• LOKO Austin a twa alamu ya wachi yi rila u pfuka hi ku hatlisa hambileswi a twaka vurhongo. U ambala swiambalo swo endla vutiolori leswi a swi vekeke tolo, ivi a ya endla vutiolori naswona se swi ni lembe a endla tano kanharhu hi vhiki.

  • Laurie wa ha ku holova ni nuna. Loko a ha hlundzukile u tsutsumela ekhixini ivi a humesa phakiti ra tichokoleti a sungula ku dya hinkwaro naswona swi tikomba ku ri leswi a swi endlaka minkarhi hinkwayo loko a hlundzukile.

I yini leswi Austin na Laurie va fanaka ha swona? Hambiloko va nga swi xiyi havambirhi va godzomberiwe hi mukhuva wo karhi.

Ku vuriwa yini hi wena? Xana ku ni mikhuva yo karhi leyinene leyi u lavaka ku yi tolovela? Kumbexana pakani ya wena i ku endla vutiolori nkarhi ni nkarhi, ku engetela tiawara leti u ti etlelaka kumbe ku antswisa vuxaka bya wena ni vanhu lava u va rhandzaka.

Kumbexana u lava ku tshika mukhuva wo biha, wo tanihi ku dzaha fole, ku dya ngopfu swakudya leswi nga riki na rihanyo kumbe ku hunguta nkarhi lowu u wu hetaka eka Internet.

I ntiyiso leswaku swi nga ha tika ku tshika mukhuva wo biha. Mukhuva wo biha wu nga ha fanisiwa ni mubedo wo kufumela hi xixika: swa olova ku etlela eka wona kambe swa tika ku pfuka!

U nga swi kotisa ku yini ku lawula mikhuva ya wena leswaku yi ku pfuna ku nga ri ku ku vavisa? Xiya swi swiringanyeto swinharhu leswi landzelaka leswi sekeriweke eka misinya ya milawu ya le Bibeleni.