Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) DECEMBER 2012

Xikombo Xa Tinhloko-Mhaka Ta Xihondzo xo Rindza Xa 2012

Xikombo Xa Tinhloko-Mhaka Ta Xihondzo xo Rindza Xa 2012

Xi komba nkandziyiso lowu xihloko xi nga eka wona

BIBELE

 • Bibele Ya Xinghezi Ya Coverdale, 6/1

 • Ku Hambana Ka Yona Ni Tibuku Tin’wana, 6/1

 • Ku Yi Tirhisa Hi Ndlela Ya Vukholwa-hava, 12/15

 • Ta Vantshwa, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1

 • Ya Xiswahili, 9/1

 • Yi Hundzula Vutomi, 1/1, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1

 • Yi Profeta Hi Vumundzuku? 1/1

SWIHLOKO LESWI DYONDZIWAKA EVANDLHENI

 • “A Mi Ri Tivi Siku Hambi Ku Ri Nkarhi Wa Kona,” 9/15

 • Dyondza Eka Ku Lehisa Mbilu Ka Yehovha Na Yesu, 9/15

 • Dyondza Eka ‘Ntila Wa Ntiyiso,’ 1/15

 • Dyondza Ku Tshama U Rindzile Eka Vaapostola Va Yesu, 1/15

 • Hambeta U Chumayela Hi Xihatla, 3/15

 • Hambeta U Tirhela Yehovha Hi Mbilu Leyi Heleleke, 4/15

 • Ha Yini Hi Fanele Hi Rhangisa Ntirho Wa Yehovha eVuton’wini Bya Hina? 6/15

 • Hlakulela Moya Wa Ku Va Lontsongo, 11/15

 • Ina Wa N’wina A A Ve Ina, 10/15

 • Kondletelani Moya Lowunene eVandlheni, 2/15

 • Ku Endlela Yehovha Magandzelo Hi Moya-xiviri Hinkwawo, 1/15

 • Ku Hlayisa Xiyimo Xa Hina Tanihi “Vatshami Va Nkarhinyana,” 12/15

 • Ku Langutana Ni Maxangu Ya Namuntlha Hi Xivindzi, 10/15

 • Ku Rhula Ku Ringana Gidi Ra Malembe Ni Le Ndzhaku Ka Wona! 9/15

 • Ku Rivalela Ka Yehovha Ku Vula Yini Eka Wena? 11/15

 • Ku Tsaka Hi Ntshembo Lowu Hi Nga Na Wona, 3/15

 • Mi Valanguteri Lava Tshembiwaka! 12/15

 • Ndlela Leyi Misava Leyi Yi Nga Ta Herisiwa Ha Yona, 9/15

 • “Ndzi Dyondzise Ku Endla Ku Rhandza Ka Wena,” 11/15

 • “Ndzi Na N’wina,” 8/15

 • ‘N’wana U Rhandza Ku Hlavutela Tata Wakwe,’ 4/15

 • Pfumelela Yehovha A Ku Kongomisa eNtshunxekweni Wa Xiviri, 7/15

 • Pfuna Vanhu Leswaku Va “Xalamuka eVurhongweni,” 3/15

 • Rivalelanani Hi Ku Ntshunxeka, 11/15

 • Tekelela Xikombiso Xa Yesu Xo Tshama A Rindzile, 2/15

 • Tikhomeni Tanihi Vanhu Lava Nga Ta Hanya eMfun’weni Wa Xikwembu! 8/15

 • Tirhela Xikwembu Lexi Nyikaka Ntshunxeko, 7/15

 • Tivoneleni Eka Mintlhamu Ya Diyavulosi, 8/15

 • Tshemba Yehovha—Xikwembu Xa “Minkarhi Ni Tinguva,” 5/15

 • U Nga Languti “Swilo Swa Le Ndzhaku,” 3/15

 • U Nga Tshama U Tsakile Hambiloko Swirho Swa Ndyangu Wa Wena Swi Nga Ri Timbhoni, 2/15

