1 Timote 6:1-21

  • A tikhumbi ti wa dzundze a venyi va tona (1, 2)

  • Vagondzisi va mawunwa, ni ku randza mali (3-10)

  • Zvileletelo zvi yako ka munhu wa Nungungulu (11-16)

  • Ganyani hi mitiro yo saseka (17-19)

  • Hlayisa lezvi u nyikilweko (20, 21)

6  Lava va nga tikhumbi va wa simame ku dzundza nguvhu a venyi vabye, kasi a vito ga Nungungulu ni gondzo yakwe zvi nga tshuki zvi rukatelwa.  Ahandle ka lezvo, lava va tirelako makholwa-kulobye va nga ma kanyisi hi lezvi ma nga vamakabye. Kanilezvi va fanele ku ma mahela ntiro wa wu nene hakuva lava va vhunekako hi ntiro wabye wa wu nene maKristu niku vamakabye vo randzeka. Simama ku gondzisa timhaka leti ni ku va nyika a wusungukati legi.  Loku a wokari a gondzisa yin’wani gondzo a nga namareli a gondzo yi hanyisako,* leyi yi tako hi ka Hosi ya hina Jesu Kristu, ni loku a nga namareli ka gondzo yi longolokako ni kuhanya ka kukholwa,  a munhu loye wa ti kukumukisa hi matshandza, niku a nga tivi nchumu. I na ni mababyi ya ku phikizana ni ku kanetisana hi timhaka. A zvilo lezvi zvi vanga wunavenave, ni kuholova, ni mahlevo,* ni ku alakanyelana zvakubiha,  ni ku tshamela ku phikizana hi zvilo zvi nga vhuniko nchumu zvi kucetelwako hi vanhu lava a kupima kabye ku wonhekileko, va kalako va nga ha li zwisisi a lisine, na va alakanya lezvaku a kuhanya ka kukholwa i ndlela ya ku bhindzula.  Kunene a ku khozela Nungungulu na hi xalele hi lezvi hi nga nazvo i bhindzu ga hombe.  Hakuva a hi tangi ni nchumu laha tikweni, ne a hi nge teki nchumu loku hi suka ka gona.  Hikwalaho loku hi hi ni zvakuga ni tinguwo,* a hi tsakeni hi zvalezvo.  Kanilezvi lava va lavako ku ganya va wela kuringweni ni mitlhan’wini ni kunaveleni ko tala ka wupumbu, lezvi zvi nyupetako vanhu kulovisiweni ni kulahlekeni. 10  Hakuva a ku randza mali i mutsu wa zvilo zvontlhe zva kubiha, niku hi kota ya ku yi randza, a vokari va pengile kukholweni, va ti vangela zvikarato zvo tala.* 11  Kanilezvi wena munhu wa Nungungulu, fularela a zvilo lezvi, u hlota kululama, ni kuhanya ka kukholwa, ni kukholwa, ni lirandzo, ni kutimisela, ni kuolova. 12  Lwana a yimpi ya yi nene ya kukholwa; u khoma zvi tiya ka wutomi ga pindzukelwa legi u vitanelweko gona laha u nga vhumela a kuvhumela ko saseka mahlweni ka vakustumunyu vo tala. 13  Ndza ku laya mahlweni ka Nungungulu, loyi a nyikako wutomi ka zvontlhe, ni mahlweni ka Kristu Jesu, loyi a nga kustumunya mahlweni ka Pontiyu Pilatu hi kuvhumela ko saseka, 14  lezvaku u hlayisa a zvileletelo, u ngavi na noda ne kusoleka kala kuwonekelisweni ka Hosi ya hina Jesu Kristu, 15  loku ku to mahiwa cikhatini ci yimisilweko hi yena loyi a nga Hosi yo tsaka ni ya ntamu wontlhe. Hi yena Hosi ya tihosi ni Mufumeli wa vafumeli, 16  ku nga yena yece a nga fiko, a tshamako kuwonekeleni ko kala ku nga tshineleleki, loyi ku nga hiko na munhu a mu wonileko kutani a zvi kotako ku mu wona. A wudzundzo ni ntamu wa pindzukelwa a zvive ka yena. Amen. 17  Laya lava va ganyileko tikweni legi* lezvaku va nga ti kulisi, ni lezvaku va nga veki a kutsumba kabye ka titshomba ti mbhelako, kanilezvi va tsumba Nungungulu loyi a hi nyikako a zvilo zvontlhe hi ti buzako hi zvona na a nga feleli. 18  Va byele lezvaku va maha zva zvi nene, va ganya hi mitiro yo saseka, va hana, va randza ku avela van’wani lezvi va nga nazvo, 19  va ti vekela tshomba leyi yi tova ciseketelo ci nene cikhatini ca ha tako, kasi va fela ku khoma zvi tiya ka wutomi legi hakunene gi nga wutomi. 20  Timote, hlayisa lezvi u nyikilweko hi Nungungulu, u fularela kuwulawula ku nga vhuniko nchumu loku ku nyenyezisako lezvi zvi basileko, u fularela ni kukanetisana loku va nge “wutivi” kuveni a hi gona. 21  A vokari va pengile kukholweni hi kota ya ku ti byela* hi wutivi lego. A tipswalo ta Nungungulu a tive na wena.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “yi nene”.
Kutani: “kurukatela”.
Kutani: “yindlu”. Hi kukongoma: “ca ku fenengela”.
Kutani: “va ti phoroketa hi kubayisa ko tala”.
Kutani: “nguveni leyi”. Wona laha ka ku: “Nguva” ka Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “ku ti kulisa”.