Rungula leri vulavulaka hi Vaheveru vanharhu ri nga tiyisa ku tshembeka ka hina eka Yehovha.

3:16-20, 26-29

Hi ku ya hi matsalwa lama xaxametiweke laha, swi katsa yini ku tshembeka eka Yehovha?