Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  December 2012

 Xana A Wu Swi Tiva?

Xana A Wu Swi Tiva?

Xana Yesu a hoxisile loko a vulavula hi munyu lowu helaka ntamu wa wona?

EDyondzweni yakwe ya le Ntshaveni, Yesu u byele valandzeri vakwe a ku: “N’wina mi munyu wa misava; kambe loko munyu wu heleriwa hi ntamu wa wona, ku dzunga ka wona ku nga pfuxetisiwa ku yini? A wu nge he tirhi nchumu kambe wu ta cukumetiwa ehandle wu kandziyeriwa hi vanhu.” (Matewu 5:13) Munyu wu sivela ku bola. Hikwalaho, swi nga ha endleka xikombiso xa Yesu a xi vula leswaku vadyondzisiwa vakwe va nga swi kota naswona va fanele va sirhelela van’wana eka ku bola emoyeni ni le mahanyelweni.

Laha munyu wa Lwandle Leri Feke wu kumekaka kona

Loko yi vulavula hileswi Yesu a swi vuleke malunghana ni munyu lowu heleriwaka hi ntamu wa wona, The International Standard Bible Encyclopedia yi ri: “Munyu lowu humaka eLwandle Leri Feke a wu katsane ni timinerali tin’wana; kutani loko munyu wu tsakama, a wu n’oka ivi ku sala timinerali leti nga riki ni nantswo.” Kutani swa twisiseka leswi Yesu a vuleke leswaku leswi saleke ‘a swi nge he tirhi nchumu kambe swi ta cukumetiwa ehandle swi kandziyeriwa hi vanhu.’ Buku leyi yi ya emahlweni yi ku: “Hambileswi munyu lowu humaka eLwandle Leri Feke a wu ri wa xiyimo xa le hansi loko wu ringanisiwa ni munyu lowu humaka emalwandle man’wana hileswi a wu nga basanga, a wu kumeka hi ku olova hikuva munhu a a ta kota ku wu rhwalela eribuweni kutani sweswo swi endle leswaku lwandle leri ri va rona ntsena leri vanhu va le Palestina va kumaka munyu eka rona.”

Loko a wu hanye hi nkarhi lowu Yesu a a ri laha misaveni, xana a swi ta vula yini ku va u lahlekeriwa hi mali yin’we ya nsimbi ya drakma yo fana ni ya le xifanisweni xakwe?

Xingwece xa drakma

Yesu u vulavule hi xifaniso xa wansati un’wana loyi a lahlekeriweke hi yin’wana ya tidrakma ta khume leti a a ri na tona kutani a teka rivoni a kukula yindlu yakwe hi vukheta kukondza a yi kuma. (Luka 15:8-10) Enkarhini wa Yesu, drakma a yi ringana ni muholo wa kwalomu ka siku rin’we kutani ku lahlekeriwa hi yona a ku ri ku lahlekeriwa lokukulu. Kambe xiendlakalo lexi a xi hlamuseleke a xi twisiseka eka vanhu van’wana.

Tibuku tin’wana ti komba leswaku minkarhi yin’wana vavasati a va tirhisa timali ta nsimbi leswaku va khavisa hi tona. Swi nga ha endleka Yesu a a vulavula hi mali ya nsimbi leyi a yi ri nchumu wa risima wo khavisa ha wona endyangwini wa wansati ku ringana nkarhi wo leha kumbe xiphemu xa tinyiko leti a ti humesiwa loko a tekiwa. Hambiloko a swi ri hi ndlela leyi kumbe swi nga ri ha yona, ku lahlekeriwa hi yin’wana ya timali ta khume ta nsimbi a swi ta endla leswaku wansati yoloye a karhateka swinene ku yi kuma.

Ku tlula kwalaho, ndlela leyi tindlu to tala ta le nkarhini wa Yesu a ti akiwe ha yona a yi endla leswaku ku vonakala ni ku hisa ku nga ngheni ngopfu. Loko ti ri ni mafasitere, a ma va ma nga talanga ngopfu. Laha hansi a ti vekeriwe byanyi kumbe tinhlanga leti omeke ta swimilana swo hambana-hambana. Loko mali ya nsimbi yo wa, a swi tika ku yi kuma. Muhlamuseri un’wana wa Bibele u ri: “Hikwalaho, loko xilo xitsongo, xo tanihi mali, xi lahleka endhawini yo tano, ku vonakala ka rivoni ni ku kukula yindlu a ku ri swilo leswi tolovelekeke leswi munhu a a ta swi endla leswaku a kota ku xi kuma.”