Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  August 2013

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

“Ndzi Sungule Ku Anakanyisisa Swinene Hi Xikongomelo Xa Vutomi Bya Mina”

“Ndzi Sungule Ku Anakanyisisa Swinene Hi Xikongomelo Xa Vutomi Bya Mina”
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1941

  • TIKO: AUSTRALIA

  • MATIMU YAKWE: A A DZAHA NASWONA A RI XINDZENDZELE

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi kulele eWarialda, ku nga xidorobana xa le makaya le New South Wales. Warialda i ndhawu ya mapurasi leyi eka yona ku fuyiweke tinyimpfu ni tihomu naswona ku byariwa mavele ni swibyariwa swin’wana leswitsongo. Doroba leri ri basile naswona a ri na vugevenga byo tala.

Leswi a ndzi ri mativula eka vana va khume, loko ndzi va ni malembe ya 13 ndzi sungule ku tirha leswaku ndzi pfuneta ku wundla ndyangu wa ka hina. Leswi a ndzi nga dyondzekanga, a ndzi tirha emapurasini. Loko ndzi va ni malembe ya 15, ndzi ve murisi, ndzi lerhisa tihanci.

Ku tirha emapurasini a swi ri ni vuyelo lebyinene ni lebyi nga riki byinene. Hi hala tlhelo, a ndzi tiphina hi ntirho wa mina swin’we ni mbango. A ndzi tshama etlhelo ka ndzilo nivusiku kutani ndzi languta n’weti etilweni loko rimoyana ra nimadyambu ri tisa nun’hwelo wa khwati leri a ri ndzi rhendzerile. Ndzi tsundzuka ndzi ri karhi ndzi ehleketa leswaku ku fanele ku ri ni Loyi a vumbeke swilo sweswo hinkwaswo swo hlamarisa. Hi hala tlhelo, a ndzi langutane ni minkucetelo yin’wana yo biha emapurasini. Hakanyingi a ndzi twa vanhu va rhuketela naswona a swi ndzi olovela ku kuma fole. A swi tekanga nkarhi leswaku ndzi sungula ku dzaha ni ku tshamela ku rhuketela.

Loko ndzi va ni malembe ya 18, ndzi rhurhele eSydney. Ndzi ringete ku nghenela vusocha kambe a ndzi pfumeleriwanga hikwalaho ka leswi a ndzi nga dyondzekanga. Ndzi kume ntirho kutani ndzi tshama eSydney ku ringana lembe. Lowu hi wona nkarhi lowu ha wona ndzi hlanganeke ni Timbhoni ta Yehovha ro sungula. Ndzi amukele xirhambo xo ya eka wun’wana wa minhlangano ya tona naswona ndzi nambe ndzi swi xiya leswaku tidyondzo ta tona i ntiyiso.

Hambiswiritano, endzhakunyana ka sweswo, ndzi endle xiboho xo tlhelela ekhwatini. Ndzi hetelele ndzi ri eGoondiwind, le Queensland. Ndzi kume ntirho, ndzi teka kambe khombo ra kona ndzi tlhele ndzi sungula ku nwa.

Mina ni nsati wa mina hi ve ni vana vambirhi. Endzhaku ka loko vana va mina va velekiwile, ndzi sungule ku anakanyisisa swinene  hi xikongomelo xa vutomi bya mina. Ndzi tsundzuke leswi ndzi swi tweke eminhlanganweni ya Timbhoni le Sydney, kutani ndzi endla xiboho xo endla swo karhi hi swona.

Ndzi kume nkandziyiso wa khale wa Xihondzo xo Rindza, lexi a xi ri ni adirese ya rhavi ra Timbhoni ta Yehovha ra le Australia. Ndzi rhumele papila ndzi kombela mpfuno. Hikwalaho ka sweswo, ndzi endzeriwe hi Mbhoni leyi nga ni musa ni rirhandzu. Hi ku hatlisa, yi sungule ku dyondza na mina Bibele.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza Bibele, ndzi sungule ku vona leswaku a ndzi fanele ndzi endla ku cinca lokukulu evuton’wini bya mina. Ndzimana yin’wana ya Bibele leyi ndzi khumbeke swinene i 2 Vakorinto 7:1. Ndzimana yoleyo yi hi khutaza ku “[tibasisa] eka swilo hinkwaswo leswi nyamisaka nyama ni moya.”

