Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Xana Hi Fanele Hi Khongela Vakwetsimi?

Xana Hi Fanele Hi Khongela Vakwetsimi?

XANA i mani loyi a nga si tshamaka a langutana ni ku vilela kutani a twa onge a nga ya eka munhu un’wana leswaku a n’wi pfuna? Swi titshege hileswi hi vilerisaka, hi nga ha hlawula munghana loyi a nga ni ntwela-vusiwana naswona a nga ni ntokoto hi xiphiqo lexi hi nga na xona. Munghana loyi a nga ni ntwela-vusiwana ni ntokoto i wa nkoka hakunene.

Van’wana va nga ha titwa tano loko swi ta eka xikhongelo. Ematshan’weni yo tshinelela Xikwembu—lexi nga ha vonakaka xi tlakuke ngopfu—va titwa va ntshunxeke ngopfu loko va ya eka un’wana wa vakwetsimi va vona. Va anakanya leswaku leswi vakwetsimi va nga hlangavetana ni miringo ni maxangu lama tolovelekeke eka vanhu, va ta va ni ntwela-vusiwana swinene. Hi xikombiso, vanhu lava lahlekeriweke hi nchumu wa nkoka swinene va nga ha tsakela ku ya eka “Mukwetsimi” Anthony wa le Padua—loyi hi xintu a tirhanaka ni swilo leswi lahlekeke kumbe ku yiviwa. Loko va lava leswaku ku khongeleriwa xiharhi lexi vabyaka, va nga ha hlawula “Mukwetsimi” Francis wa le Assisi kumbe “Mukwetsimi” Jude Thaddeus loko ku ri leswaku va le kusuhi ni ku lahla thawula.

Kambe, hi nga tiyiseka njhani leswaku ku khongela vakwetsimi i swinene hi ku ya hi Matsalwa? Leswi hi tiphofulaka hi xikhongelo eka Xikwembu, swi le rivaleni leswaku hi lava ku tiva nhlamulo ya xivutiso lexi: Xana swikhongelo swa hina xa swi twa? Naswona hi nga ha tlhela hi tivutisa leswaku: Xana Xikwembu xi titwa njhani hi swikhongelo leswi yaka eka vakwetsimi?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA MALUNGHANA NI KU KHONGELA EKA VAKWETSIMI

Mukhuva wo khongela vakwetsimi wu huma eka dyondzo ya ku kombela ku khongeleriwa hi vakwetsimi, leyi dyondzisiweke hi Kereke ya Khatoliki. Hi ku ya hi New Catholic Encyclopedia, nchumu wa nkoka i ku “kombela tintswalo ta Xikwembu hi ku tirhisa vakwetsimi.” Xisweswo, munhu loyi a khongelaka vakwetsimi u endla sweswo a ri ni ntshembo wa leswaku u ta kuma ku tsakeriwa hi ku tirhisa vona hikwalaho ka xikhundlha lexi Xikwembu xi va nyikeke xona.

Xana Bibele yi dyondzisa dyondzo yo tano? Van’wana va vula leswaku muapostola Pawulo u sungule mhaka yo khongela vakwetsimi eka matsalwa yakwe. Hi xikombiso, loko a tsalela Vakreste va le Rhoma u te: “Kutani ndza mi khongotela vamakwerhu, hi Hosi ya hina Yesu Kreste ni hi rirhandzu ra moya, leswaku mi tikarhata swin’we na mina eku ndzi khongeleleni eka Xikwembu.” (Varhoma 15:30) Xana Pawulo a kombela Vakreste-kulobye leswaku va hundzisela swikhongelo swakwe eka Xikwembu? Nikatsongo. Loko va lava xin’wana ni xin’wana, a va ta kombela Pawulo, muapostola wa Kreste leswaku a va kombelela xona. Pawulo a a kombisa leswaku i swa nkoka ku kombela Vakreste-kulobye leswaku va hi khongelela eka Xikwembu. Kambe i mhaka leyi hambaneke ku khongela munhu loyi ku tshembiwaka leswaku u le tilweni loyi a nga ta endla swikombelo swa hina swi twiwa hi Xikwembu. Ha yini?

Eka Evhangeli ya muapostola Yohane, Yesu u te: “Hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi. A nga kona loyi  a taka eka Tatana handle ko ta ha mina.” (Yohane 14:6) U tlhele a ku: “Xin’wana ni xin’wana lexi mi nga ta xi kombela eka Tatana hi vito ra mina, u ta mi nyika xona.” (Yohane 15:16, Bibele—Mahungu Lamanene) Yesu a nga vulanga leswaku hi fanele hi kongomisa swikhongelo swa hina eka yena kutani yena a hi vulavulela ni Xikwembu. Ematshan’weni ya sweswo, leswaku swikhongelo swa hina swi twiwa loko hi khongela eka Xikwembu, a ku na munhu un’wana loyi hi faneleke hi kongomisa swikhongelo swa hina eka xona hi ku tirhisa yena handle ka Yesu.

