Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  May 2013

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

“A Ndzi Lava Ku Va Muprista”

“A Ndzi Lava Ku Va Muprista”
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1957

  • TIKO: MEXICO

  • MATIMU YAKWE: A A DYONDZELA VUFUNDHISI; A A RI NI XIMBILWAMBILWANA

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi velekiwe exidorobanini xa Texcoco. Hi nkarhi wolowo, switarata swo tala a swi nga ri na xikontiri naswona a swi ri ni ritshuri. A swi tolovelekile ku vona vanhu lava humaka eswimitanini swa le kusuhi va ta ni timbhongolo ta vona edorobeni ti rhwale swilo leswaku va ta xavisa. Ndyangu wa ka hina a wu swerile naswona a wu ri ni vana va kaye lava eka vona mina a ndzi ri wa vunkombo. Tata wa mina a a lunghisa guaraches (maphaxani) leswaku a wundla ndyangu. Kambe u file loko ndzi ri ni malembe ya nkombo. Ku sukela kwalaho, Manana u we a pfuka leswaku a kumela ndyangu wakwe swakudya.

Kokwa wa mina wa xinuna wa ku bebula Manana a a tlanga vhayolini naswona a ri murhangeri wa okhestra leyi a yi tlanga vuyimbeleri bya vukhongeri. Swirho swo tala swa ndyangu wa ka hina a swi tlanga hi swichayachayana sweswo. Manana a a yimbelela eka khwayere ya kereke naswona malume a yimbelela opera ni ku tlanga piyano. A hi ri Makhatoliki lama tinyiketeleke—a ndzi ri mufana wa alitari naswona norho wa mina a ku ri ku va murhumiwa wa Khatoliki. Hi nkarhi lowu fanaka, a ndzi ti rhandza ngopfu tifilimi ta karati. Loko ndzi ya ndzi ri karhi ndzi hlalela tifilimi teto, a swi endla leswaku ndzi sungula ku va ni vukarhi.

Loko ndzi ri ePuebla, ndzi nghene xikolo xa vukhongeri lexi a xi tirha tanihi xikolo xo dyondzela vufundhisi. Pakani ya mina a ku ri ku va muprista wa Khatoliki. Kambe hi nkarhi wa lembe ro hetelela ra tidyondzo ta mina, ndzi sungule ku heleriwa hi ntshembo eka Kereke ya Khatoliki. Nani leyi a ya ha ri muntshwa a yi lava ku endla timhaka ta masangu na mina. Ndzi lwisane ni ndzingo wolowo, kambe xiyimo xi endle leswaku ndzi navela ku nghenela vukati. Ku tlula kwalaho, ndzi xiye leswaku vaprista vo hlayanyana a va ri ni vukanganyisi. Eku heteleleni ndzi tshike pakani ya mina yo va muprista.

Leswi a ndzi ri mufana wa alitari, norho wa mina a ku ri ku va murhumiwa wa Khatoliki kambe a ndzi ti rhandza ngopfu tifilimi ta karati leswi endleke leswaku ndzi sungula ku va ni vukarhi

Ndzi endle xiboho xo ya dyondzela vuyimbeleri eNational Conservatory  of Music eDorobeni ra le Mexico. Loko ndzi thwasile ndzi nghenele vukati naswona hi ku hatlisa mina ni nsati wa mina hi ve ni vana va mune. A ndzi wundla ndyangu wa mina hi ku yimbelela hi nkarhi wa Masa eKerekeni ya Khatoliki.

Loko ha ha ku tekana, vukati bya hina a byi nga fambi kahle. Mina ni nsati wa mina a hi holova, ngopfu-ngopfu hikwalaho ka mavondzo. Eku sunguleni a hi rhuketelana ivi hi banana. Eku heteleleni, endzhaku ka malembe ya 13, hi endle xiboho xo hambana kutani endzhakunyana hi dlaya vukati.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Ndzi sungule ku hlangana ni Timbhoni ta Yehovha emahlweni ko va ndzi hambana ni nsati wa mina. Timbhoni timbirhi ti gongondze enyangweni wa hina kutani ti kombela ku bula na hina hi Bibele. A ndzi ehleketa leswaku a ndzi tiva swo tala hi vukhongeri, kutani a ndzi tiyimisele ku tikomba leswaku ti hoxile. Ndzi ti vutise swivutiso swo tika leswi a ndzi anakanya leswaku a ti nga ri na tinhlamulo ta swona. Kambe lexi ndzi hlamariseke hileswaku minkarhi hinkwayo a ti ndzi nyika tinhlamulo letinene leti sekeriweke eBibeleni. Ndzi sungule ku vona leswaku hakunene a ndzi tiva swilo switsongo. Hambiswiritano, nsati wa mina a a nga ti khomi kahle Timbhoni naswona mina a ndzi khomekile swinene, kutani ti tshike ku hi endzela.

Endzhaku ka malembe ya ntlhanu, a ndzi tshama ni wansati un’wana, ku nga Elvira, loko ndzi tlhela ndzi hlangana ni Timbhoni ta Yehovha. Elvira a a nga ti kaneti Timbhoni, kutani ndzi kume swi ndzi olovela ku dyondza Bibele nkarhi na nkarhi. Hambiswiritano, swi teke malembe yo hlayanyana leswaku ndzi cinca mahanyelo ya mina.

Ndzi xiye leswaku loko ndzi lava ku gandzela Yehovha hi mbilu ya mina hinkwayo a ndzi fanele ndzi endla ku cinca lokukulu. Xo sungula, a ndzi fanele ndzi tshika ntirho wa mina wa ku yimbelela hi Masa eKerekeni ya Khatoliki, leswi vulaka leswaku a ndzi fanele ndzi kuma ntirho wun’wana wo tihanyisa. (Nhlavutelo 18:4) Nakambe a ndzi fanele ndzi byi tsarisa ximfumo vukati bya mina na Elvira.

Kambe xin’wana xa swilo leswi ndzi tikeleke swinene ku swi cinca a ku ri ku lawula ximbilwambilwana. Tindzimana timbirhi ta Bibele leti ndzi pfuneke swinene i Pisalema 11:5, leyi kombisaka leswaku Yehovha u venga madzolonga na 1 Petro 3:7, leyi ndzi dyondziseke leswaku loko ndzi lava Yehovha a yingisa swikhongelo swa mina, ndzi fanele ndzi xixima nsati wa mina. Loko ndzi ri karhi ndzi anakanyisisa hi tindzimana teto ni ku khongelela mpfuno wa Yehovha, hakatsongo-tsongo ndzi kote ku lawula ximbilwambilwana xa mina.

Bibele yi ndzi dyondzise leswaku loko ndzi lava Yehovha a yingisa swikhongelo swa mina, ndzi fanele ndzi xixima nsati wa mina

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Sweswi ndzi tiphina hi ku va ni ndyangu lowu tsakeke. Ndzi tikarhatela ku lulamisa vuxaka bya mina ni vana va mina va majaha lava ndzi va kumeke ni nsati wa mina wo sungula ni ku pfuna ndyangu wa mina lowu sweswi ndzi nga na wona leswaku wu tshama wu tiyile eripfumelweni.

Loko ndza ha ri n’wana, norho wa mina a ku ri ku va muprista ni ku pfuna vanhu. Sweswi ndzi vona onge vutomi bya mina byi na xikongomelo xa xiviri. Ndzi wundla ndyangu wa mina hi ku dyondzisa ku yimbelela. Ndzi swi tlangela swinene leswi Yehovha a ndzi lehiseleke mbilu, a ndzi nyika nkarhi wo cinca kutani ndzi hundzuka munhu lonene!