 • Vakreste Va Ntiyiso Va Xixima Rito Ra Xikwembu, 1/15

 • Vana La Humelelaka Hi Ndlela Ya Xiviri eVuton’wini, 12/15

 • Vana Ni Langutelo Lerinene Hi Vukati Bya Wena Lebyi Tsekatsekaka, 5/15

 • “Vana Ni Xivindzi, U Tiya Ngopfu,” 2/15

 • Vaprista Va Vuhosi Lava Nga Ta Katekisa Vanhu Hinkwavo, 1/15

 • ‘Va Susumetiwe Hi Moya Lowo Kwetsima,’ 6/15

 • “Vatshami Va Nkarhinyana” Va Ni Vun’we eVugandzerini Bya Ntiyiso, 12/15

 • Vuxengi I Xiphemu Xa Xikombiso Xa Masiku Yo Hetelela, 4/15

 • “Xana Ndzi Ta Chava Mani?” 7/15

 • Xana U Kombisa Moya Wa Njhani? 10/15

 • Xana U Vonakarisa Ku Vangama Ka Yehovha? 5/15

 • Xana Wa Yi Tlangela Hakunene Nyiko Ya Xikwembu Ya Vukati? 5/15

 • Yehovha I “Muhlavuteri Wa Swihundla,” 6/15

 • Yehovha U Hi Hlavutela Leswi “Fanelaka Ku Humelela Ku Nga Ri Khale,” 6/15

 • Yehovha U Hi Hlayisela Leswaku Hi Ponisiwa, 4/15

 • Yehovha U Hlengeleta Ndyangu Wakwe, 7/15

 • Yehovha U Hlengeleta Vanhu Va Yena Lava Tsakeke, 9/15

 • Yehovha Wa Yi Tiva Ndlela Yo Kutsula Vanhu Vakwe, 4/15

 • Yesu U Veke Xikombiso Xa Ku Titsongahata, 11/15

 • Yimani Mi Tiya Naswona Mi Papalata Mintlhamu Ya Sathana, 8/15

 • Yingisa Xikwembu Kutani U Vuyeriwa Eka Switshembiso Swa Xona Leswi Hlambanyiweke, 10/15

SWIHLOKO SWIN’WANA

 • Abrahama, 1/1

 • Ahasuwerusi (wa Estere), 1/1

 • Alitari Ya “Xikwembu Lexi Nga Tiviwiki,” 3/1

 • Anasi Loyi A Boxiweke Eka Marungula Ya Tievhangeli, 4/1

 • Armagedoni, 2/1

 • “A Swi Nge Koteki!”—Xana Marito Lawa Ma Vula Yini? 6/1

 • Endlani Leswaku Mi Tlhela Mi Tshembana (endzhaku ka loko un’wana a endle vuoswi), 5/1

