“Hi ndlela leyi mi yingiseke ha yona . . . hambetani mi tirhela ku ponisiwa ka n’wina hi ku chava ni ku rhurhumela.”—FILP. 2:12.

TINSIMU: 41, 89

1. Ha yini ku khuvuriwa ku ri goza ra nkoka swinene? (Vona xifaniso lexi nga eku sunguleni ka xihloko lexi.)

LEMBE ni lembe ku khuvuriwa vanhu va magidi lava dyondzaka Bibele. Vo tala va vona i vantshwa ni vana lavatsongo. Va nga ha va va kurisiwe hi vatswari lava nga Timbhoni. Xana na wena u un’wana wa vona? Loko swi ri tano, u tirhile. Swa boha leswaku Vakreste va khuvuriwa naswona i goza ra nkoka leri nga ta endla leswaku Mukreste a pona.—Mat. 28:19, 20; 1 Pet. 3:21.

2. Ha yini u nga fanelanga u papalata kumbe u chava ku khuvuriwa?

2 Hambileswi ku khuvuriwa swi endlaka leswaku hi kuma mikateko yo tala kambe swi katsa ni vutihlamuleri lebyikulu. Hi ndlela yihi? Hi siku leri u khuvuriweke ha rona u hlamule u ku ina eka xivutiso lexi nge: “Hi ku ya hi leswi gandzelo ra nkutsulo ra Yesu Kreste ri vulaka swona, xana u hundzukile eswidyohweni swa wena kutani u tinyiketela eka Yehovha leswaku u endla ku rhandza ka yena?” Ku khuvuriwa ka wena swi kombisa leswaku u tinyiketerile. I xitshembiso lexi u xi endleleke Yehovha xa leswaku u ta n’wi rhandza ni ku rhangisa ku rhandza ka yena ku tlula swilo hinkwaswo. Yoleyo a hi  mhaka ya matlangwana. Xana u fanele u tisola hileswi u ti boheke? Doo, a wu fanelanga. Ku tinyiketela eka Yehovha a hi xihoxo nikatsongo. Xiya ku hambana loku landzelaka: Loko munhu a nga fumiwi hi Xikwembu u va a fumiwa hi Sathana. Diyavulosi a nga swi lavi leswaku u pona. Kahlekahle Sathana u ta tsaka loko u n’wi pfuna ku lwisana na Yehovha ivi u lahlekeriwa hi vutomi lebyi nga heriki.

3. Hi yihi mikateko leyi tisiwaka hi ku va u tinyiketele eka Yehovha?

3 Xiya mikateko leyi u nga ta yi kuma tanihi Mukreste la khuvuriweke ematshan’weni yo seketela Sathana. Leswi vutomi bya wena byi nga emavokweni ya Yehovha, u nga ti ba xifuva u ku: “Yehovha u le tlhelweni ra mina; a ndzi nge chavi. Xana munhu wa nyama a nga ndzi endla yini?” (Ps. 118:6) A ku na nchumu wun’wana lowu tlulaka ku rhandziwa hi Yehovha.

VUTIHLAMULERI LEBYI U NGA TA VA NA BYONA

4, 5. (a) Ku tinyiketela i vutihlamuleri bya munhu hi yexe hi ndlela yihi? (b) Hi yihi mintlhontlho leyi nga khumbiki vantshwa ntsena?

4 Tanihi Mukreste la khuvuriweke vuxaka bya wena na Yehovha a byi fani ni mali leyi u siyeriwaka yona hi vatswari va wena u nga yi tirhelanga. Ku hambana ni sweswo, hambiloko wa ha tshama ni vatswari va wena u fanele u tirhela ku ponisiwa ka wena n’wini. Ha yini swi ri swa nkoka ku tsundzuka sweswo? Hikuva a hi mikarhi hinkwayo u nga tivaka swiphiqo leswi u nga ta hlangana na swona enkarhini lowu taka. Hi xikombiso, loko u khuvuriwe wa ha ri ntsongo ndlela leyi u titwaka ha yona ni mintlhontlho leyi u hlanganaka na yona swi nga ha cinca loko u kula. Muntshwa un’wana wa xisati u ri: “N’wana a nge tshiki ku va Mbhoni ya Yehovha hileswi a nga fanelangiki a dya khekhe ra masiku yo velekiwa exikolweni. Kambe hi ku famba ka nkarhi loko se a navela ku endla timhaka ta masangu swi ta lava leswaku a kholwa hi ku helela leswaku ku yingisa milawu ya Yehovha i swinene mikarhi hinkwayo.”

