I yini leswi vayimburi va swi kumeke leswi kombisaka leswaku muti wa Yeriko wu hlaseriwe hi xinkarhana?

Yoxuwa 6:10-15, 20 yi vula leswaku masocha ya Vaisrayele ma gwirime ma rhendzela muti wa Yeriko kan’we hi siku, ku ringana masiku ya tsevu. Hi siku ra vunkombo, ma gwirime ma rhendzela muti ka nkombo. Endzhaku ka sweswo, Xikwembu xi endle leswaku makhumbi yo tiya ya muti wa Yeriko ma wa kutani Vaisrayele va wu hlasela. Xana vayimburi va kume swo karhi leswi kombisaka leswaku muti wa Yeriko wu hlaseriwe hi xinkarhana, hilaha Bibele yi vulaka hakona?

Eminkarhini ya khale, loko muti wu rhendzeriwile a ku ri loko mavuthu ma rhendzele makhumbi ya muti wolowo, ma lunghekele ku wu hlasela. Loko wu rhendzeriwa nkarhi wo leha, vanhu va muti wolowo a va ta dya swakudya swo tala leswi a va swi hlayisile. Loko masocha ma hetelele ma hlasele muti wolowo, a ma ta teka hinkwaswo leswi a ma swi lava ku katsa ni swakudya leswi saleke. Hikwalaho ka sweswo, etindhawini leti onhiweke ta miti ya le Palestina leti hlaseriweke hi ndlela yoleyo, vayimburi va kume swakudya switsongo eka tona kasi eka tin’wana a va kumanga nchumu. Kambe ku onheteriwa ka muti wa Yeriko a ku hambanile. Magazini lowu vuriwaka Biblical Archaeology Review wu ri: “Handle ka swibye swa vumba, leswi kumiweke ngopfu etindhawini leti onhiweke, a ku ri mavele.” Wu engetela wu ku: “Ku kumiwa ka mavele wolawo yo tala swinene a swi nga tolovelekanga.”

Bibele yi vula leswaku Vaisrayele a va swi tekanga swakudya emutini wa Yeriko hikuva Yehovha a a va lerise leswaku va nga teki nchumu. (Yoxuwa 6:17, 18) Yi tlhela yi vula leswaku Vaisrayele va hlasele muti wa Yeriko hi ximun’wana, endzhakunyana ka ntshovelo loko ka ha ri ni mavele yo tala lama hlayisiweke emutini. (Yoxuwa 3:15-17; 5:10) Mhaka ya leswaku a ka ha ri ni mavele yo tala emutini wa Yeriko endzhaku ko va vuthu ri rhendzele muti yi kombisa leswaku ku rhendzeriwa koloko ku ve ka xinkarhana, hilaha Bibele yi vulaka hakona.