Eka malembe ya 28 lama hundzeke, Timbhoni ta Yehovha to tlula 11 000 ti siye makaya ya tona ni matiko lawa ti tshamaka eka wona leswaku ti ya aka miako ematikweni ya 120. Hinkwato ti nyikele hi vuswikoti ni hi matimba ya tona nkarhi hinkwawo hi ku tirhandzela.

Timbhoni to tala ti tihakelele leswaku ti ya laha ku akiwaka kona. Tin’wana ti tirhise masiku ya tona yo wisa leswaku ti ya pfuneta. Kasi tin’wana tikombele masiku emintirhweni ya tona naswona sweswo swi katse ni ku va ti hunguteriwa muholo.

A ti ngo sindzisiwa ku va ti endla tano kambe a to tinyiketela hi ku tirhandzela leswaku ti seketela ntirho wo chumayela mahungu lamanene ya Mfumo lowu endliwaka emisaveni hinkwayo. (Matewu 24:14) Ti ake tihofisi, miako yo tshama eka yona, yo kandziyisa Tibibele ni ya minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni. Nakambe Timbhoni ta Yehovha ti ake ni Tiholo ta Tinhlengeletano leti nga ni switulu leswi nga fikaka eka 10 000 ni Tiholo ta Mfumo leti nga ni switulu leswi nga fikaka eka 300.

Ntirho lowu wa ha ya emahlweni. Loko vatirhi va fika laha ku tirhiwaka kona, rhavi ra kwalaho ri va pfuna hi byetlelo, swo khomisa nyoka, ku hlantswiwa ka swiambalo ni swilaveko swin’wana swa siku ni siku. Timbhoni ta kwalaho na tona ti hoxa xandla eka ntsako lowu va ka kona loko ku ri karhi ku akiwa.

Hi 1985 ku sunguriwe nongonoko wa matiko yo hambana-hambana leswaku ntirho lowu wu hleriwa ni ku kongomisiwa kahle. Lava hoxaka xandla eka ntirho lowu va fanele va ri Timbhoni ta Yehovha leti nga exikarhi ka malembe ya 19 na 55 naswona va fanele va tiva hambi ku ri ntirho wun’we eka swo aka. Hi ntolovelo xiavelo xo karhi eka ntirho lowu, xi nga heta mavhiki mambirhi ku ya eka tin’hweti tinharhu hambileswi minkarhi yin’wana ntirho wu nga ha tekaka lembe kumbe ku tlula.

Vasati va vamakwerhu lava akaka va leteriwe mintirho yo tanihi ku bohelela tinsimbi leti hoxiwaka eka masungulo ya miako, ku hoxa tithayilisi, ku hutha swilo leswi lavaka ku pendiwa ni ku penda. Van’wana va pfuneta hi ku sweka ni ku basisa laha va tshamaka kona.

Loko vatirhi va ku tirhandzela va tlhelela emakaya ya vona, van’wana va tsala va nkhensa leswi va rhambiweke leswaku va ta pfuneta eka ntirho lowu. Vatekani van’wana va te: “Ha nkhensa swinene hi lunghelo leri hi veke na rona ro tirha erhavini ra Budapest. Timbhoni ta le Hungary ti hi kombise rirhandzu ni ku tlangela mpfuno wa hina. Loko hi fanele hi famba endzhaku ka n’hweti, a swi nga olovi nikatsongo. Swi va tano loko hi hlangane ni vamakwerhu. Hi ni ntshembo wa leswaku hi ta swi kota ku tlhelela hi ximun’wana. Minkarhi hinkwayo, n’hweti leyi hi yaka hi yona eka xiavelo lexi yi va leyi tsakisaka swinene evuton’wini bya hina.”