Kopa ntlango lowu kutani u pfuna Kalebe leswaku a kuma tithoyi ta ntlhanu. Kalebe u lava ku yingisa mama wakwe hi ku ya veka tithoyi takwe.