5 I ntiyiso leswaku a hi vantshwa ntsena lava hlanganaka ni mintlhontlho leyintshwa. Hambi lava khuvuriwaka se va ri vakulu na vona va hlangana ni miringo leyi a va nga yi langutelanga. Kumbexana miringo ya kona yi nga ha katsa timhaka ta vukati, rihanyo kumbe ntirho wa ku tihanyisa. Entiyisweni, un’wana ni un’wana ku nga khathariseki malembe yakwe u ta langutana ni swiyimo leswi nga ta ringa ku tshembeka ka yena eka Yehovha.—Yak. 1:12-14.

6. (a) Ha yini hi vula leswaku ku tinyiketela ka wena eka Yehovha a ku yi hi swiyimo? (b) U nga dyondza yini eka Vafilipiya 4:11-13?

6 Leswaku u tshama u tshembekile eka xiyimo xin’wana ni xin’wana u nga rivali leswaku u tshembise Yehovha leswaku u ta tshembeka eka yena hambi ko ba lexi dumaka. Leswi swi vula leswaku u tshembise Mufumi wa vuako hinkwabyo leswaku u ta n’wi tirhela hambiloko vanghana kumbe vatswari va wena va tshika ku endla tano. (Ps. 27:10) Eka swiyimo hinkwaswo kombela matimba yo hetisisa xitshembiso xa wena eka Yehovha.—Hlaya Vafilipiya 4:11-13.

7. Swi vula yini ku tirhela ku ponisiwa ka wena “hi ku chava ni ku rhurhumela”?

7 Yehovha u lava leswaku u va munghana wakwe. Kambe leswaku u hlayisa vunghana byebyo ni ku tirhela ku ponisiwa ka wena swi lava matshalatshala. Vafilipiya 2:12 yi ri: “Hambetani mi tirhela ku ponisiwa ka n’wina hi ku chava ni ku rhurhumela.” Marito wolawo ma kombisa leswaku u fanele u khathala hi vuxaka bya wena na Yehovha ni ku tshama u tshembekile eka yena ku nga khathariseki swiphiqo. A wu fanelanga u titshembha ku tlula mpimo. Hambi ku ri malandza man’wana ya Yehovha lama n’wi tirheleke nkarhi wo leha ma hambukile. Kutani hi wahi magoza lama u nga ma tekaka leswaku u tirhela ku ponisiwa ka wena?

 KU DYONDZA BIBELE I SWA NKOKA

8. Xana swi katsa yini ku va na dyondzo ya Bibele naswona ha yini swi ri swa nkoka?

8 Ku va ni vuxaka na Yehovha swi fana ni ku vulavula hi foni— swi katsa ku yingisela ni ku vulavula. Dyondzo ya Bibele i ndlela ya nkoka ya ku yingisela Yehovha. Sweswo swi katsa ku nghenisa vutivi hi ku hlaya ni ku anakanyisisa hi Rito ra Xikwembu ni mikandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni. Loko u ri karhi u endla tano tsundzuka leswaku ku dyondza Bibele a swi fani ni ku hlaya buku ya xikolo. A wu fanelanga u hlayela ku kirema onge hi loko u lava ku pasa xikambelo. Dyondzo leyi vuyerisaka yi fana ni riendzo leri eka rona u kumaka vutivi lebyintshwa mayelana ni vumunhu bya Yehovha. Leswi swi ta ku pfuna leswaku u tshinela eka Xikwembu kutani na xona xi ta tshinela eka wena.—Yak. 4:8.

