Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza (Nkandziyiso Wa Vandlha)  |  July 2017

Alisa

Va Tinyiketele Hi Ku Tirhandzela—eTurkey

Va Tinyiketele Hi Ku Tirhandzela—eTurkey

VAKRESTE va le mikarhini ya vaapostola va endle hinkwaswo leswi va nga swi kotaka leswaku va chumayela vanhu vo tala “mahungu lamanene . . . ya Mfumo.” (Mat. 24:14) Van’wana va kale va ya chumayela ni le matikweni mambe. Hi xikombiso, hi nkarhi lowu muapostola Pawulo a ri murhumiwa u ye etikweni rin’wana leri namuntlha ri tivekaka tanihi Turkey, laha a fikeke a chumayela vanhu vo tala swinene. * Hi 2014 endzhaku ka malembe ya kwalomu ka 2 000 Pawulo a chumayerile, ku tlhele ku va ni tsima ro hlawuleka ro ya chumayela eTurkey. Hikwalaho ka yini ku ve ni tsima rero naswona i vamani lava katsekeke eka rona?

“XANA KU ENDLEKA YINI?”

ETurkey ku ni vahuweleri lava tlulaka 2 800 kambe tiko rero ri ni vaaki lava ringanaka 79 wa timiliyoni. Leswi vulaka leswaku hi xiringaniso, muhuweleri un’we u fanele a chumayela vanhu va 28 000. Swi le rivaleni leswaku vahuweleri va tiko rero va lo kota ku chumayela vanhu va nga ri vangani ntsena. Xikongomelo xa tsima ro hlawuleka a ku ri ku chumayela vanhu vo tala hilaha swi nga kotekaka hakona hi xinkarhana. Vamakwerhu lava humaka ematikweni man’wana lava vulavulaka Xiturkey va kwalomu ka 550, va ye eTurkey leswaku va ya chumayela swin’we ni vahuweleri va kwalaho hi nkarhi wa tsima ro hlawuleka. Xana vuyelo byi ve byihi?

Ku chumayeriwe vanhu vo tala swinene. Vandlha rin’wana ra le dorobeni ra Istanbul ri tsale ri ku: “Loko vanhu va hi vona, a va hi vutisa va ku: ‘Xana ko va ni nhlengeletano yo hlawuleka? Kun’wana ni kun’wana laha hi fambaka kona hi hlangana ni Timbhoni ta Yehovha!’” Vandlha rin’wana ra le dorobeni ra Izmir ri tsale ri ku: “Wanuna un’wana loyi a tirhaka erhenkeni ya mathekisi u vutise nkulu un’wana a ku: ‘Xana ku endleka yini? Ha yini mi tele ni ndhawu leyi hinkwayo?” Hakunene, tsima rero ri xiyiwe hi vanhu vo tala.

Steffen

Vamakwerhu lava humaka ematikweni man’wana va tiphinile swinene eka tsima rero ro chumayela. Steffen wa le Denmark, u ri: “Siku ni siku, vanhu lava a ndzi va kuma loko hi ri ensin’wini a ku ri ro sungula va twa hi Yehovha. Sweswo swi ndzi tsakisile hikuva a ndzi endla leswaku vito ra Yehovha ri tiviwa.” Jean-David wa le Furwa u te: “Hi hete tiawara to tala hi ri karhi hi chumayela exitarateni xin’we. A swi tsakisa swinene! Vanhu vo tala a ku ri ro sungula va hlangana ni Timbhoni ta Yehovha. Emitini yo tala leyi hi ngheneke eka yona, a va ri tsakela rungula ra hina naswona a hi va komba tivhidiyo ta hina hi tlhela hi va siyela nkandziyiso.”

Jean-David (exikarhi)

Vahuweleri va 550 lava katsekeke eka tsima rero, va  fambise mikandziyiso ya kwalomu ka 60 000 hi mavhiki mambirhi ntsena! Tsima rero ri endle leswaku ku chumayeriwa vanhu vo tala swinene.

Vamakwerhu va sungule ku hisekela ntirho wa nsimu. Tsima ro hlawuleka ri va khutaze ngopfu vamakwerhu va kwalaho. Vo tala va ve maphayona. Endzhaku ka tin’hweti ta 12 ku ve ni tsima rero ro hlawuleka, vamakwerhu va 82 va le Turkey va ve maphayona.

