Loko u nga si hlamula xivutiso xexo, tikambisise kahle. Hi xikombiso, anakanya hi tihla leti landzelaka:

Ndlela Leyi U Khomaka Van’wana Ha Yona

Xana u va khoma njhani vatswari ni tindzisana ta wena? Xana minkarhi yin’wana u pfa u va helela mbilu ivi u va karihela kumbe u va sapatela leswaku va ta swi twa kahle leswi u va byelaka swona? Vona va nga ku yini ha wena emhakeni leyi? Ndlela leyi u hanyisanaka ha yona ni swirho swa ndyangu wa ka n’wina yi paluxa ndlela leyi u nga ta n’wi khoma ha yona munghana wa wena wa vukati.—Vaefesa 4:31.

Hanyelo Ra Wena

Xana u tshama u tsakile kumbe u nyangatsekile? Xana wa anakanyela kumbe minkarhi hinkwayo u sindzisa leswaku swilo swi endliwa hi ndlela yo karhi—leyi laviwaka hi wena ntsena? Xana wa swi kota ku tikhoma loko swiyimo swi tikile? Xana wa swi kota ku lehisa mbilu? Ku va ni timfanelo ta moya wa Xikwembu sweswi swi ta ku pfuna leswaku u va wanuna kumbe wansati lonene loko u nghenela vukati.—Vagalatiya 5:22, 23.

Timali

Xana wa swi kota ku tirhisa mali hi vutlhari? Xana u tshama u ri eswikweletini? Xana wa swi kota ku khomelela entirhweni? Loko u nga swi koti, hikwalaho ka yini? Xana xiphiqo i ntirho hi woxe? kumbe i muthori? Kumbe u tsandzeka ku khomelela entirhweni hileswi u nga ni mukhuva wo karhi lowu u faneleke u wu tshika? Loko u nga swi koti ku khathalela mali ya wena n’wini, xana u ta swi kotisa ku yini ku khathalela ya ndyangu?—1 Timotiya 5:8.

Vuxaka Bya Wena Ni Xikwembu

Loko u ri Mbhoni ya Yehovha, i yini lexi u xi endlaka leswaku u tshama u ri ni vuxaka lebyinene ni Xikwembu? Xana wa wu vona nkoka wa ku hlaya Bibele, wa ku hlanganyela entirhweni wo chumayela ni ku va kona eminhlanganweni ya Vukreste? Munhu loyi u navelaka ku tekana na yena u faneriwa hi munhu la nga ni vuxaka lebyinene na Yehovha.—Eklesiasta 4:9, 10.

Loko u ri karhi u tiva leswi u nga xiswona, u ta kota ku kuma munhu la nga ta kota ku hanyisana na wena ku nga ri ku xopaxopa swihoxo swa wena.