1 Va Le Korinte 10:1-33

  • Zvitlharihiso hi zvi kumako ka matimu ya vaIzrayeli (1-13)

  • Hi nga khozeli zvifananiso (14-22)

    • A meza ya Jehovha ni meza ya madhimoni (21)

  • Hi tlhatlhekile, kanilezvi hi nga ti laveli zva hina basi (23-33)

    • “Mahani zvontlhe zviva wudzundzo ka Nungungulu” (31)

10  Makunu vamakabye, ndzi lava ku mu tiva lezvaku vontlhe a vakokwani va hina va wa hi lahasi ka refu ni lezvaku va tsemakanyile hi lomu bimbini.  Vontlhe va bhabhatiselwe ka Mosi hi refu ni bimbi,  vontlhe va gile zvakuga zvalezvi zva zvin’we zva moya  niku vontlhe va nwile a mati yalawa ya man’we ya moya. Hakuva va wanwa ka ribye ga moya legi gi nga va pangalata; a ribye lego ku wa hi Kristu.  Hambulezvo, a kutala kabye a va mu tsakisangi Nungungulu, hikwalaho va no dawa lomu ciwuleni.  Makunu a zvilo lezvi citlharihiso ka hina, kasi hi nga naveli a zvilo zvo biha, a ku khwatsi hi vona va nga zvi navela.  Mu nga khozeli zvifananiso, a ku khwatsi hi vokari cikari kabye; kota lezvi ku tsalilweko ku ngalo: “A vanhu va no tshama hasi vaga, vanwa, va gumesa va suka va hlakana.”  Ne hi nga maheni wubhayi* a ku khwatsi hi vokari vabye va nga maha wubhayi,* ku gumesa kufa a 23 000 wa vona hi siku gin’we.  Hi nga ringeni Jehovha, a ku khwatsi hi vokari vabye va nga mu ringa va gumesa va dawa hi tinyoka. 10  Ne mu nga nguranguri,* a ku khwatsi hi vokari vabye va nga ngurangura va gumesa va dawa hi mulovisi. 11  A zvilo lezvi zvi no va humelela kasi zviva citlharihiso, zvi tlhela zvi tsaliwa kasi ku gondzisa hina lava hi chikelelweko hi kugumesa ka tiko. 12  Hikwalaho loyi a alakanyako lezvaku i yimile i wa ti wonele kasi a ngawi. 13  A mu se welwa hi ndzhingo wo hambana ni lowu wu welako vanhu. Nungungulu i tsumbekile, a nga ta mu tsika mu ringiwa a ku hundza a ntamu wa n’wina; kanilezvi loku mu welwa hi ndzhingo, i ta mu vhululela ndlela ya kupona, kasi mu zvi kota ku wu timisela. 14  Hikwalaho varandzekako, chavani ku khozela zvifananiso. 15  Ndzi wulawula na n’wina kota vanhu va pimisako; zvi hloleni ha n’wece lezvi ndzi wulako. 16  Loku hinwa a kopo ya cikatekiso leyi hi yi katekisako, a ho hlengela nkhateni wa Kristu ke? Loku higa a pawa leyi hi khemako, a ho hlengela mirini wa Kristu ke? 17  A pawa yin’we, hikwalaho hambu lezvi hina hi nga tala, hi miri wun’we, hakuva hontlheni higa a pawa yaleyi ya yin’we. 18  Alakanyani vaIzrayeli va mabeleko:* A cikhati leci va nga kari vaga miphahlo yi nyikelweko alatini, zvi wa nga mahisi ku khwatsi voga na Nungungulu ke? 19  Makunu, ndzi lava ku wula yini? Ndzo lava ku wula lezvaku leci ci phahlelweko cifananiso cova ca nchumu, kutani ku a cifananiso cova nchumu ke? 20  Ahihi; kanilezvi ndzi wula lezvaku, lezvi a vamatiko va zvi phahlelako va phahlela madhimoni, a va phahleli Nungungulu; makunu mina a ndzi zvi lavi lezvaku n’wina mu hlengela ni madhimoni. 21  N’wina a mu zvi koti kunwa a kopo ya Jehovha ni kopo ya madhimoni; a mu zvi koti kuga “mezeni ya Jehovha” ni mezeni ya madhimoni. 22  Kona ‘a ho mu vhuxela ciluse Jehovha’ ke? Hi na ni ntamu wo hundza yena ke? 23  A zvilo zvontlhe zva vhumeleleka, kanilezvi a hi zvontlhe zvi vhunako. A zvilo zvontlhe zva vhumeleleka, kanilezvi a hi zvontlhe zvi akako. 24  A mun’we ni mun’wani a nga ti laveli zva yena basi, kanilezvi i wa lave lezvi zvi to vhuna mun’wani munhu. 25  Ganani nyama yontlhe yi xavisiwako merkadho, mu nga wutisi nchumu hi kota ya livhalo la n’wina, 26  hakuva a “misava ni zvontlhe zvi nga ka yona zva Jehovha”. 27  Loku a munhu a nga kholwiko a mu ramba lezvaku mu yaga zvakuga, na mu zvi lava kuya, ganani ni cihi a to mu nyika, mu nga wutisi nchumu hi kota ya livhalo la n’wina. 28  Kanilezvi loku a wokari a mu byela aku: “A zvakuga lezvi zvi phahlelwe”, mu ngagi hi kota ya loyi a mu byelileko ni hi kota ya livhalo. 29  A ndzi wuli a livhalo la n’wina, kanilezvi ndzi wula leli la mun’wani munhu. Kona a kutlhatlheka ka mina ku lava kuza ku lamuliwa hi livhalo la mun’wani munhu hikuyini ke? 30  Hakuva loku ku hi lezvaku lezvi ndzi gako ndzi rangile hi ku bonga, ndzi solelwa yini hi lezvi ndzi zvi bongileko ke? 31  Hikwalaho kani moga, kani monwa, kani hi cihi leci mu ci mahako, mahani zvontlhe zviva wudzundzo ka Nungungulu. 32  Tsikani kuva cikhunguvanyiso ka vaJudha ni vaGreki ni ka bandla ga Nungungulu, 33  a ku fana ni lezvi minawu ndzi ti karatelako ku tsakisa vanhu vontlhe zvilweni zvontlhe, na ndzi nga ti laveli lezvi zvi vhunako mina basi, kanilezvi lezvi zvi vhunako votala, kasi vonawu va poniswa.

Mitlhamuselo ya lahasi

Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “ngunguruki”.
Hi kukongoma: “vaIzrayeli va nyama”.