 • Fole, 8/1

 • “Hakelo Ya Xiendlo Xa N’wina” (Asa), 8/15

 • Ha Yini Vagandzeri Va Xikwembu Va Tekana Ni Vagandzeri-kulobye Ntsena? 7/1

 • Ha Yini Vanhu Van’wana Va Nga Tlangeli Khisimusi? 12/1

 • Ku Fa Ka Malandza Ya Xikwembu Yo Tshembeka “I Ka Risima,” 5/15

 • Ku Hlavuteriwa Ka Tihosi Ta Nhungu, 6/15

 • Ku Lahlekeriwa Hi Mali Yin’we Ya Nsimbi Ya Drakma, 12/1

 • Ku Tirhisiwa Ka Switolwa eMinkarhini Ya Ku Tsariwa Ka Bibele, 12/1

 • Ku Xava Ni Ku Xavisa eIsrayele, 9/1

 • “Laha U Yaka Kona, Ndzi Ta Ya Kona” (Rhuti), 7/1

 • Langutelo Leri U Nga Na Rona Hi Munhu Wo Karhi, 3/1

 • Mahungu Lamanene Malunghana Ni Vukhongeri, 5/1

 • Maribye Lawa A Ma Ri Eka Xinkwamana Xa Le Xifuveni Xa Muprista Lonkulu, 8/1

 • Masingita, 8/1

 • Matende Lawa A Ma Endliwa Hi Pawulo, 11/1

 • Matimu Ya Swivongo Ya Vayuda, 6/1

 • Mavondzo, 2/15

 • Mihlovo Ni Malapi Ya Le Minkarhini Ya Bibele, 3/1

 • Mimfungho Ya Vakreste Va Ntiyiso, 3/1

 • Muholo Wutsongo, 6/1

 • Murimi (eminkarhini ya Bibele), 5/1

 • Murisi (eminkarhini ya Bibele), 11/1

 • Natani—Museketeri Wo Tshembeka Wa Vugandzeri Lebyi Tengeke, 2/15

 • Nchumu Lowu Antswaka Ku Tlula Khisimusi, 12/1

 • Nhlaka Ematshan’weni Ya Ndzhope, 7/1

 • Nkarhi Lowu Mfumo Wa Misava Wa Manghezi Ni Maamerika Wu Sunguleke Ku Va Mfumo Wa Misava Wa Vunkombo, 6/15

 • Phepha eMinkarhini Ya Ku Tsariwa Ka Bibele, 7/1

 • Siku Ra Vuavanyisi, 9/1

 • Switina eTikweni Ra Khale Ra Egipta, 1/1

 • Switsalo Ni Inki eMinkarhini Ya Ku Tsariwa Ka Bibele, 11/1

 • Switumbulukwa Leswi Tiyisiweke Swi Va Ayisi, 12/15

 • Swivumbiwa Swa Moya Swi Hi Khumba Njhani? 7/1

 • Tesalonika, 6/1

 • U Endle Hi Vutlhari, Hi Xivindzi Naswona Handle Ka Vutianakanyi (Estere), 1/1

 • U Nga Swi Kota Ku Hlawula Vumundzuku Lebyi Humelelaka, 5/1

 • U Wu Sirhelerile, A Wu Wundla Ni Ku Tiyisela (Yosefa), 4/1

 • Valuvisi (va lembe-xidzana ro sungula), 3/1

 • “Vana Va Vaprofeta,” 10/1

 • Vaphasi Va Tinhlampfi (eminkarhini ya Bibele), 8/1

 • Vayimbeleri Ni Swichayachayana (eminkarhini ya Bibele), 2/1

 • Vhinyo Yi Tirhisiwa Tanihi Murhi, 8/1

 • Vukanganyisi—Xana Byi Ta Kala Byi Hela? 10/1

 • Vukhongeri Ni Tipolitiki, 5/1

 • Vungoma, 3/1

 • Vunharhu-un’we, 3/1

 • “Wansati Lonene Ngopfu” (Rhuti), 10/1

 • Xana Ku Va Ni Ripfumelo Eka Vukhongeri Ko Va Ndlela Yo Endla Leswaku U Titwa U Antswa? 11/1

 • Xana Mapapila A Ma Rhumeriwa Njhani eMinkarhini Ya Ku Tsariwa Ka Bibele? 9/1

 • Xana Misava Yi Ta Herisiwa? 2/1

 • Xana U Nga Hanya Hilaha Ku Nga Heriki? 10/1

 • Xana U Tshemba Leswaku U Tshame U Hanya? 12/1

 • Xana Vakreste Va Baleke Va Suka eYudiya Loko Muti Wa Yerusalema Wu Nga Si Lovisiwa Hi 70 C.E.? 10/1

