Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza (Nkandziyiso Wa Vandlha)  |  March 2015

Ku Nghenela Vukati “eHosini Ntsena”—Xana Swa Ha Vuyerisa?

Ku Nghenela Vukati “eHosini Ntsena”—Xana Swa Ha Vuyerisa?

“A ndzi n’wi kumi munhu loyi a nga ndzi tekaka evandlheni, naswona ndza chava leswaku ndzi ta dyuhala ndzi ri ndzexe.”

“Vavanuna van’wana va misava va ni musa, va rhandzeka naswona va anakanyela. A va na xiphiqo ni vukhongeri bya mina naswona va tikomba va tsakisa ku tlula vamakwerhu van’wana va xinuna.”

Malandza man’wana ya Xikwembu lama nga tekiwangiki ma vule marito lama fanaka ni lama nga laha henhla. Ma swi tiva leswaku Yehovha u lava leswaku malandza ya yena ma nghenela vukati “eHosini ntsena,” hi leswaku ma tekana ni Vakreste va ntiyiso ntsena. (1 Vakorinto 7:39) Kutani ha yini Vakreste van’wana va vula marito yo fana ni lama nga laha henhla?

LEXI ENDLAKA VAN’WANA VA KANAKANA

Vakreste lava vulaka marito wolawo va nga ha vona onge ku ni vamakwerhu va xisati vo tala lava nga tekiwangiki ku tlula vamakwerhu va xinuna lava nga tekangiki. Ematikweni yo tala swi tano. Hi xikombiso, le Korea, 57 wa tiphesente ta Vakreste lava nga nghenelangiki vukati i vamakwerhu va xisati naswona 43 wa tiphesente i vamakwerhu va xinuna. Naswona le Colombia, 66 wa tiphesente ta Vakreste i vamakwerhu va xisati naswona 34 wa tiphesente i vamakwerhu va xinuna.

Etindhawini tin’wana, vatswari lava nga riki Timbhoni va nga ha lava mali yo tala kumbe tinyiko tin’wana to durha loko vana va vona va vanhwanyana va tekiwa. Kutani vamakwerhu van’wana va xinuna lava nga tekangiki swi nga ha va tikela ku xava tinyiko toleto. Hikwalaho, vamakwerhu van’wana va xisati va tivutisa loko va ta swi kota ku kuma nuna la nga Mukreste. *—Vona nhlamuselo ya le hansi.

I SWA NKOKA KU TSHEMBA YEHOVHA

Loko u tshame u titwa hi ndlela leyi fanaka, u nga tiyiseka leswaku Yehovha wa xi twisisa xiyimo xa wena naswona u yi tiva kahle ndlela leyi u titwaka ha yona.—2 Tikronika 6:29, 30.

Nilokoswiritano, eBibeleni Yehovha u hi lerisa leswaku hi nghenela vukati eHosini ntsena. Ha yini? Hikuva wa swi tiva leswi nga hi vuyerisaka naswona u lava ku hi sirhelela. A nga lavi leswaku hi endla swiboho leswi nga riki swinene leswi nga ta hi twisa ku vava kumbe swi hi endla hi nga tsaki. Enkarhini wa Nehemiya, Vayuda vo tala a va teke vavasati lava a va nga tirheli  Xikwembu. Hikwalaho Nehemiya u vulavule hi xikombiso xo biha xa Solomoni. A a “rhandza [hi] Xikwembu xakwe, lerova Xikwembu xi n’wi veke a va hosi ya tiko hinkwaro ra Israyele. Vasati vambe va n’wi dyohisile.” (Nehemiya 13:23-26) Yehovha wa swi tiva leswaku switsundzuxo swakwe swi vuyerisa hina, hi yona mhaka a leriseke Vakreste leswaku va nghenela vukati eHosini ntsena. (Pisalema 19:7-10; Esaya 48:17, 18) Ha swi tlangela swinene leswi a hi nyikaka ndzayo ya rirhandzu ni leyi tshembekaka. Loko hi yingisa Yehovha tanihi Mufumi wa hina, hi pfumela leswaku u ni mfanelo yo hi byela leswi hi faneleke hi swi endla.—Swivuriso 1:5.

Entiyisweni, a wu swi lavi ku “[paniwa] ni lava va nga riki vapfumeri,” hi leswaku ku tekana ni munhu loyi a nga n’wi rhandziki Yehovha. Munhu yoloye a nga ha endla leswaku u tshika ku tirhela Xikwembu. (2 Vakorinto 6:14) Ndzayo ya Xikwembu ya tirha minkarhi hinkwayo naswona Vakreste vo tala namuntlha hi vutlhari va hlawule ku yingisa Yehovha. Hambiswiritano, van’wana va hlawule ku nga n’wi yingisi.

