Hi August 2013, Timbhoni ta Yehovha ta le Philippines ti fikelele nhlohlori leyintshwa loko nongonoko wa hlawuleka wo aka wu hete Tiholo ta Mfumo ta gidi etikweni rero. Ku fana ni le matikweni yo tala, mavandlha ya le Philippines hakanyingi a ma na yona mali kumbe vanhu lava nga ni vuswikoti byo aka leswaku va tiakela Holo ya vona ya Mfumo handle ko pfuniwa. Ku ringana malembe yo tala, van’wana a va khoma minhlangano emakaya ya van’wanyana kasi van’wana a va khoma minhlangano eka swiyindlwana leswi akiweke hi tinhlanga.

Ku andza ka nhlayo ya Timbhoni ta Yehovha ePhilippines ni le matikweni man’wana yo tala ku endle leswaku xilaveko xa Tiholo ta Mfumo xi kula. Hikokwalaho, hi 1999 Huvo leyi Fumaka ya Timbhoni ta Yehovha yi simeke lunghiselelo ro aka Tiholo ta Mfumo ematikweni lama sweleke. Ehansi ka lunghiselelo leri, Timbhoni ta kwalaho ti nyikela leswi ti nga swi kotaka naswona mali leyi nyikeriweke ematikweni man’wana yi hlanganisiwa ni mali yoleyo. Vatirhi lava leteriweke vo aka va hleriwa hi mintlawa leswaku va pfuna mavandlha leswaku ma tiakela Tiholo ta wona ta Mfumo. Hi November 2001, lunghiselelo leri leri tirhisiwa emisaveni hinkwayo ri sungule ku tirha ePhilippines.

Iluminado i xirho xa vandlha eMarilao, le Bulacan, laha Holo ya Mfumo ya 1000 yi akiweke kona. U te: “Ndzi tivonele hi ya mina vumakwerhu bya Vukreste. A ku ri ni vatirhi vo tala va ku tirhandzela—vavanuna ni vavasati, lavatsongo ni lavakulu. Hi tirhe swin’we edyambyini leri vavulaka. Hambileswi a hi va hi karhele endzhaku ko tirha siku hinkwaro, a swi tsakisa ku vona leswi hi swi endleke hinkwerhu.”

Hambi ku ri vanhu lava nga riki Timbhoni va tsakisiwe hi ndlela leyi vatirhi va ku tirhandzela a va tirha ha yona. N’wini wa lori leyi tiseke misava ni maribye laha ku akiwaka kona u te: “N’wina mi vana ni vusokoti—mi tele! Un’wana ni un’wana u le ku pfuneni. A ndzi si tshama ndzi swi vona leswi.”

Holo ya Mfumo leyi hetiweke ku akiwa

Vatirhi va ku tirhandzele va hete ku aka Holo ya Mfumo ku nga si hela mavhiki ya tsevu. Leswi swirho swa vandlha swi hatleke swi heta ku aka Holo ya Mfumo, swi kota ku hambeta swi hlanganyela hi xitalo entirhweni wa nkoka wo chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu.Matewu 24:14.

Ellen, xirho xin’wana xa vandlha rero, xi te: “A hi nga ringani hinkwerhu eHolweni ya hina ya Mfumo ya khale naswona vanhu vo tala a va boheka ku tshama ehandle. Holo ya Mfumo leyintshwa yi sasekile naswona hi tshama kahle eka yona, xisweswo hi ta vuyeriwa swinene eka ndzetelo ni swikhutazo leswi hi swi kumaka eminhlanganweni ya hina.”