Ndzi endle xiboho xa ku tshika ku dzaha ni ku nwa byala ku tlula mpimo. A swi nga olovi ku endla ku cinca koloko, tanihi leswi se a ndzi hete nkarhi wo leha mahanyelo wolawo ku ri mukhuva eka mina. Kambe a ndzi tiyimisele ku hanya hi ndlela leyi nga ta tsakisa Xikwembu. Lexi ndzi pfuneke swinene i ku va ndzi tirhisa nawu lowu tsariweke eka Varhoma 12:2, leyi nge: “Tshikani ku titwananisa ni mafambiselo lawa ya swilo, kambe mi hundzuka hi ku hundzula mianakanyo ya n’wina.” Ndzi xiye leswaku ku va ndzi kota ku cinca mahanyelo ya mina, a ndzi fanele ndzi cinca miehleketo ya mina ni ku vona mahanyelo ya mina hi ndlela leyi Xikwembu xi ma langutaka ha yona—tanihi lama nga riki manene. Hikwalaho ka mpfuno wa xona, ndzi swi kotile ku tshika ku dzaha ni ku nwa byala ku tlula mpimo.

“Ndzi xiye leswaku ku va ndzi kota ku cinca mahanyelo ya mina, a ndzi fanele ndzi cinca miehleketo ya mina”

Kambe nchumu lowu ndzi tikeleke swinene a ku ri ku tshika ku rhuketela. A ndzi yi tiva ndzayo ya Bibele leyi tsariweke eka Vaefesa 4:29, leyi nge: “Rito ro bola ri nga humi enon’wini wa n’wina.” Hambiswiritano, a ndzi swi kotanga hi ku copeta ka tihlo ku tshika ku rhuketela. Ndzi kume swi pfuna ku anakanyisisa hi marito ya Esaya 40:26. Malunghana ni tinyeleti ta le matilweni, ndzimana yoleyo yi ri: “Tlakuselani mahlo ehenhla mi vona. I mani loyi a tumbuluxeke swilo leswi? Hi Loyi a humesaka vuthu ra swona hi nhlayo ya swona, hinkwaswo u swi vitana hi vito. Hikwalaho ka ku tala ka matimba lamakulu, nileswi a nga ni ntamu lowukulu, ku hava ni xin’we xa swona lexi pfumalekaka.” A ndzi tibyela leswaku loko Xikwembu xi ri ni matimba yo vumba vuako hinkwabyo—lebyi ndzi swi rhandzaka swinene ku byi languta—hakunene xi nga ndzi nyika matimba yo endla ku cinca leswaku ndzi xi tsakisa. Hikwalaho ko khongela swinene ni ku endla matshalatshala lamakulu, hakatsongo-tsongo ndzi swi kotile ku lawula ririmi ra mina.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Leswi a ndzi ri murisi, a ndzi nga ri na rona lunghelo ro vulavula ni vanhu, tanihi leswi a ku nga ri na vanhu vo tala emapurasini lawa a ndzi tirha eka wona. Hikwalaho ka ndzetelo lowu nyikeriwaka eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha, ndzi dyondze ndlela yo tiphofula. Ndzetelo wolowo wu ndzi pfune ku byela van’wana mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu.—Matewu 6:9, 10; 24:14.

Eka malembe yo hlayanyana lama hundzeke, ndzi tiphine hi ku va nkulu evandlheni. Ndzi swi teka ku ri lunghelo ku endla xin’wana ni xin’wana lexi ndzi nga xi kotaka leswaku ndzi pfuna vapfumeri-kulorhi. Kambe nkateko wa mina lowukulu i ku va ndzi tirhela Yehovha ni nsati wa mina la tshembekaka ni la rhandzekaka ni vana va hina vo saseka.

Ndzi nkhensa Yehovha leswi a ndzi pfumeleleke leswaku ndzi dyondzisiwa hi yena hambileswi ndzi nga dyondzekangiki. (Esaya 54:13) Ndzi pfumelelana hi ku helela ni marito ya Swivuriso 10:22, lama nge: “Nkateko wa Yehovha—hi wona lowu fuwisaka.” Mina ni ndyangu wa mina hi swi langutele hi mahlo-ngati ku dyondza leswi engetelekeke hi Yehovha ni ku n’wi tirhela hilaha ku nga heriki.