Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  No. 1 2017

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

A Ndzi Chava Ku Fa!

A Ndzi Chava Ku Fa!
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1964

  • TIKO RO VELEKIWA: NGHILANDHI

  • MATIMU: MUNTSHWA LA KUMEKE N’WANA A TLHELA A HANYA VUDLAKUTA

VUTOMI BYA MINA BYA KHALE

Ndzi velekeriwe ePaddington, ku nga xidorobana lexi a ri ni vaaki vo tala xa le London eNghilandhi. A ndzi tshama na manana ni vasesi va mina vanharhu. A hi nga ri na vuxaka lebyinene na tatana tanihi leswi a pfa a duka hileswi a ri xindzendzele.

Loko ndza ha ri n’wana, manana u ndzi dyondzise leswaku ndzi fanele ndzi khongela madyambu man’wana ni man’wana. A ndzi ri ni Bibele leyitsongo leyi a yi ri ni buku ya Tipisalema ntsena, naswona a ndzi ti endlele tinoti leswaku ndzi ta kota ku ti yimbelela. Siku rin’wana loko ndzi hlaya buku yin’wana ndzi kume marito lawa ma fikeke ma ndzi khumba swinene, marito ya kona ma hlayeka hi ndlela leyi: “Siku rin’wana hi ta etlela hi nga ha pfuki.” Marito wolawo ma ndzi tsone vurhongo lerova ndzi hete vusiku hinkwabyo ndzi ri karhi ndzi anakanyisisa hi vumundzuku. Ndzi gimete hi ku vula leswaku ‘vutomi byi ni xikongomelo.’ Ndzi tlhele ndzi tivutisa ndzi ku, ‘xana ndzi hanyela yini?’ A ndzi chava ku fa!

Ndzi sungule ku lava ku tiva swo tala hi vungoma. Ndzi sungule ku phahla, ku ya emasirheni ni vanghana va mina va le xikolweni naswona a hi hlalela tifilimi to chavisa. Hambileswi a swi chavisa kambe a swi hi tsakisa.

Loko ndzi ri ni malembe ya khume, ndzi sungule ku ka ndzi nga ha lawuleki. Ndzi sungule ku dzaha fole naswona swi nga si ya kwihi se a ri ndzi godzomberile. Hi ku famba ka nkarhi ndzi sungule ku dzaha mbangi. Loko se ndzi ri ni malembe ya 11, ndzi dyondze ku n’wa byala. Hambileswi a ndzi twa byi bava, kambe a ndzi tsakisiwa hi ku dakwa, naswona a ndzi rhandza vuyimbeleri ni ku cina. A ndzi ya eswinkhubyaneni ni le tindhawini to ti hungasa eka tona ni vusiku. A ndzi nyenga ekaya ni vusiku ndzi vuya hi matakuxa. Hi siku leri landzelaka a ndzi va ndzi karhele naswona exikolweni a ndzi tlanga hooky. Loko ndzo tshuka ndzi ye exikolweni, hakanyingi a ndzi baleka ndzi ya n’wa byala hi nkarhi wa xikolo.

Loko ndzi endla lembe ra mina ro hetelela exikolweni ndzi feyirile. Leswi manana a nga yi tivi ndlela leyi a ndzi hanya ha yona, u hele matimba a tlhela a hlundzuka loko a twa leswaku ndzi feyirile. Hi holovile ivi ndzi rhurha ekaya. Ndzi rhurhe ndzi ya tshama ni jaha ra mina Tony leri a ri ri Murhasta. A a ri yiva ri tlhela ri xavisa swidzidziharisi naswona a ri dume hi madzolonga. Swi nga si ya kwihi, ndzi tikile naswona loko ndzi ri ni malembe ya 16 ndzi veleke n’wana wa jaha.

 NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HAYONA

Ndzi hlangane ni Timbhoni ta Yehovha ro sungula loko ndza ha tshama ehositele leyi ku tshamaka vamanana lava nga tekiwangiki swin’we ni vana va vona. Valawuri va ndhawu yoleyo va ndzi nyike kamara ro tshama eka rona. Nkarhi ni nkarhi Timbhoni timbirhi ta xisati a ti endzela vamanana van’wana lava na vona a va tshama kwalaho. Siku rin’wana na mina ndzi hlanganyerile loko va ri karhi va dyondza. Xikongomelo xa mina a ku ri ku komba Timbhoni leswaku leswi ti swi dyondzisaka a hi ntiyiso. Kambe hi moya wo rhula ni hi ndlela leyi twisisekaka, ti hlamule swivutiso swa mina hinkwaswo hi ku tirhisa Bibele. Lexi ndzi tsakiseke ha tona hileswaku a ti ri ni musa ni xinghana. Hikokwalaho ka sweswo, ndzi pfumerile leswaku ti ndzi dyondzela Bibele.

