Buku Yanga Ya Timhaka Ta Bibele leyi humesiweke hi 2012 hi ririmi ra Xipangasina, yi le ku pfuneni ka vana va xikolo xa le Philippines lava vulavulaka ririmi rero. Buku leyi yi fambelana kahle ni nawu wa Ndzawulo ya Dyondzo ya le Philippines wa leswaku vana lava nghenaka eswikolweni swa le hansi va dyondzisiwa hi ririmi ra manana.

Tanihi leswi ePhilippines ku vulavuriwaka tindzimi to tlula 100, ku hetiwe nkarhi wo leha ku ri karhi ku phikizaniwa hi ririmi leri faneleke ri tirhisiwa exikolweni. Hi 2012, Ndzawulo ya Dyondzo yi teke xiboho endzhaku ka loko yi xiye leswaku “ku tirhisiwa ka ririmi leri vulavuriwaka ekaya” swi endla leswaku “swichudeni swi endla nhluvuko ni ku twisisa hi xihatla.” Hikokwalaho, ku simekiwe “Dyondzo Ya Tindzimi Leyi Sekeriweke Eka Ririmi Ra Manana.”

Xipangasina a ku ri rin’wana ra tindzimi leti hlawuriweke ku tirhisiwa. Kambe a ka ha ri ni xiphiqo. Nhloko yin’wana ya xikolo yi vike leswaku ku ni ku kayivela ka tibuku ta Xipangasina leti swichudeni swi nga ti tirhisaka. Xisweswo, a ku ri nkarhi lowunene loko Timbhoni ta Yehovha ti humesa Buku Yanga Ya Timhaka Ta Bibele hi ririmi ra Xipangasina emintsombanweni ya tona ya muganga hi November 2012.

Tibuku ta kwalomu ka 10 000 ti kandziyisiwile leswaku ti humesiwa emintsombanweni. Vana swin’we ni vatswari a va tsakile loko va kuma buku hi ririmi ra vona. Mpatswa wun’wana wu te: “Vana va hina va yi rhandza hikuva va kota ku yi twisisa hi ku olova.”

Endzhaku ka ntsombano, Timbhoni ti nga ri tingani ti yise tibuku ta tona ta Timhaka ta Bibele exikolweni xa le Dorobeni ra Dagupan. Vadyondzisi exikolweni xexo lava a va kayakaya hi ku kuma tibuku ta Xipangasina, va yi tsakele swinene buku yoleyo. Tibuku to tlula 340 ti phakeriwe vana va xikolo. Vadyondzisi va sungule ku ti tirhisa ku dyondzisa vana ku hlaya hi ririmi ra vona.

Timbhoni ta Yehovha ti tsake swinene hikuva buku leyi yi pfuna ku dyondzisa vana. Un’wana wa vahundzuluxeri loyi a hoxeke xandla eku hundzuluxeleni ka Buku Yanga Ya Timhaka Ta Bibele u te: “I khale hi xiya nkoka wa ku humesa buku hi ririmi ra manana leswaku yi fikilela mbilu. Hi swona leswi endlaka Timbhoni ti endla matshalatshala hinkwawo leswaku ti hundzuluxela Tibibele ni minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni hi tindzimi ta madzana.”