Loko vadyondzisiwa va Yesu va n’wi kombela leswaku a va dyondzisa ku khongela, Yesu u hlamule a ku: “Loko mi khongela, vulani leswi, ‘Tatana, vito ra wena a ri kwetsimisiwe.’” (Luka 11:2) Ina, nkarhi na nkarhi loko hi khongela, hi fanele hi kongomisa swikhongelo swa hina eka Xikwembu ku nga ri eka Yesu kumbe munhu un’wana. Loko hi kambisisa tidyondzo leti ta Yesu leti nga erivaleni, xana a swi twali ku gimeta hileswaku hi fanele hi kongomisa swikhongelo swa hina eka Xikwembu ha Yesu Kreste ku nga ri “vakwetsimi”?

Xikhongelo i xa nkoka swinene eka vugandzeri bya hina naswona swi le rivaleni leswaku ku gandzela un’wana handle ka Xikwembu a swi fambisani ni tidyondzo ta Bibele. (Yohane 4:23, 24; Nhlavutelo 19:9, 10) Hi yona mhaka leyi hi faneleke hi kongomisa swikhongelo swa hina eka Xikwembu ntsena.

XANA U FANELE U CHAVA KU TSHINELELA XIKWEMBU?

Eka Dyondzo yakwe ya le Ntshaveni, Yesu u nyikele xikombiso xa n’wana loyi a kombelaka tata wakwe nchumu wo karhi wo dya. Xana tatana a nga nyika n’wana wakwe ribye ematshan’weni ya xinkwa? Kumbe a nga n’wi nyika nyoka leyi nga ni vuxungu ematshan’weni ya nhlampfi? (Matewu 7:9, 10) Ku nga ha va ku ri vuphukuphuku eka tatana la nga ni rirhandzu ku endla nchumu wo tano!

Ku fana na tatana la nga ni rirhandzu eka vana vakwe, Xikwembu xi lava leswaku hi vulavula na xona

Ehleketa hi xifaniso lexi fanaka hi ku ya hi langutelo ra mutswari. A hi nge n’wana wa wena u ni xikombelo xo karhi eka wena. Vunghana bya wena na yena i byikulu naswona nkarhi ni nkarhi wa ngheneka. Nilokoswiritano, hikwalaho ka leswi a chavaka ndlela leyi u nga angulaka ha yona, u kombela un’wana leswaku a hundzisela xikombelo xakwe eka wena. Xana a wu ta titwa njhani? Xana a swi ta va njhani loko nkarhi na nkarhi a vulavula na wena ntsena hi ku tirhisa munhu loyi naswona swi kombisa kahle leswaku u ta hambeta a endla tano? Xana a wu ta swi tsakela? Doo! Vatswari lava nga ni rirhandzu va lava leswaku vana va vona va va tshinelela hi ku kongoma naswona va lava leswaku va kombela leswi va swi lavaka hi ku ntshunxeka.

Loko a hlamusela xikombiso xakwe xa n’wana loyi a kombelaka swakudya, Yesu u vule marito lawa eka ntshungu: “Hikokwalaho, loko n’wina, hambiloko mi hombolokile, mi tiva ku nyika vana va n’wina tinyiko letinene, hakunene Tata wa n’wina la nge matilweni u ta va nyika ku tlurisa lava kombelaka eka yena!” (Matewu 7:11) Handle ko kanakana, i ku navela ka mutswari ku nyika vana vakwe tinyiko letinene. Tata wa hina la nge tilweni wa swi tsakela ku yingisa ni ku hlamula swikhongelo swa hina.

Xikwembu xi lava leswaku hi xi tshinelela hi ku kongoma hi xikhongelo hambiloko hi vilerisiwa hi swihoxo swa hina. A xi aveli van’wana leswaku va yingisa swikhongelo swa hina. Bibele yi hi khutaza yi ku: “Lahlela ndzhwalo wa wena eka Yehovha, u ta ku seketela.” (Pisalema 55:22) Ematshan’weni ya ku tshembela eka vakwetsimi kumbe vanhu van’wana, hi fanele hi va ni langutelo lerinene hi Yehovha Xikwembu.

Tata wa hina la nge tilweni wa khathala hi hina. U lava ku hi pfuna hi swiphiqo swa hina naswona wa hi rhamba leswaku hi tshinela eka yena. (Yakobo 4:8) Mawaku ntsako lowu hi nga na wona wo kota ku tshinela eka Xikwembu xa hina tlhelo Tatana, ku nga “Mutwi wa xikhongelo”!—Pisalema 65:2.