Ndzi dyondze swilo swin’wana eBibeleni leswi cinceke vutomi bya mina. Ku sukela loko ndza ha ri ntsongo a ndzi chava ku fa. Kambe sweswi se ndzi tiva leswi Yesu a swi dyondziseke malunghana ni ku pfuxiwa ka vafi! (Yohane 5:28, 29) Ndzi tlhele ndzi dyondza leswaku Yehovha wa khathala hi mina. (1 Petro 5:7) Ndzi khumbiwe ngopfu hi marito lama kumekaka eka Yeremiya 29:11, lama nge: “‘Hikuva ndzi yi tiva kahle miehleketo leyi ndzi yi ehleketaka malunghana na n’wina,’ ku vula Yehovha, ‘miehleketo ya ku rhula, ku nga ri ya khombo, ku mi nyika vumundzuku ni ntshembo.’” Ndzi sungule ku tshemba leswaku na mina ndzi nga va na wona ntshembo wo hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyi nga Paradeyisi.—Pisalema 37:29.

Timbhoni ta Yehovha ti ndzi kombe rirhandzu ra ntiyiso. Loko ndzi ya eminhlanganweni ya tona ro sungula, vanhu va kona hinkwavo a va tsakile va tlhela va va ni xinghana! (Yohane 13:34, 35) Ndlela leyi ti ndzi khomeke ha yona, a yi hambanile swinene ni leyi a ndzi khomiwe ha yona ekerekeni ya le ndhawini ya ka hina. Timbhoni ti ndzi amukele hi mandla mambirhi, ku nga khathariseki ma hanyelo ya mina. Ti ndzi lehisele mbilu, ti ndzi khoma kahle, ti ndzi yingisela loko ndzi vulavula ti tlhela ti ndzi pfuna. Ndzi titwe ndzi amukelekile naswona ndzi ri ekaya.

Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza Bibele, ndzi xiye leswaku ndzi fanele ndzi cinca ma hanyelo ya mina loko ndzi lava ku tsakisa Xikwembu. A swi ndzi tikela swinene ku tshika ku dzaha fole. Ndzi tlhele ndzi xiya leswaku vuyimbeleri byin’wana lebyi a ndzi byi yingisela, a byi endla leswaku ndzi navela ku dzaha mbangi, kutani ndzi teke xiboho xo byi tshika. Leswi a ndzi lava ku tshika ku dakwa ndzi tshike ku ya eswinkhubyaneni ni ku ya etindhawini to tihungasa eka tona ni vusiku. Ndzi tlhele ndzi lava vanghana lava a va ta ndzi kucetela leswaku ndzi endla swilo leswinene.—Swivuriso 13:20.

Tony na yena a sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Loko Timbhoni ti hlamule swivutiso swakwe hi ku tirhisa Bibele, u khorwile leswaku leswi a swi dyondza i ntiyiso. U cince vutomi byakwe, a tlhela a tshika vanghana vakwe lava nga ni madzolonga, a tshika ku yiva ni ku dzaha mbangi. Leswaku hi tsakisa Yehovha, havumbirhi bya hina hi cince mahanyelo ya hina ya khale kutani hi kurisa n’wana wa hina wa jaha hi ndlela leyinene naswona hi 1982 hi tekane hi nawu.

“Nivusiku a ndza ha karhateki hi ku vilela hi vumundzuku kumbe hi ku chava ku fa.”

Ndzi lave tinhlokomhaka leti vulavulaka hi vanhu lava va koteke ku cinca vutomi byo fana ni lebyi a ndzi byi hanya eka magazini wa Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka! * Swikombiso swa vona swi ndzi khutazile swinene naswona swi endle leswaku ndzi nga lahli thawula. A ndzi khongela eka Yehovha ndzi kombela leswaku a nga ndzi tshiki. Mina na Tony hi khuvuriwile hi va Timbhoni ta Yehovha hi July 1982.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA

Ku va ni vuxaka na Yehovha Xikwembu swi ponise vutomi bya mina. Nakambe mina na Tony hi vone ndlela leyi Yehovha a hi seketeleke ha yona hi nkarhi wa maxangu. Hi dyondze ku titshega hi Yehovha hi minkarhi yoleyo yo tika swinene naswona ha swi xiya leswaku minkarhi hinkwayo wa hi seketela ni ku hlayisa ndyangu wa hina.—Pisalema 55:22.

Ndzi tlhele ndzi dyondzisa vana va hina leswaku va rhandza Yehovha ku fana ni ndlela leyi ndzi n’wi rhandzaka ha yona. Sweswi ndza tsaka swinene loko ndzi vona vatukulu va mina na vona va rhandza Yehovha.

Nivusiku a ndza ha karhateki hi ku vilela hi vumundzuku kumbe hi ku chava ku fa. Mina na Tony hi khomekile hi ntirho wo endzela mavandlha yo hambanahambana ya Timbhoni ta Yehovha vhiki ni vhiki leswaku hi ma khutaza. Naswona hi tiphina hi ku dyondzisa van’wana leswaku loko va va ni ripfumelo eka Yesu, na vona va nga tiphina hi vutomi lebyi nga heriki.

^ ndzim. 17 Leyi na yona yi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.

DYONDZA SWO TALA

DYONDZO YA BIBELE

Ha Yini U Fanele U Dyondza Bibele?

Bibele yi le ku pfuneni ka vanhu va timiliyoni emisaveni hinkwayo leswaku va kuma tinhlamulo ta swivutiso swa nkoka evuton’wini. Xana na wena u nge tsakeli leswaku yi ku pfuna?