SWA HA VUYERISA

Makwerhu un’wana wa xisati la vuriwaka Maggy wa le Australia u sungule ku rhandzana ni munhu loyi a a nga ri Mukreste wa ntiyiso. * (Vona nhlamuselo ya le hansi.) U ri: “Ndzi xwe ko tala eminhlanganweni leswaku ndzi ta va na yena. Vuxaka bya mina na Yehovha byi khumbeke swinene.” Nhwanyana un’wana la vuriwaka Ratana wa le Indiya u rhandzane ni munhu loyi a a nghena na yena xikolo loyi a sunguleke ku dyondza Bibele. Hambiswiritano, a a dyondza Bibele leswaku va ta ya emahlweni va rhandzana ni nhwanyana loyi. Eku heteleleni, nhwanyana loyi u tshike ku tirhela Yehovha ivi a ya nghena kereke yin’wana leswaku a ta tekiwa hi jaha leri.

Ndenguè wa le Cameroon a a ri ni malembe ya 19 loko a tekiwa hi jaha leri a ri nga tirheli Yehovha. Loko va nga si tekana, jaha leri ri vule leswaku yena a nga ya emahlweni a ri Mbhoni. Hambiswiritano, endzhaku ka mavhiki mambirhi va tekanile, jaha leri ri n’wi byele leswaku a a nga pfumeleriwanga ku ya eminhlanganweni ya vandlha. Nhwanyana loyi u ri: “Ndzi tikume ndzi ri ndzexe naswona ndzi ri karhi ndzi rila. Ndzi swi xiyile leswaku a ndzi nga ha byi lawuli vutomi bya mina. A ndzi tshamela ku tisola.”

I ntiyiso leswaku Vakreste van’wana va tekane ni vanhu lava nga tirheliki Yehovha kambe lava nga ni musa naswona va twisisaka. Hambiswiritano, hambiloko nkataku loyi a nga tirheliki Yehovha a ri ni musa, vuxaka bya wena na Yehovha byi ta va njhani? U ta titwa njhani leswi u swi tivaka leswaku a wu yi yingisanga ndzayo leyi a ku nyikeke yona leswaku u ta tsaka? Naswona xa nkoka swinene, Yehovha u ta titwa njhani hi leswi u swi endleke?—Swivuriso 1:33.

Vamakwerhu va xinuna ni va xisati emisaveni hinkwayo lava yingiseke ndzayo ya Yehovha leswaku va nghenela vukati “eHosini ntsena” va khorwiseka leswaku lexi i xiboho lexinene ngopfu. Vamakwerhu va xinuna ni va xisati lava nga nghenelangiki vukati va tiyimiserile ku tsakisa Yehovha hi ku tekana ni munhu loyi a n’wi gandzelaka. Michiko wa le Japani a a tiyimiserile ku yingisa Xikwembu hambileswi maxaka yakwe ma ringeteke ku n’wi khorwisa leswaku a tekiwa hi munhu loyi a a nga rhandzi Yehovha. Naswona a swi n’wi tikela loko a vona vanghana vakwe va tekiwa hi Vakreste va ntiyiso ivi yena a sarisa sweswo a nga tekiwanga. U ri: “A ndzi tshamela ku tibyela leswaku leswi Yehovha a nga ‘Xikwembu lexi tsakeke,’ ntsako wa hina a wu titsheganga hi ku va lava ngheneleke vukati kumbe hi ku va hi nga byi nghenelanga. Nakambe ndza tshemba leswaku u hi nyika leswi naveriwaka hi timbilu ta hina. Hikwalaho loko hi nga n’wi kumi munhu loyi hi nga tekanaka na yena hambiloko hi lava ku nghenela vukati, i swinene leswaku hi tshama hi nga nghenelanga vukati swa sweswi.” (1 Timotiya 1:11) Hi ku famba ka nkarhi, Michiko u tekiwe hi makwerhu lonene naswona u tsakile hi leswi a yingiseke ndzayo ya Yehovha.

Nakambe ku ni vamakwerhu van’wana va xinuna lava va rindzeke leswaku va ta kuma munhu la faneleke wo tekana na yena. Hi xikombiso, Bill wa le Australia wa pfumela leswaku minkarhi yin’wana a a pfa a kokiwa mahlo hi vavasati lava a va nga ri Timbhoni. Hambiswiritano, a a nga lavi ku endla xinghana lexikulu na vona hikuva a a nga lavi ku va ni vuxaka lebyi a byi ta endla leswaku a ‘paniwa’ ni lava va nga riki vapfumeri. Loko malembe ma ri karhi ma famba, u tsakele vamakwerhu va nga ri vangani va xisati, kambe vona a va nga n’wi rhandzi. Bill u rindze malembe ya 30 kukondza a kuma nsati la nga Mukreste loyi a a ri ni tipakani leti fanaka ni ta yena. U ri: “A ndzi tisoli. Ndzi titwa ndzi katekile hikuva hi ya swin’we  ensin’wini, hi dyondza swin’we hi tlhela hi gandzela Yehovha swin’we. Ndza swi tsakela ku va swin’we ni vanghana va nsati wa mina hikuva hinkwavo va gandzela Yehovha. Hi tirhisa milawu leyi kongomisaka ya le Bibeleni evukatini bya hina.”