Xana u vulavurisana na Yehovha hi xikhongelo mikarhi hinkwayo? (Vona tindzimana 8-11)

9. Hi swihi switirhisiwa leswi ku pfunaka ku dyondza Bibele?

9 Nhlengeletano ya Yehovha yi ku lunghiselele switirhisiwa leswi nga ku pfunaka ku hlela xiyimiso lexinene xo dyondza. Hi xikombiso, xiyenge lexi nge “Tidyondzo ta Bibele” ehansi ka lexi nge “Vantshwa” lexi kumekaka eka jw.org/ts xi nga ku dyondzisa tidyondzo ta nkoka hi swiendlakalo swa le Bibeleni. Nakambe swi pfuneti swa buku leyi nge “Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene?” leswi na swona swi kumekaka eka jw.org/ts swi nga ku pfuna leswaku u khorwiseka hi tidyondzo leti u pfumelaka eka tona. Swi nga ku pfuna ku tiva ndlela yo hlamusela van’wana leswi u pfumelaka eka swona. Xin’wana lexi nga ku pfunaka i ku dyondza xihloko lexi nge “Ndzi nga endla yini leswaku ndzi tsakela ku hlaya Bibele? Lexi kumekaka ehansi ka nhloko mhaka leyi nge “Vantshwa Va Vutisa” . . . Ndzi Nga Endla Yini Leswaku Ndzi Tsakela Ku Hlaya Bibele?” eka Xalamuka ya April 2009. Ku dyondza ni ku anakanyisisa swi hoxa xandla emhakeni yo tirhela ku ponisiwa ka wena.—Hlaya Pisalema 119:105.

KU KHONGELA I SWA NKOKA

10. Ha yini swi ri swa nkoka leswaku Mukreste a khongela?

10 Ku dyondza Bibele hi yona ndlela yo yingisela Yehovha, kasi xikhongelo i ndlela yo vulavula na yena. Mukreste a nga fanelanga a teka xikhongelo tanihi risimu ra chela; kumbe tanihi nchumu wo susa mabadi. Ku ri na sweswo xikhongelo i ku vulavurisana ni Muvumbi wa hina. Yehovha u lava ku twa leswaku u pfuke njhani. (Hlaya Vafilipiya 4:6.) Loko ku ri ni leswi ku tsonaka vurhongo Bibele yi nyikela xitsundzuxo lexi xa vutlhari “lahlela ndzhwalo wa wena eka  Yehovha.” (Ps. 55:22) Xana wa swi tshemba sweswo? Vamakwerhu va timiliyoni va nga ku tiyisekisa leswaku xikhongelo xi va pfunile. Na wena xi nga ku pfuna.

11. Ha yini u fanele u khensa Yehovha mikarhi hinkwayo?

11 Ku khongela a swi vuli ntsena ku kombela mpfuno eka Yehovha. Bibele yi ri: “Tikombeni mi ri ni ku nkhensa.” (Kol. 3:15) Mikarhi yin’wana swiphiqo leswi hi nga na swona swi nga hi pfala matihlo lerova hi nga ha yi voni ni mikateko yo tala leyi hi nga na yona. Ha yini u nga ti vekeli pakani yo khensa Yehovha siku ni siku hi swilo swinharhu leswi a ku endleleke swona? Muntshwa loyi a vuriwaka Abigail loyi a khuvuriweke a ri ni malembe ya 12 u ri: “Ndzi vona onge a nga kona munhu un’wana loyi hi faneleke hi n’wi nkhensa ku fana na Yehovha. Hi fanele hi n’wi nkhensa nkarhi hinkwawo hikwalaho ka tinyiko leti a hi nyikaka tona. Ndzi tshame ndzi twa xitsundzuxo lexi xa vutlhari: Loko a swi vula leswaku swilo leswi hi nga ta pfuka na swona mundzuku hi leswi hi nkhenseke Yehovha ha swona namuntlha xana a hi ta hetelela hi ri na yini?”

I SWA NKOKA KU VA NI VUMBHONI BYA WENA N’WINI

12, 13. Ha yini swi ri swa nkoka ku anakanya hi tindlela leti wena hi wexe u nantsweke vunene bya Yehovha ha tona?

