Nghena endzeni

TIVHESE TA BIBELE LETI HLAMUSERIWEKE

Yohane 3:16​—“Hikuva Xikwembu Xi Rhandze Misava Swinene”

Yohane 3:16​—“Hikuva Xikwembu Xi Rhandze Misava Swinene”

“Hikuva Xikwembu Xi Rhandze Misava Swinene lerova xi nyikela hi N’wana wa xona loyi a tswariweke a ri swakwe, leswaku loyi a pfumelaka eka yena a nga lovisiwi kambe a kuma vutomi lebyi nga heriki.”—Yohane 3:16, BibeleVuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa.

“Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi, xi ko xi nyika N’wana wa xona la nga un’we, leswaku un’wana ni un’wana la pfumelaka ka yena, a nga lovi, kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki.”—Yohane 3:16, Bibele Ya Mahungu Lamanene.

Leswi Yohane 3:16 Yi Vulaka Swona

Xikwembu xa hi rhandza naswona xi lava leswaku hi hanya hilaha ku nga heriki. Hikwalaho ka sweswo, xi rhumele N’wana wa xona Yesu Kreste laha misaveni. Loko Yesu a ri laha misaveni u endle swilo swo tala. Xin’wana lexi a xi endleke u dyondzise vadyondzisiwa vakwe hi Xikwembu tlhelo Tata wakwe. (1 Petro 1:3) Nchumu wun’wana, hileswaku u nyikele hi vutomi byakwe hikwalaho ka vanhu. Leswaku hi kuma vutomi lebyi nga heriki, hi fanele hi va ni ripfumelo eka Yesu.

Ndlela leyi Xikwembu xi hi rhandzaka ha yona yi kombisiwa hi marito lama nge, ‘xi nyikele hi N’wana wa xona loyi a tswariweke a ri swakwe.’ * Yesu a ri N’wana wo hlawuleka wa Xikwembu. Njhani? Hikuva hi yena ntsena loyi Xikwembu xi n’wi vumbeke hi xoxe. (Vakolosa 1:17) I “mativula ya ntumbuluko hinkwawo.” (Vakolosa 1:15) Ntumbuluko hinkwawo ku katsa ni tintsumi swi tumbuluxiwe hi Yesu. Kambe Yehovha * Xikwembu a a tiyimisele ku rhumela N’wana wakwe loyi a n’wi rhandzaka leswaku a ta “tirhela van’wana ni ku nyiketa vutomi bya yena ku kutsula lavo tala.” (Matewu 20:28) Yesu u xanisekile a tlhela a fa leswaku a ta kutsula hina eka xidyoho ni rifu, leswi hi swi kumeke eka Adamu wanuna wo sungula.​—Varhoma 5:8, 12.

Ku kombisa ripfumelo eka Yesu swi katsa swo tala ku tlula ku pfumela eka yena kumbe ku tiva leswi a hi endleleke swona. Hi fanele hi kombisa ripfumelo eka N’wana wa Xikwembu hi ku n’wi yingisa ni ku landzela minkondzo yakwe. (Matewu 7:24-27; 1 Petro 2:21) Bibele yi ri: “Loyi a vaka ni ripfumelo eka N’wana u ta kuma vutomi lebyi nga heriki; loyi a nga yingisiki N’wana a nge byi kumi.”—Yohane 3:36.

Mongo Wa Yohane 3:16

Yesu u vule marito wolawo loko a ri karhi a vulavula na Nikodema murhangeri wa vukhongeri bya Xiyuda. (Yohane 3:1, 2) Loko va ri karhi va vulavurisana, Yesu u boxe vuxokoxoko mayelana ni Mfumo wa Xikwembu * ni ku ‘velekiwa ra vumbirhi.’ (Yohane 3:3) U tlhele a vula ndlela leyi a ta fa ha yona. “N’wana wa munhu u ta hayekiwa . . . leswaku loyi a pfumelaka eka yena a ta kuma vutomi lebyi nga heriki.” (Yohane 3:14, 15) U tlhele a kandziyisa leswaku Xikwembu xi endle sweswo hikwalaho ka leswi xi rhandzaka vanhu swinene. Yesu u gimete hi ku hlamusela leswaku hi fanele hi kombisa ripfumelo ni ku endla swilo leswi tsakisaka Xikwembu leswaku hi ta kota ku kuma vutomi.—Yohane 3:17-21.

^ Rito ra Xigriki leri hundzuluxeriweke ri va “loyi a tswariweke a ri swakwe” i monogenes, leri hlamuseriwaka tanihi “loyi a nga yexe, loyi a hlawulekeke (hi ndlela yo karhi).”)—A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, tl. 658.

^ Yehovha i vito ra Xikwembu.—Pisalema 83:18.

^ Mfumo wa Xikwembu wu tlhela wu vuriwa “Mfumo wa matilo” hikuva i mfumo lowu fumaka wu ri ematilweni. (Matewu 10:7; Nhlavutelo 11:15) Xikwembu xi hlawule Kreste leswaku a va hosi ya Mfumo wolowo. Mfumo wa Xikwembu wu ta hetisisa xikongomelo xa xona laha misaveni. (Daniyele 2:44; Matewu 6:10) Loko u lava ku kuma leswi engetelekeke hi mhaka leyi, vona nhlokomhaka leyi nge “Mfumo Wa Xikwembu I Yini?