Emisaveni hinkwayo, Timbhoni ta Yehovha ti ni marhavi ya 15 lama ti kandziyisaka eka wona. Rin’wana ra wona hi leri nga eYuropa Xikarhi, eSelters, le Jarimani, endhawini leyi vuriwaka Steinfels, leswi hi Xijarimani swi vulaka “Ribye.”

Hi May 23-25, 2014, rhavi ra le Yuropa Xikarhi ri rhambe vaakelani va rona, van’wamabindzu ni vatirhelamfumo va kwalaho leswaku va ta valanga. Xiendlakalo xexo a xi ri ni nhlokomhaka leyi nge, “Malembe Ya 30 Hi Ri eSelters” hikuva rhavi ri pfuriwe ximfumo hi April 21, 1984.

Hi nkarhi wa xiendlakalo xexo, a ku ri ni vaendzi vo tlula 3 000 lava a va valanga. Meyara wa ndhawu yoleyo, loyi a nga ni malembe ya kwalomu ka 30 a ri karhi a tirha eka mfumo wa kwalaho, u te: “Minkarhi hinkwayo ku endzela rhavi ra Timbhoni ta Yehovha swa tsakisa. Ndza ha hlamarisiwe hi ndlela leyi rhavi ra laha Steinfels ri akiweke ha yona hi ku hatlisa, ku sukela hi 1979 ku ya fika hi 1984.”

Leswi Endlekeke Hi Nkarhi Wo Valanga

Ndhawu yo sungula ya nkombiso a yi ri ni nhlokomhaka leyi nge “Vanhu Va Yehovha eYuropa Xikarhi.” Vaendzi va dyondze hi matimu ya Timbhoni lama endlekeke emalembeni ya 120 ti ri exifundzheni lexi. Nkombiso lowu wu ta tshama wu ri kona erhavini.

Nkombiso wun’wana a wu katsa Tibibele ta khale swinene. Hi xikombiso, wu katse Bibele ya Xijarimani leyi heleleke leyi kandziyisiweke ro sungula hi 1534 ni xiphemu xa Bibele ya Elias Hutter’s Polyglot leyi kandziyisiweke hi 1599, leyi ndzimana ha yin’we yi hundzuluxeriweke hi tindzimi ta 12. Ku engetela kwalaho, minkombiso, tichati ni tivhidiyo swi kombise ndlela leyi milawu ya Bibele yi nga hi pfunaka ha yona evuton’wini bya hina.

Eka tindhawu timbirhi laha munhu a tivalangelaka hi yexe, vaendzi va dyondze hi ntirho wa siku ni siku wa vavanuna ni vavasati vo tlula 1 000 lava tshamaka ni ku tirha erhavini. Eka ndhawu yo sungula, leyi nga ni nhlokomhaka leyi nge “Ndlela Leyi Hi Hanyaka Ha Yona,” vaendzi va vone ndlela leyi makamara ya vanhu lava tshamaka kwalaho ma langutekaka ha yona. Va tlhele va dya ekamareni ro dyela eka rona ni ku valanga ndhawu yoleyo yo saseka. Un’wana wa vaendzi u te: “Ndhawu leyi yi sasekile swinene.”

Ndhawu ya vumbirhi, leyi nga ni nhlokomhaka leyi nge “Minkandziyiso,” a yi katsa ntirho wo Kandziyisa, wo Hlanganisa ni ndzawulo yo Rhumela Minkandziyiso. Vaendzi va vone ndlela leyi minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni yi kandziyisiwaka ha yona, yi hlanganisiwa ni ndlela leyi yi rhumeriwaka ha yona ematikweni yo tlula 50. Wanuna un’wana u te: “A ndzi nga ehleketi leswaku Timbhoni ta Yehovha i nhlengeletano ya misava hinkwayo. Minkandziyiso ya tona yi kumeka etindhawini hinkwato. Swa hlamarisa leswi mintirho leyi hinkwayo yi endliwaka hi vatirhi va ku tirhandzela.”

Xiendlakalo xa nkoka lexi veke kona siku rero a ku ri ku kombisiwa ka website ya le nawini ya Timbhoni ta Yehovha ya jw.org. Lavatsongo ni lavakulu va vone minkombiso ni ku hlalela tivhidiyo naswona va kume tinhlamulo ta swivutiso swo tala leswi a va ri na swona.

Leswi se vaendzi va tivaka ntirho lowu Timbhoni ta Yehovha ti wu endlaka emisaveni hinkwayo, vo tala va hete ku valanga va tsakile va tlhela va ti bumabumela. Wanuna un’wana u te: “A ndzi ri ni langutelo leri hoxeke hi Timbhoni. Ndzi fanele ndzi cinca langutelo ra mina.” Wansati un’wana u vule leswi hi ku phindhaphindha: “Ndzi xiye leswaku vanhu lava a va na xihlawuhlawu.”

^ ndzim. 17 Tinhlayo ta 2014

^ ndzim. 21 Tinhlayo ta 2014

^ ndzim. 24 Tinhlayo ta 2014