 • Xana Vanhu A Va Chaya Switiringo eMinkosini eNkarhini Wa Yesu? 2/1

 • Xana Vanhu Hinkwavo Vo Lulama Va Ya eTilweni? 8/1

 • Xana Yesu A A Hoxisile Loko A Vulavula Hi Munyu Lowu Helaka Ntamu Wa Wona? (Mt 5:13), 12/1

 • “Xitshamo Xa Vuavanyisi” (Min 18:12), 5/1

TIMBHONI TA YEHOVHA

 • ‘A Ku Ri Rungula Lerinene Ngopfu Leri Tshameke Ri Twiwa’ (xiya-ni-moya xa le Canada), 11/15

 • “Emilon’wini Ya Vana” (Rhaxiya, Australia), 10/15

 • Ha Yini Ti Chumayela Hi Yindlu Ni Yindlu? 6/1

 • “Hi Kombela U Hi Teka Xifaniso” (Mexico), 3/15

 • Huvo Ya Le Yuropa Yi Seketela Mfanelo Yo Va Munhu A Ala Ku Ya eVusocheni Hileswi Ripfalo Rakwe Ri Nga N’wi Pfumeleriki (V. Bayatyan), 11/1

 • Ku Hlayisa Swilo Swa Nkoka Swa Nkarhi Lowu Hundzeke, 1/15

 • “Ku Navela Ka Mina Ku Hetisekile” (ku phayona), 7/15

 • Ku Thwasa Ka Le Giliyadi, 2/1, 8/1

 • Laha Mindzilakano Yi Nga Vuliki Nchumu (Portugal, Spain, Furwa), 1/1

 • Leswi Va Seleke Na Swona Swi Pfale Ku Kayivela (minyikelo), 11/15

 • Makhalipotiya, 5/15

 • “Matimu A Ma Hembi” (Estonia), 12/1

 • Mintsombano Ya Muganga Leyi Nge, “Hlayisa Mbilu Ya Wena!” 5/1

 • Musa Wu Herise Gome, 6/15

 • Nhlangano Wa Lembe Ni Lembe, 8/15

 • ‘Ndzi Ta Swi Kotisa Ku Yini Ku Chumayela?’ (munhu la omeke swirho), 1/15

 • Nkandziyiso Lowu Olovisiweke (Xihondzo xo Rindza), 12/15

 • Nkandziyiso Wa Vandlha (Xihondzo xo Rindza), 1/15

 • Papila Leri Humaka . . . , 3/1, 6/1, 9/1, 12/1

 • Swikolo Swa Vutirheli Bya Le Tilweni, 9/15

 • Tiphiligrimi, 8/15

 • Vaaztec Va Manguva Lawa, 3/1

 • Va Huwelele Rito Ra Xikwembu Hi Xivindzi! 2/15

 • Va Tinyikele Hi Ku Tirhandzela eBrazil, 10/15

 • Va Tinyikele Hi Ku Tirhandzela Le Ecuador, 7/15

 • Xana Ta Va Tirhisa Vavasati Leswaku Va Dyondzisa? 9/1

 • “Xi Endle Leswaku Va Ndzi Honolela Hi Ku Hlamala” (xigolonyana lexi vitaniwaka Dawn-Mobile), 2/15

TIMHAKA TA VUTOMI

 • A Ndzi Rhandza Ku Aka Xinghana Ni Vanhu Lavakulu Vo Tlhariha (E. Gjerde), 5/15

 • Ku Heta Malembe Ya 70 Ndzi Khome Nguvu Ya Muyuda (L. Smith), 4/15

 • “Ku Ni Ntsako eVokweni Ra Wena Ra Xinene Hi Masiku” (L. Didur), 3/15

 • Matimba Ya Rito Ra Xikwembu eNdyangwini Lowu Nga Mahindu (N. Govindsamy), 10/1

 • Ndzi Kume Ntshunxeko Wa Xiviri! (M. Kilin), 12/1

 • Sweswi Ndza Xi Tiva Xikwembu Lexi Ndzi Xi Gandzelaka (M. Bacudio), 9/1

 • Vanhu Lava Nga Ni Malembe Ya 60 Va Ri Vanghana (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15