12 Hosi ya khale Davhida, loyi a kutsuriweke emakhombyeni yo tala u yimbelele marito lawa: “Nantswani mi vona leswaku Yehovha hi lonene;Wa tsaka munhu la tiyeke emirini la tumbelaka eka yena.” (Ps. 34:8) Ndzimana yoleyo yi kombisa leswaku i swa nkoka ku va ni vumbhoni bya leswi u pfumelaka eka swona. Loko u hlaya Bibele ni minkandziyiso ya hina ni loko u ya eminhlanganweni u twa vamakwerhu va hlamusela mintokoto leyi khutazaka ya ndlela leyi Xikwembu xi va pfuneke ha yona leswaku va tshama va tshembekile. Kambe loko u ya u kula eripfumelweni u ta vona ndlela leyi Yehovha a ku pfunaka ha yona evuton’wini bya wena. Xana wena u byi nantswe njhani vunene bya Yehovha?

13 Ku ni ndlela yin’we leyi Vakreste va voneke vunene bya Yehovha ha yona. I xirhambo xa ku va ni vuxaka ni Xikwembu ni N’wana wa xona. Yesu u te: “Ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko Tatana, loyi a ndzi rhumeke, a n’wi koka.” (Yoh. 6:44) Xana wa tshemba leswaku marito wolawo ma katsa na wena? Muntshwa a nga ha ku: ‘Yehovha u koke vatswari va mina kasi mina ndzi lo landzelela.’ Kambe loko u ti nyiketela eka Yehovha u tlhela u khuvuriwa u kombise leswaku u sungule vuxaka bya risima na yena. Sweswi hi nga vula leswaku Xikwembu xa ku tiva. Bibele ya hi tiyisekisa: “Kambe loko munhu a rhandza Xikwembu, u tiviwa hi xona.” (1 Kor. 8:3) Nkarhi hinkwawo ringeta ku khensa leswi u nga enhlengeletanweni ya Yehovha.

14, 15. Ku chumayela swi nga ku pfuna njhani ku tiyisa ripfumelo ra wena?

14 Ndlela yin’wana yo nantswa vunene bya Yehovha i ku xiya ndlela leyi a ku seketelaka ha yona loko u ri eku chumayeleni. U nga endla tano ensin’wini swin’we ni le xikolweni. Van’wana swa va tikela ku chumayela tintangha ta vona exikolweni. Swa twisiseka leswaku ha yini swi va tano. U va u nga swi tivi leswaku va ta angula njhani. Ngopfungopfu swi nga ku tikela loko va tele ku tlula loko u bula na vona ha un’we un’we. I yini lexi nga ku pfunaka?

15 Xo sungula anakanya hi lexi ku susumetelaka ku pfumela eka vukhongeri bya wena. Xana ti kona tinhlokomhaka to dyondza ha tona eka jw.org hi ririmi ra wena? Loko u nga tiyiseki, tinyike nkarhi wo ti lavisisa. Ti endleriwe ku ku pfuna leswaku u kambisisa vukhongeri bya wena, lexi endlaka u pfumela eka tidyondzo ta  vukhongeri bya wena, ni leswaku u nga ti hlamusela njhani tidyondzo toleto eka van’wana. Loko u lunghiselele kahle u tlhela u tiyiseka hi leswi u pfumelaka eka swona, sweswo swi ta ku susumetela leswaku u chumayela u tivisa vanhu vito ra Yehovha.—Yer. 20:8, 9.

