Vanhu lava nga twiki va tlakusele mavoko ya vona ehenhla tanihi ndlela yo phokotela endzhaku ko tivisiwa ka xivutiso xo tsakisa lexi nge: “Mi ta tsakela ku tiva leswaku ku le ku hundzuluxeriweni ka tibuku ta Bibele to karhi ta Matsalwa ya Xiheveru [Testamente ya Khale]. [Vhidiyo] leyi rekhodiweke ya buku ya Genesa yi hetiwile!

Xitiviso xexo xi endliwe loko ku nyikeriwa nkulumo yo hetelela entsombanweni wa sweswinyana lowu a wu khomiwe hi Timbhoni ta Yehovha hi Ririmi ra Mavoko ra Amerika (ASL).

Hi 2005, Timbhoni ta Yehovha ti sungule ku hundzuluxela Bibele ya Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa Bya Matsalwa Yo Kwetsima hi ASL, ku sukela ebukwini ya Matewu. Hi 2010, tibuku hinkwato ta 27 leti hi ntolovelo ti vitaniwaka Testamente Leyintshwa se a ti hetiwile hi ASL.

Ku engetela kwalaho, Timbhoni ta Yehovha ti hundzuluxele tibuku tin’wana ta Bibele hi tindzimi tin’wana ta ntlhanu ta mavoko.

Ha yini ti endla ntirho lowu hinkwawo? Timbhoni ta Yehovha ta swi tiva leswaku Bibele leyi kandziyisiweke yi sekeriwe eka ririmi leri vulavuriwaka leri vanhu vo tala lava nga twiki va nga si tshamaka va ri twa. Kutani vuhundzuluxeri lebyi pakanisaka, lebyi twisiseka ni lebyi nga bya ntumbuluko bya Bibele hi ririmi ra mavoko byi pfuna vanhu vo tala lava nga twiki leswaku va twisisa rungula ra byona ni ku va ni vuxaka ni Xikwembu. Va titwe njhani hi ku humesiwa ka byona?

Jaha rin’wana leri nga twiki ri te: “Loko buku ya Matewu yi humesiwile emalembeni ma nga ri mangani lama hundzeke, ndzi tibyele leswaku lebyi i vumbhoni lebyi Yehovha Xikwembu a ndzi kombaka ha byona leswaku wa ndzi rhandza naswona ku humesiwa ka buku ya Genesa swi tlhele swi tiyisekisa sweswo. U endla leswaku ndzi n’wi tiva.

Wansati un’wana loyi a nga twiki u tiphofule hi ndlela leyi: “Ndlela leyi va vulavulaka ha yona hi mavoko ya twisiseka swinene naswona yi ni mahlamuselelo yo tala ya timhaka! Ndza yi rhandza Bibele leyi. Ndzi vone leswaku Yehovha u lava leswaku ndzi hlaya Rito rakwe hi ku ya hi mongo ni hi ku ya hi ndzimana hi ndzimana leswaku ndzi n’wi twisisa hi ku helela. Mhaka leyi yi ndzi khumba mbilu naswona yi ndzi pfuna leswaku ndzi tiphofula hi ku helela loko ndzi khongela eka yena.