 • “Xihundla” Lexi Hi Xi Dyondzeke eNtirhweni Wo Kwetsima (O. Randriamora), 6/15

 • Yehovha U Ndzi Dyondzise Ku Endla Ku Rhandza Kakwe (M. Lloyd), 7/15

 • Yehovha U Ndzi Pfule Mahlo (P. Oyeka), 6/1

VUTOMI NI TIMFANELO TA VUKRESTE

 • Dyondzisa Vana Va Wena, 3/1, 6/1, 9/1, 12/1

 • Ha Yini Vakreste Va Khuvuriwa? 4/1

 • Ku Endla Leswaku Nkarhi Wo Dyondza Wu Va Lowu Tsakisaka Wu Tlhela Wu Vuyerisa, 1/15

 • Lava “Nkongomiso Wa Vutshila,” 6/15

 • Loko N’wana Wa Wena Wa Kondlo-a-ndzi-dyi A Kanakana Vukhongeri Bya Wena, 2/1

 • Musa, 9/1

 • Nyiko Ya Ku Nga Ngheneli Vukati, 11/15

 • Swikweleti, 11/1

 • Tidyondzo Ta Mina Ta Bibele, 2/1, 5/1, 8/1, 11/1

 • “Tivoneleni Eka Comela Xa Vafarisi,” 5/15

 • U Swi Nyikela Njhani Switsundzuxo? 3/15

 • Xana Ku Nghenela Vukati Swi Nga Ku Tisela Ntsako? 10/1

 • Xana Mukhuva Wa Ku Hlalela Swifaniso Leswi Pfuxaka Ku Navela Ka Rimbewu Wu Nga Endla Leswaku Munhu A Susiwa eVandlheni? 3/15

 • Xana Vakreste Va Lembe-xidzana Ro Sungula A Va Nghenelela Eka Tipolitiki? 5/1

 • Xihlambanyo Xa Ku Tiyisekisa Ku Tshembeka, 12/15

YEHOVHA

 • Ha Yini A Kombele Abrahama Leswaku A Endla Gandzelo Hi N’wana Wakwe? 1/1

 • Ha Yini A Rhume Yesu eMisaveni? 12/1

 • Ha Yini A Ri Ni Nhlengeletano? 2/1

 • Ha Yini Hi Tirhisa Vito Ra Yena? 6/1

 • I Yini Leswi A Wu Ta Swi Vutisa Xikwembu? 11/1

 • Mutwi Wa Xikhongelo, 7/1

 • Tatana, 7/1

 • Tshinela Eka Xikwembu, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1

 • Xana U Ta Simeka Hulumendhe Ya Misava Hinkwayo? 11/1

 • Xana U Xupula Vanhu eTiheleni? 10/1

 • Xana Wa Khathala Hi Vavasati? 9/1

YESU KRESTE

 • I Mani A Rhumeke “Nyeleti”? 4/1

 • Leswi Marito Lama Nge “Famba Na Yena Tikhilomitara Timbirhi” Ma Vulaka Swona (Mt 5:41), 4/1

 • Lexi Endleke Vayuda Va Khunguvanyisiwa Hi Ndlela Leyi A Feke Ha Yona, 5/1

 • Nandzu Wa Vadyohi Lava Dlayiweke Etlhelo Ka Yena, 2/1

 • Ndlela Leyi A A Ti Languta Ha Yona Tipolitiki, 5/1

 • Tievhangeli Ta Apocrypha, 4/1

 • Tinhlamulo Ta Swivutiso Leswi Hi Nga Na Swona Malunghana Na Yena, 4/1

 • U Ve Hosi Rini? 8/1

 • Xana Rifu Ra Yesu Ri Fanele Ri Tsundzukiwa Njhani? 3/1

 • Xana Yesu I Xikwembu? 4/1