LOKO WA HA RINDZELE YEHOVHA

U nga endla yini loko u ri karhi u tshemba ndzayo ya Yehovha naswona wa ha rindzele ku kuma nuna kumbe nsati la tirhelaka Yehovha? U nga anakanya hi swivangelo swa ku va u nga si nghenela vukati. Loko u vona leswaku a wu nghenelanga vukati hileswi u lavaka ku yingisa xileriso xa Yehovha, kutani u nga tiyiseka leswaku sweswo swi tsakisa Yehovha. (1 Samuwele 15:22; Swivuriso 27:11) Nakambe, yana emahlweni u khongela eka Yehovha nkarhi na nkarhi u tlhela u n’wi byela hi ku kongoma ndlela leyi u titwaka ha yona. (Pisalema 62:8) Loko u ri karhi u tikarhatela ku lwisana ni ndzingo ni ku navela ko biha, vuxaka bya wena na Yehovha byi ta tiya siku ni siku. U nga tiyiseka leswaku Yehovha wa khathala hi ku navela ka wena ni hi swilaveko swa wena hikuva u wa risima eka yena. A nga tshembisi munhu leswaku u ta n’wi nyika nuna kumbe nsati. Kambe loko u lava vukati hakunene, Yehovha wa yi tiva ndlela leyinene yo enerisa swilaveko swa wena.—Pisalema 145:16; Matewu 6:32.

Minkarhi yin’wana u nga ha titwa ku fana na Davhida loyi a nga te: “Oho Yehovha, hatlisa, ndzi hlamule. Moya wa mina wu fike emakumu. U nga ndzi tumbeteli xikandza xa wena.” (Pisalema 143:5-7, 10) U nga heli matimba. Nyika Yehovha nkarhi wo ku kombisa leswi a lavaka leswaku u swi endla. Yingisa Yehovha hi ku hlaya Bibele u tlhela u anakanyisisa swinene hi leswi u swi hlayeke. Leswi swi ta ku pfuna ku tiva leswi Yehovha a swi languteleke eka wena ni ndlela leyi a ma pfuneke ha yona malandza yakwe ya le nkarhini lowu hundzeke. Loko u n’wi yingisa, u ta va ni xivindzi xo ya emahlweni u n’wi yingisa.

Vakreste lava nga nghenelangiki vukati i va nkoka evandlheni, minkarhi yo tala va pfuna mindyangu ni vana

I yini swin’wana leswi u nga swi endlaka leswaku u tshama u tsakile naswona u khomekile loko u nga si nghenela vukati? U nga tikarhatela ku tiyisa vuxaka bya wena na Yehovha ni ku va ni ndhuma leyinene. U nga tlhela u dyondza ku hanana, ku tirha hi matimba, ku hanyisana ni van’wana ni ku tshembeka eka Yehovha. Timfanelo leti i ta nkoka leswaku u va ni vukati lebyi tsakisaka. (Genesa 24:16-21; Rhuti 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Swivuriso 31:10-27) Lava Mfumo ku sungula hi ku tshama u khomekile evandlheni ra ka n’wina ni hi ntirho wo chumayela. Swilo leswi swi ta ku sirhelela leswaku u nga endli swiboho swa vuphukuphuku. Bill u vula leswi landzelaka malunghana ni malembe lawa a ma heteke a nga nghenelanga vukati: “Ma hundze hi ku hatlisa swinene! Nkarhi wolowo ndzi wu tirhisele ku tirhela Yehovha tanihi phayona.”

Xileriso xa Yehovha xo nghenela vukati “eHosini ntsena” a hi xa xikhale naswona a xi hundzeriwanga hi nkarhi. Loko hi hlawula ku tekana ni Mukreste wa ntiyiso, hi xixima Yehovha naswona hi ta tsaka. Bibele yi ri: “Wa tsaka munhu la chavaka Yehovha, la tsakisiwaka swinene hi swileriso swakwe. Swilo swa nkoka ni rifuwo swi le ndlwini yakwe; naswona ku lulama kakwe ku tshama hi masiku.” (Pisalema 112:1, 3) Hikwalaho tiyimisele ku yingisa xileriso xa Xikwembu xo nghenela vukati “eHosini ntsena.”

^ ndzim. 7 Exihlokweni lexi, hi bula hi mhaka leyi onge hi loko yi kongomisiwe eka vamakwerhu va xisati. Hambiswiritano, milawu leyi kongomisaka leyi nga eka xona ya tirha ni le ka vamakwerhu va xinuna.

^ ndzim. 13 Mavito man’wana ma cinciwile.