Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza (Nkandziyiso Wa Vandlha)  |  August 2014

Xana U Kuma “Swakudya . . . Hi Nkarhi Lowu Faneleke”?

Xana U Kuma “Swakudya . . . Hi Nkarhi Lowu Faneleke”?

HI HANYA enkarhini wo tika swinene ku tlula hinkwayo ematin’wini ya vanhu. (2 Tim. 3:1-5) Ndlela leyi hi rhandzaka Yehovha ha yona ni ku tiyimisela ka hina ku hanya hi milawu yakwe yo lulama swa ringiwa siku ni siku. Yesu u profete hi nkarhi lowu wo tika naswona u tiyisekise valandzeri vakwe leswaku va ta kuma mpfuno lowu va wu lavaka leswaku va tiyisela ku ya fika emakumu. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Leswaku a va tiyisa, u veke hlonga ro tshembeka leswaku ri va phamela “swakudya [swa moya] hi nkarhi lowu faneleke.”—Mat. 24:45, 46.

Ku sukela loko hlonga ro tshembeka ri vekiwile hi 1919, vanhu va timiliyoni “va yindlu” va tindzimi hinkwato va hlengeletiwile enhlengeletanweni ya Xikwembu naswona va wundliwa hi tlhelo ra moya. (Mat. 24:14; Nhlav. 22:17) Hambiswiritano, minkandziyiso yin’wana leyi sekeriweke eBibeleni a yi kumeki hi tindzimi hinkwato naswona a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku hlaya minkandziyiso ya hina eka switirhisiwa swa elektroniki. Hi xikombiso, vanhu vo tala a va swi koti ku hlalela tivhidiyo kumbe swihloko leswi kumekaka eka jw.org ntsena. Xana leswi swi vula leswaku van’wana a va swi kumi swakudya swa moya leswi va swi lavaka leswaku va tshama va tiyile hi tlhelo ra moya? Leswaku hi kuma nhlamulo, a hi kambisiseni tinhlamulo ta swivutiso swa mune swa nkoka.

 1. Hi wihi nchumu lowu tirhisiwaka ngopfu eka swakudya leswi Yehovha a swi phamelaka?

Loko Sathana a ringe Yesu leswaku a hundzula maribye ma va xinkwa, Yesu u te: “Munhu a nga fanelanga a hanya hi xinkwa ntsena, kambe u fanele ku hanya ni hi rito rin’wana ni rin’wana leri humaka enon’wini wa Yehovha.” (Mat. 4:3, 4) Marito ya Yehovha ma kumeka eBibeleni. (2 Pet. 1:20, 21) Hikwalaho, Bibele hi yona yi tirhisiwaka ngopfu eka swakudya swa hina swa moya.—2 Tim. 3:16, 17.

Nhlengeletano ya Yehovha yi endle leswaku Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa Bya Matsalwa Yo Kwetsima byi kumeka byi helerile kumbe byi nga helelanga hi tindzimi to tlula 120 naswona tindzimi to tala ta engeteriwa lembe ni lembe. Ku engetela eka vuhundzuluxeri lebyi, ku ni tibiliyoni ta tikopi ta vuhundzuluxeri byin’wana bya Bibele leti kumekaka ti helerile kumbe ti nga helelanga hi tindzimi ta magidi. Leswi swi fambisana ni ku rhandza ka Yehovha ka leswaku “vanhu va mixaka hinkwayo va ponisiwa naswona va fikelela vutivi lebyi kongomeke bya ntiyiso.” (1 Tim. 2:3, 4) Naswona leswi “xi [nga riki] kona xivumbiwa lexi nga vonakiki emahlweni ka [Yehovha],” hi nga tiyiseka leswaku u ta koka lava “khathalaka hi xilaveko xa vona xa moya” leswaku va ta enhlengeletanweni yakwe a tlhela a va nyika swakudya swa moya.—Hev. 4:13; Mat. 5:3, 6; Yoh. 6:44; 10:14.