16. U nga endla yini loko u chava ku vulavula hi ripfumelo ra wena?

16 Hambi u lunghiselerile, swi nga ha ku tikela ku vulavula hi vukhongeri bya wena. Nhwanyana wa malembe ya 18 loyi a khuvuriweke a ri na malembe ya 13, u ri: “Ndza swi tiva leswi ndzi swi pfumelaka, kambe mikarhi yin’wana a ndzi koti ku swi hlamusela.” U endla yini loko a ri exiyin’weni xexo? U ri “Ndzi sungula bulo onge ndzo tlanga. Lava ndzi dyondzaka na vona xikolo a va chavi ku vulavula hi leswi va swi rhandzaka. Na mina a ndzi fanelanga ndzi chava. Kutani ndzi sungula bulo hi ndlela yo olova, ivi ndzi ku: ‘siku rin’wana a ndzi dyondzisa munhu Bibele . . .’ Kutani ndzi ya emahlweni ni mhaka ya mina. Hambileswi hi nkarhi wolowo ndzi nga boxiki mhaka yo karhi ya le Bibeleni, kambe hakanyingi vayingiseri va sungula ku navela ku tiva leswi engetelekeke. Mikarhi yin’wana va vutisa swivutiso. Loko ndzi ya ndzi tirhisa xingheniso lexi swi ya swi ndzi olovela ku sungula mabulo. Naswona endzhaku ka sweswo ndzi va ni ntsako.”

17. Xana ndlela leyi u tekaka ripfumelo ra wena ha yona yi nga ku pfuna njhani leswaku u kota ku chumayela van’wana?

17 Loko u rhandza vanhu u tlhela u va xixima, swi ta va olovela ku angula kahle. “A ndzi chava leswaku loko ndzi nghenisa timhaka ta le Bibeleni eka mabulo, vanhu va ta ehleketa leswaku ndzi xiphukuphuku.” Lawa i marito lama vuleke hi Olivia loyi a nga ni malembe ya 17, loyi a nga khuvuriwa a ha ri ntsongo. Kutani u sungule ku va na vonelo leri hambaneke. Ematshan’weni yo dzikisa mianakanyo ya yena eka ku chava vanhu, Olivia u ri: “Vantshwa vo tala a va tivi nchumu hi Timbhoni ta Yehovha. Timbhoni leti va ti tivaka hi hina ntsena va hi vonaka. Ndlela leyi va angulaka ha yona yi titshege hi ku tikhoma ka hina lokunene. Kambe a hi nge u ni tingana naswona a wu titshembi, u twa swi tika ku vulavula hi leswi u pfumelaka eka swona kumbe u sungula ku nghanghamela loko u sungula ku vulavula? Sweswo swi nga ha endla leswaku vanhu lava ku yingiseke va ku teka tanihi munhu la nga tinyungubyisiki hi vukhongeri byakwe. Va nga ha bakanya ni rungula ra hina hikwalaho ka leswi hi nga titshembiki. Hambiswiritano loko hi vulavula hi ntshunxekile hi ripfumelo ra hina naswona hi ti tshemba, hi swi endla mabulo ya ntolovelo, vanhu va ta hi xixima.”

HAMBETANI MI TIRHELA KU PONISIWA KA N’WINA

18. Hi fanele hi endla yini leswaku hi ta ponisiwa?

18 Hilaha hi swi voneke hakona, ku ponisiwa swi lava leswaku hi tikarhata, hi hlaya Rito ra Xikwembu ni ku anakanyisisa hi leswi hi swi hlayeke, hi khongela eka Yehovha, ni ku anakanyisisa hi leswi Yehovha a hi katekiseke hi swona hi ku kongoma. Loko u endla leswi hinkwaswo u ta ya u tlangela lunghelo leri u nga na rona ra ku va munghana wa Yehovha. Leswi swi ta endla leswaku swi ku olovela ku chumayela.—Hlaya Pisalema 73:28.

19. Ha yini hi fanele hi tikarhatela ku ponisiwa?

19 Yesu u te: “Loko munhu a lava ku ndzi landzela, a a titshike kutani a rhwala mhandzi yakwe ya nxaniso a ndzi landzela nkarhi hinkwawo.” (Mat. 16:24) Swi le rivaleni leswaku loko u lava ku va Mukreste u fanele u sungula hi ku va mudyondzisiwa, u tinyiketela, u tlhela u khuvuriwa. Loko hi tikarhata hi ta kuma mikateko yo tala sweswi, ni vutomi lebyi nga heriki emisaveni leyintshwa ya Xikwembu. U ni swivangelo leswi twalaka swo lwela ku ponisiwa ka wena.