1 Pedro 3:1-22

  • Sati ni nuna (1-7)

  • Muva ni kuzwelana; mu hlota kurula (8-12)

  • Xaniseka hi kota ya kululama (13-22)

    • Tshamani na mu longile a ku yimela a kutsumba ka n’wina (15)

    • Kubhabhatiswa ni livhalo li nene (21)

3  Wenawu sati, ti koramise ka nuna wa wena, kasi loku a nuna wa wena a nga ingisi mhaka, a fela ku kokiwa hi mahanyela ya wena sati wakwe, na ku nga hi hi kota ya mhaka,  hi kuva a wonile a mahanyela ya wena ya ma nene ni cichavo ca hombe.  A kutisasekisa ka wena ku ngavi ka lahandle, hi malukela ya misisi, ni ku boha tiouro kutani tinguwo to dhura,  kanilezvi sasekisa a munhu loyi a fihlilweko wa mbilu hi tinguwo ti nga hiniko ta moya wo rula ni wo olova, lowu wu nga wa lisima nguvhu mahlweni ka Nungungulu.  Hakuva hi zvalezvi va nga ti sasekisisa zvona a vavasati vo basa va kale lava va nga tsumba Nungungulu, va ti koramisa ka vanuna vabye,  khwatsi hi Sara loyi a nga ingisa Abrahama, a mu vitana ku i hosi yakwe. Wena u tava n’wana wakwe loku u simama ku maha zva zvi nene na u nga chavi nchumu.  Wenawu nuna, hanya ni sati wa wena hi ku mu zwisisa.* Mu dzundze kota lezvi a nga cibya ca wukheta, hakuva yenawu mugi wa tshomba zvin’we na wena ya tipswalo ta wutomi, kasi a mikhongelo ya wena yi nga vhalelwi.  Hi kugumesa, vamakabye, n’wentlheni mu fanele kuva ni kupima kun’we, mu zwelana, mu randza vamakabye, muva ni wuxinji ni kutikoramisa.  Mu nga tlheliseli kubiha hi kubiha kutani a kurukatela hi kurukatela. Kanilezvi katekisani hakuva mu vitanelwe lezvo kasi n’winawu mu fela ku katekisiwa. 10  Hakuva “ni wihi loyi a randzako wutomi ni ku lava ku hanya hi kutsaka, i wa betele a lirimi lakwe ka zvakubiha ni nomu wakwe a ku wulawula mawunwa. 11  I wa fularele zvakubiha a maha zva kusaseka; i wa hlote kurula a ku landzela. 12  Hakuva a matihlo ya Jehovha ma cuwuka a valulamileko, ni tindleve takwe ti ingisela a mikhongelo yabye, kanilezvi a nghohe ya Jehovha yi vhukela lava va mahako zvilo zva kubiha”. 13  Kona hi mani a to mu mahela kubiha loku mu ti tsitsirita ka zvilo zva zvi nene ke? 14  Kanilezvi mu katekile loku mu xaniseka hi kota ya kululama. Hambulezvo, mu nga chavi lezvi vona va zvi chavako,* ne mu nga karateki. 15  Kanilezvi basisani Kristu kota Hosi timbilwini ta n’wina, na mu longile a ku hlamula ni wihi munhu a to wutisa a cigelo ca kutsumba ka n’wina, kanilezvi zvi maheni hi kurula ni cichavo ca hombe. 16  Mu fanele kuva ni livhalo li nene, kasi lava va mu hlevako vawa tingana hi kota ya ku wona a mahanyela ya n’wina ya ma nene kota valandzeli va Kristu. 17  Hakuva i chukwana ku xaniseka hi kota ya ku maha zva zvi nene, loku ku hi kurandza ka Nungungulu, a ku hundza a ku xaniseka hi kota ya ku maha zvakubiha. 18  Hakuva Kristu i nofa khati gin’we zvi enela hi kota ya zviwonho, yena loyi a lulamileko i no fela a vangalulamangiko, kasi a fela ku mu yisa ka Nungungulu. I no dawa nyameni, a vhuxiwa hi ka moya. 19  Na a hi ka ciyimo leco i no ya chumayela a tingilozi ti nga hi paxweni, 20  leti ti nga tsika ku ingisa a cikhati leci Nungungulu a nga kari a rindzela hi lihlazva-mbilu* masikwini ya Nowa, na ka ha akiwa taru,* legi ka gona ku nga ponisiwa a 8 wa vanhu basi lomu matini. 21  A ku fana ni lezvo, a kubhabhatisa ka mu ponisa (a hi ku khwatsi ko susa chaka ga miri, kanilezvi ku maha lezvaku mu kombela livhalo li nene ka Nungungulu) hi kota ya kuvhuka ka Jesu Kristu hi ka vafileko. 22  Yena i noya tilweni a ya tshama reveni ga cinene ga Nungungulu; a tingilozi, ni tihosi, ni mitamu zvi no vekiwa lahasi kakwe.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “hi kukhatala; hi kuchela kota”.
Zvi nga ha wula ku: “mu nga chavi a kudzukisela kabye”.
Hi kukongoma: “a cikhati leci a lihlazva-mbilu la Nungungulu li nga kari li rindzela”.
Hi kukongoma: “bhokisa”. A taru legi gi wa hi ngalava ya hombe yo fana ni bhokisa.