Şirin

Loko va fika eka rikwavo, vamakwerhu lava katsekeke eka tsima ro hlawuleka ra le Turkey va hlamusele ndlela leyi tsima rero ri va pfuneke ha yona. Şirin, makwerhu wa xisati wa le Jarimani, u te: “Vamakwerhu va le Turkey a va chavi ku chumayela hi xitshuketa. Mina swa ndzi tikela ku chumayela hi xitshuketa. Kambe tsima ro hlawuleka, ni xikombiso lexinene xa vamakwerhu va kwalaho ni xikhongelo, swi ndzi pfunile leswaku ndzi kota ku chumayela hi xitshuketa ku nga leswi a swi ndzi tikela. Ndzi kote ku chumayela ni ku fambisa mikandziyiso exitimeleni! Sweswi a swa ha ndzi tikeli ngopfu ku chumayela hi xitshuketa.”

Johannes

Johannes wa le Jarimani u ri: “Ndzi dyondze swin’wana mayelana ni ndlela leyi ndzi nga antswisaka ndlela leyi ndzi chumayelaka ha yona. Vamakwerhu va le Turkey va tiyimisele ku chumayela vanhu vo tala hilaha va nga kotaka ha kona. Mikarhi hinkwayo loko va pfulekeriwa hi nkarhi va chumayela. Ndzi endle xiboho xo endla leswi fanaka loko ndzi fika eJarimani. Sweswi se ndzi chumayela vanhu vo tala swinene ku tlula eku sunguleni.”

Zeynep

Zeynep wa le Furwa u ri: “Tsima leri ri ndzi pfunile swinene loko swi ta emhakeni ya ndlela leyi ndzi chumayelaka ha yona. Ri endle leswaku ndzi va ni xivindzi ni ku titshega hi Yehovha mikarhi hinkwayo.”

Vamakwerhu va va ni vun’we. A swi tsakisa swinene ku vona rirhandzu ni vun’we lebyi vamakwerhu lava humaka ematikweni yo hambanahambana a va ri na byona. Jean-David, loyi ku vulavuriweke ha yena eku sunguleni, u ri: “Vamakwerhu va kwalaho va hi amukele hi mandla mambirhi. Va hi endla hi titwa hi ri ekaya. A ndzi swi tiva leswaku hi ni vun’we tanihi vamakwerhu emisaveni hinkwayo; ndzi hlaye hi mhaka leyi ko tala emikandziyisweni ya hina. Kambe sweswi, ndzi tivonele hi lawa ya ka mina. Ndza tinyungubyisa hi ku va Mbhoni ya Yehovha naswona ndza n’wi khensa hikwalaho ka lunghelo leri ro hlawuleka swinene.”

Claire (exikarhi)

 Claire wa le Furwa u ri: “Ku nga khathariseki leswaku u huma Denmark, Furwa, Jarimani kumbe eTurkey, hinkwerhu a hi ri ndyangu wun’we. A swi fana ni loko Xikwembu xi suse mindzilakano hinkwayo hi ku helela.”

Stéphanie (exikarhi)

Stéphanie wa le Furwa u ri: “Tsima leri ro hlawuleka ri hi dyondzise leswaku lexi hi endlaka hi va ni vun’we a hi ndhavuko kumbe ririmi kambe i ndlela leyi hinkwerhu hi rhandzaka Yehovha ha yona.”

HI VUYERIWILE SWINENE

Vo tala lava humaka ematikweni mambe lava veke kona eka tsima rero ro hlawuleka, va sungule ku anakanya hi ku rhurhela eTurkey leswaku va ya pfuneta hi ntirho wo chumayela. Van’wana sweswi hi vulavulaka se va kwale Turkey. Va tlangeriwa swinene vamakwerhu volavo lava tiyimiseleke ku ya pfuneta laha ku nga ni xilaveko xa vachumayeri va mahungu lamanene.

Hi xikombiso, ntlawa wun’wana lowu nga woxe naswona wu nga ni vahuweleri va 25, wu hete malembe yo tala wu ri ni nkulu un’we. Vahuweleri va kona a va nga tikoti hi ku tsaka loko hi 2015, vamakwerhu va tsevu lava humaka eJarimani ni le Netherlands va joyina ntlawa wolowo leswaku va ta pfuneta!