2. Hi xihi xiphemu lexi minkandziyiso ya hina yi xi hetisisaka eku phameriweni ka swakudya swa moya?

Leswaku munhu a va ni ripfumelo leri tiyeke, a nga fanelanga a hlaya Bibele ntsena. U fanele a twisisa leswi a swi hlayaka a tlhela a tirhisa leswi a swi dyondzaka. (Yak. 1:22-25) Leswi hi swona leswi mutsheniwa wa Muetiyopiya wa le minkarhini ya vaapostola a a fanele a swi endla. A a ri eku hlayeni ka Rito ra Xikwembu loko Filipi muvuri wa evhangeli a n’wi vutisa a ku: “Xana kahle-kahle wa swi tiva leswi u swi hlayaka?” Mutsheniwa u te: “Kunene, xana ndzi nga swi tivisa ku yini, handle ka loko ndzi kongomisiwa hi un’wana?” (Mint. 8:26-31) Filipi u pfune mutsheniwa leswaku a ri twisisa kahle Rito ra Xikwembu. Mutsheniwa u khumbiwe swinene hi leswi a swi dyondzeke ivi a khuvuriwa. (Mint. 8:32-38) Hilaha ku fanaka, minkandziyiso ya hina leyi sekeriweke eBibeleni yi hi pfune leswaku hi kuma vutivi lebyi kongomeke bya ntiyiso. Yi khumbe mintlhaveko ya hina naswona yi hi susumetele ku tirhisa leswi hi swi dyondzaka.—Kol. 1:9, 10.

Malandza ya Yehovha ma nyikiwa swakudya swa moya ni swakunwa swo tala hi ku tirhisa minkandziyiso ya hina. (Esa. 65:13) Hi xikombiso, Xihondzo xo Rindza, lexi kumekaka hi tindzimi to tlula 210, xi hlamusela vuprofeta bya Bibele, xi kurisa ndlela leyi hi wu twisisaka ha yona ntiyiso lowu enteke wa swilo swa moya xi tlhela xi hi susumetela ku hanya hi milawu ya Bibele. Magazini wa Xalamuka!, lowu kandziyisiwaka hi tindzimi ta kwalomu ka 100, wu endla leswaku hi va ni vutivi lebyi enteke hi mintirho ya Yehovha yo hlamarisa, wu tlhela wu hi komba ndlela yo tirhisa ndzayo ya le Bibeleni leyi pfunaka. (Swiv. 3:21-23; Rhom. 1:20) Hlonga ro tshembeka ri hi nyika minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni hi tindzimi to tlula 680! Xana wa tinyika nkarhi wo hlaya Bibele siku ni siku? Xana wa wu hlaya magazini wun’wana ni wun’wana lowuntshwa ni minkandziyiso hinkwayo leyintshwa leyi u yi kumaka hi ririmi ra wena lembe ni lembe?

Ku engetela eka minkandziyiso leyi yi yi humesaka, nhlengeletano ya Yehovha yi hi lunghiselela tinkulumo leti sekeriweke eBibeleni leti nyikeriwaka eminhlanganweni ya hina ya vandlha ni le tinhlengeletanweni. Xana wa ti tsakela tinkulumo, tidrama,  minkombiso ni mimbulavurisano leyi vaka kona eminhlanganweni ni le tinhlengeletanweni toleto? Hakunene Yehovha u hi nyika swakudya swo tala swa moya!—Esa. 25:6.

3. Loko minkandziyiso hinkwayo leyi humesiwaka yi nga ri kona hi ririmi ra wena, xana leswi swi vula leswaku a wu kumi swakudya swa moya leswi eneleke?

Doo! A swi fanelanga swi hi hlamarisa leswi malandza man’wana ya Yehovha minkarhi yin’wana ma nga ha kumaka swakudya swo tala swa moya ku tlula man’wana. Ha yini? Anakanya hi vaapostola. Va kume swiletelo swo tala ku tlula leswi vadyondzisiwa lavan’wana vo tala a va swi kuma enkarhini wa vona. (Mar. 4:10; 9:35-37) Hambiswiritano, vadyondzisiwa lavan’wana a va nga ri na yona ndlala ya moya; a va kuma leswi a va swi lava.—Efe. 4:20-24; 1 Pet. 1:8.

Nakambe i swa nkoka ku tsundzuka leswaku swo tala swa leswi Yesu a swi vuleke ni ku swi endla loko a ha ri laha misaveni a swi tsariwanga eka marungula ya Tievhangeli. Muapostola Yohane u tsale a ku: “Entiyisweni, ku ni swilo swin’wana swo tala leswi Yesu a swi endleke, leswi, loko a swi lo tsariwa hi vuxokoxoko lebyi heleleke, ndzi ehleketa leswaku misava a yi nga ta ti tamela tibuku-nsongwa leti a ti ta tsariwa.” (Yoh. 21:25) Hambileswi valandzeri va Yesu va le nkarhini wa vaapostola a va ri ni vuxokoxoko byo tala ku hi tlula malunghana na Yesu la hetisekeke, a hi pfumali nchumu. Yehovha u tiyisekile leswaku hi tiva swilo swo tala hi Yesu leswaku hi ta landzela ntila wakwe.—1 Pet. 2:21.

