Ku ni swikhutazo swo tala loko swi ta emhakeni leyi. Hambiswiritano, a hi hinkwaswo swi pfunaka. Hi xikombiso, van’wana va nga ha ku khutaza leswaku u nga rili kumbe ku kombisa ndlela leyi u titwaka ha yona. Van’wana va nga ha ku khutaza leswaku u rila ni ku kombisa ndlela leyi u titwaka ha yona. Bibele yi ni langutelo lerinene hi mhaka leyi, leri seketeriwaka hi mindzavisiso ya sweswinyana.

Hi ku ya hi mindhavuko yin’wana vavanuna a va fanelanga va rila. Xana ku ni xivangelo xo khomiwa hi tingana loko u rila, hambi u voniwa hi vanhu? Vativi va miehleketo va pfumela leswaku ku rila i ndlela leyi tolovelekeke yo langutana ni gome. Ku rila swi nga ku pfuna leswaku hi ku famba ka nkarhi u kota ku langutana ni gome hambileswi u feriweke. Hambiswiritano, ku tumbeta ndlela leyi u titwaka ha yona swi nga ha ku vavisa. Bibele a yi swi seketeli leswaku swi hoxile ku rila loko munhu a ri ni gome. Anakanya hi xikombiso xa Yesu. Hambileswi a ri ni matimba yo pfuxa vanhu lava feke, u ririle a vona hi vanhu loko ku fe munghana wakwe Lazaro, loyi a n’wi rhandza!Yohane 11:33-35.

Hakanyingi munhu wa hlundzuka loko a ri ni gome, ngopfungopfu loko rifu ri endleke hi xitshuketa. Ku ni swivangelo swo tala leswi nga endlaka leswaku munhu loyi a feriweke a hlundzuka, swi nga ha vangiwa hi marito lama tlhavaka lama vuriwaka hi munhu loyi a n’wi xiximaka. Wanuna un’wana wa laha Afrika Dzonga, loyi a vuriwaka Mike u ri: “A ndzi ri ni malembe ya 14 loko tatana a fa. Enkosini wakwe, mufundhisi wa kereke ya Anglican u vule leswaku Xikwembu xi lava vanhu lavanene naswona xi hatla xi va teka. * Sweswo swi ndzi hlundzukisile hikuva a hi n’wi lava tatana. Hambileswi ku hundzeke malembe ya 63, ni sweswi ndza ha twa ku vava.”

Xana ku vuriwa yini loko u tivona nandzu? Ngopfungopfu loko rifu ri humelele hi xitshuketa, munhu loyi a feriweke a nga ha tshamela ku anakanya a ku, ‘A swi ta va swi nga humelelanga loko a ndzi endle swilo hi ndlela yin’wana.’ Kumbexana loko u hetelela ku vulavula ni mufi a mi holovile. Sweswo swi nga ha hoxa xandla eka ku va u titwa nandzu.

Loko u titwa nandzu naswona u hlundzuka, i swa nkoka leswaku u kombisa ndlela leyi u titwaka ha yona. Vulavula ni munghana loyi a nga ta ku yingisela a tlhela a ku tiyisekisa leswaku swi tolovelekile ku va vanhu lava feriweke va titwa hi ndlela yoleyo. Bibele ya hi tsundzuxa: “Nakulorhi wa ntiyiso u ni rirhandzu nkarhi hinkwawo, naswona i makwerhu la velekiweke loko ku ri ni maxangu.”Swivuriso 17:17.

Munghana lonkulu loyi munhu la feriweke a nga vaka na yena i Yehovha Xikwembu Muvumbi wa hina. N’wi phofulele leswi nga embilwini hi xikhongelo hikuva wa ‘ku khathalela.’ (1 Petro 5:7) Ku tlula kwalaho, u tshembisa leswaku hinkwavo lava endlaka tano va ta va ni “ku rhula ka Xikwembu loku tlulaka miehleketo hinkwayo.” (Vafilipiya 4:6, 7) Nakambe pfumelela Xikwembu leswaku xi ku pfuna u hlakarhela hi ku tirhisa Rito ra xona leri chavelelaka, ku nga Bibele. Tsala matsalwa lama chavelelaka. (Vona  bokisi leri nga laha hansi.) U nga ha tlhela u nhlokohata man’wana ya wona. Ku  anakanya hi sweswo swi nga ku pfuna, ngopfungopfu nivusiku loko u ri wexe naswona swi ku tikela ku etlela.Esaya 57:15.

Wanuna wa malembe 40, loyi hi nga ta n’wi vitana Jack, wa ha ku feriwa hi nsati hikwalaho ka khensa. Jack u vula leswaku minkarhi yin’wana u titwa a ri ni xivundza ngopfu. Kambe u pfuniwe hi xikhongelo. Wa hlamusela, “Loko ndzi khongela eka Yehovha a ndzi vi na xivundza. Minkarhi yo tala nivusiku ndzi heleriwa hi vurhongo. Endzhaku ko hlaya ni ku anakanyisisa hi Matsalwa lama khutazaka, ndzi tlhela ndzi phofula ta le mbilwini hi xikhongelo, ndzi va ni ku rhula ka mianakanyo ni ka mbilu ivi ndzi kota ku tlhela ndzi etlela.”

Nhwanyana loyi a vuriwaka Vanessa wa ha ku feriwa hi mana wakwe hikwalaho ka vuvabyi. Na yena u vone matimba ya xikhongelo. U ri: “Hi minkarhi yo tika, a ndzi ta vitana vito ra Xikwembu ivi ndzi rila. Yehovha u yingisele swikhongelo swa mina naswona minkarhi hinkwayo a a ndzi nyika matimba lawa a ndzi ma lava.”

Vatsundzuxi van’wana va vanhu lava va feriweke va khutaza lava nga ni gome leswaku va katseka eka mintirho yo pfuna van’wana. Ku endla tano swi tisa ntsako naswona swi nga ha hunguta gome. (Mintirho 20:35) Vakreste vo tala lava feriweke va kume leswaku ku pfuna van’wana swa va chavelela swinene.2 Vakorinto 1:3, 4.

^ ndzim. 5 Yoleyo a hi dyondzo leyi humaka eBibeleni. Bibele yi hlamusela swivangelo swinharhu swa rifu.Eklesiasta 9:11; Yohane 8:44; Varhoma 5:12.