KU TIRHA LAHA KU NGA NI XILAVEKO

Xana vamakwerhu lava se va nga ni nkarhinyana va tirha laha ku nga ni xilaveko le Turkey va titwa njhani? Handle ko kanakana, mikarhi yin’wana va pfa va langutana ni swiphiqo, kambe ku tirha laha ku nga ni xilaveko swa vuyerisa swinene. Twana leswi van’wana va vona va swi vuleke:

Federico

Federico, wa le Spaniya loyi a nga ni malembe ya va-40 naswona a tekeke, u ri: “Leswi ndzi nga riki na nhundzu yo tala leyi nga ndzi dyelaka nkarhi, ndzi kota ku heta nkarhi wo tala ndzi ri ensin’wini.” Loko a vutisiwa leswaku a nga va khutaza van’wana ku rhurhela laha ku nga ni xilaveko, u te: “Ina, ndzi nga va khutaza! Loko u rhurhela etikweni rin’wana hi xikongomelo xa ku ya pfuna vanhu leswaku va tirhela Yehovha, kahlekahle u va u kombisa leswaku u titshege hi yena. Nakambe hi kona u swi xiyaka kahle leswaku Yehovha wa khathala swinene ha wena.”

Rudy

Rudy, wa le Netherlands loyi a nga ni malembe ya va-50 naswona a tekeke u ri: “Ku tirha laha ku nga ni  xilaveko ni ku dyondzisa vanhu vo tala Bibele lava a va nga si tshama va twa hi Yehovha, swi hi endla hi tsaka swinene. Nakambe ha khutazeka swinene loko hi vona ntsako lowu vanhu va vaka na wona loko va amukela ntiyiso.”

Sascha

Sascha, wa le Jarimani loyi a nga ni malembe ya va-40 naswona a tekeke, u ri: “Mikarhi hinkwayo loko ndzi ri ensin’wini ndzi hlangana ni vanhu lava a va nga si tshama va chumayeriwa. Ku dyondzisa vanhu vo tano hi Yehovha swa ndzi tsakisa swinene.”

Atsuko

Atsuko, wa le Japani loyi a nga ni malembe ya va-30 naswona a tekiweke u ri: “Khale a ndzi lava leswaku Armagedoni yi fika hi ku hatlisa. Kambe endzhaku ko rhurhela eTurkey, ndzi khensa Yehovha hileswi a ha lehiselaka vanhu mbilu. Loko ndzi xiya ndlela leyi Yehovha a kongomisaka swilo ha yona, swi endla leswaku vuxaka bya mina na yena byi tiya swinene.”

Alisa, wa le Rhaxiya loyi a nga ni malembe ya va-30 u ri: “Ku tirhela Yehovha etikweni leri ku nga ni xilaveko, swi endle leswaku ndzi nantswa vunene byakwe hinkwabyo.” (Ps. 34:8) U tlhele a ku: “Yehovha i Tata wa mina tlhelo munghana wa mina lonkulu, loyi ndzi titshegaka hi yena mikarhi hinkwayo. Evuton’wini bya mina ndzi hlangane ni swilo swo tala swo tsakisa naswona Yehovha u ndzi katekisile swinene.”

‘LANGUTANI MASIMU’

Tsima ro hlawuleka leri veke kona eTurkey, ri endle leswaku vanhu vo tala swinene va twa mahungu lamanene. Hambiswiritano, ka ha ri ni ndhawu leyikulu leyi nga siki chumayeriwaka. Loko vamakwerhu lava rhurheleke eTurkey leswaku va ya tirha laha ku nga ni xilaveko va ri ensin’wini, siku ni siku va hlangana ni vanhu lava nga si tshamaka va twa nchumu hi Yehovha. Xana u nga swi tsakela ku ya tirha etikweni ro tano? Loko swi ri tano, hi ku khutaza leswaku u ‘tlakusa mahlo ya wena u languta masimu, ma basile leswaku ma tshoveriwa.’ (Yoh. 4:35) Xana u nga ya u ya pfuneta etikweni rin’wana laha masimu ya kona ‘mabaseke’? Loko swi ri tano, sungula sweswi ku lunghiselela. Leswi hi nga ku tiyisekisaka ha swona hi leswi: Ku hoxa xandla eku chumayeleni ka mahungu lamanene “ku ya fika endhawini ya le kule swinene ya misava” swi ta ku tisela mikateko yo tala swinene.—Mint. 1:8.

^ ndzim. 2 Vona broxara leyi nge Vona Tiko Lerinene,” matl. 32-33.