Nakambe, anakanya hi mapapila lama rhumeriweke hi vaapostola emavandlheni ya le nkarhini wa vona. Ko va papila rin’we ntsena leri tsariweke hi Pawulo leri nga katsiwangiki eBibeleni. (Kol. 4:16) Xana leswi swi vula leswaku a hi na swakudya swa moya leswi eneleke hileswi hi nga riki na rona papila rolero? Doo! Yehovha wa swi tiva leswi hi swi lavaka naswona u hi nyike leswi ringaneke leswaku hi tshama hi tiyile hi tlhelo ra moya.—Mat. 6:8.

Yehovha wa swi tiva leswi hi swi lavaka naswona u hi nyika leswi eneleke leswaku hi tshama hi tiyile hi tlhelo ra moya

Namuntlha, malandza man’wana ya Yehovha ma ni swakudya swo tala swa moya ku tlula leswi man’wana ma nga na swona. Xana u vulavula ririmi leri nga ni minkandziyiso yitsongo ntsena? Loko swi ri tano, swi tive leswaku Yehovha wa khathala hi wena. Hlaya minkandziyiso leyi u nga na yona naswona loko swi koteka, yana eminhlanganweni leyi ku tirhisiwaka ririmi leri u ri twisisaka. Naswona tiyiseka leswaku Yehovha u ta endla leswaku u tshama u tiyile hi tlhelo ra moya.—Ps. 1:2; Hev. 10:24, 25.

4. Loko u nga swi koti ku nghena eka jw.org u hlaya minkandziyiso leyi kumekaka kona, xana u ta tsana hi tlhelo ra moya?

Eka Web site ya hina, hi humesa timagazini ni tibuku tin’wana leti sekeriweke eBibeleni. Web site yoleyo yi tlhela yi va ni swihloko leswi pfunaka mimpatswa, vantshwa ni vanhu lava nga ni vana lavatsongo. Mindyangu ya vuyeriwa loko yi kambisisa swihloko sweswo eVugandzerini bya yona bya Ndyangu. Ku engetela kwalaho, Web site ya hina yi ni swiviko swa minongonoko yo hlawuleka yo tanihi ku thwasa ka le Giliyadi ni nhlangano wa lembe ni lembe naswona yi endla leswaku vamakwerhu emisaveni hinkwayo va tivisiwa hi timhangu ta ntumbuluko ni timhaka ta nawu leti khumbaka vanhu va Yehovha. (1 Pet. 5:8, 9) Nakambe Web site leyi i xitirhisiwa lexi nga ni matimba xo chumayela naswona yi endla leswaku mahungu lamanene ma twiwa ni le matikweni lawa ntirho wa hina wu siveriweke kumbe wu yirisiweke.

Hambiswiritano, u nga tshama u tiyile hi tlhelo ra moya ku nga khathariseki leswaku wa swi kota ku nghena eka Web site ya hina kumbe a wu swi koti. Hlonga ro tshembeka ri tirha hi matimba leswaku ri hi nyika minkandziyiso leyi eneleke leyi kandziyisiweke leswaku Mukreste un’wana ni un’wana a wundliwa kahle hi tlhelo ra moya. Hikwalaho, a wu fanelanga u titwa u boheka ku xava xitirhisiwa lexi kotaka ku nghena eka jw.org. Van’wana va nga ha endla malunghiselelo yo printa nhlayo yo karhi ya minkandziyiso leyi kumekaka eka Web site ya hina ivi va yi nyika lava nga swi kotiki ku nghena eka Internet, kambe mavandlha a ma boheki ku endla sweswo.

Ha tsaka leswi Yesu a hetisiseke xitshembiso xakwe xo khathalela swilaveko swa hina swa moya. Tanihi leswi masiku lawa ya makumu ma nga le kusuhi ni ku hela, hi nga tiyiseka leswaku Yehovha u ta ya emahlweni a hi nyika ‘swakudya swa moya hi nkarhi lowu faneleke.’