”.
Kutani: “khumba ga kati”.