XANA u anakanya leswaku Bibele yi nga ku pfuna leswaku u kondletela ku rhula endyangwini? Hi kombela leswaku u pimanisa leswi Bibele yi swi vulaka ni leswi pfuneke vanhu lava ku buriwaka hi vona laha hansi. Xiya tinhla leti nga ku pfunaka leswaku u papalata ku holova, leswaku u kondletela ku rhula ni ku tiyisa vuxaka bya ndyangu wa wena.

 MILAWU YA BIBELE LEYI NGA HI PFUNAKA KU KONDLETELA KU RHULA

HLAKULELA KU VA NI LANGUTELO LERINENE HI VAN’WANA.

“Mi nga endli nchumu hi ku kanetana kumbe hi ku tikurisa, kambe hi mianakanyo yo titsongahata mi teka van’wana va ri lava tlakukeke eka n’wina, mi nga veki tihlo etimhakeni ta n’wina ntsena, kambe ni le timhakeni ta van’wana.”Vafilipiya 2:3, 4.

“Hi kume leswaku i swinene ku teka munghana wa wena wa vukati a ri wa nkoka ngopfu ku tlula wena ni van’wana.”—C. P., loyi a nga ni malembe ya 19 a tekiwile.

YINGISERISISA HI VUKHETA.

“Hambeta u va tsundzuxa . . . va nga vi lava lwaka, kambe va anakanyela, va kombisa ku rhula hinkwako eka vanhu hinkwavo.”Tito 3:1, 2.

“Loko vatekani va nga holovi, swi nga hunguta swiphiqo. I swa nkoka ku yingisa handle ko xopaxopa ni ku xixima vonelo ra nuna kumbe nsati wa wena hambiloko u nga pfumelelani na rona.”—P. P., loyi a nga ni malembe ya 20 a tekiwile.

HLAKULELA KU VA NI MBILU YO LEHA NI KU RHULA.

“Ndhuna yi kuceteriwa hi ku lehisa mbilu, naswona ririmi ro rhula ri nga tshova rhambu.”Swivuriso 25:15.

“Timholovo ti ta va kona, kambe vuyelo bya kona byi titshege hi ndlela leyi hi hlamulanaka ha yona. Hakunene hi fanele hi lehisa mbilu. Loko hi endla tano, hi ta kuma leswaku swiphiqo swi lulamisiwa hi ndlela leyinene.”—G. A., loyi a nga ni malembe ya 27 a tekiwile.

U NGA TSHUKI U RHUKANA KUMBE U BA NKATAKU.

“Cukumetani hinkwaswo ekule na n’wina, vukarhi, ku hlundzuka, vubihi, mavulavulelo ya nhlambha, ni mavulavulelo lama thyakeke ma suseni emilon’wini ya n’wina.”Vakolosa 3:8.

“Ndzi rhandza ndlela leyi nuna wa mina a kotaka ku tilawula ha yona. Minkarhi hinkwayo u va a rhurile naswona a nga ndzi holoveli.”—B. D., loyi a nga ni malembe ya 20 a tekiwile.

TIYIMISELE KU RIVALELA NI KU LULAMISA TIMHOLOVO HI XIHATLA.

“Hambetani mi lehiselana mbilu ni ku rivalelana hi ku ntshunxeka loko un’wana a ri ni xivangelo xa ku vilerisiwa hi un’wanyana.”Vakolosa 3:13.

“A hi minkarhi hinkwayo swi olovaka ku tshama u rhurile loko u ri ni ntshikilelo naswona u nga hatla u vula kumbe ku endla swilo leswi vavisaka nkataku. Exiyin’weni xo tano, i swinene ku va la rivalelaka. A byi kona vukati lebyi humelelaka handle ko rivalelana.”—A. B., loyi a nga ni malembe ya 34 a tekiwile.

TITOLOVETE KU NYIKA SWI HUMA EMBILWINI.

“Hanyani hi ku nyika, kutani vanhu va ta mi nyika. . . . Hikuva xipimo lexi mi pimaka ha xona, va ta mi pimela ha xona na n’wina.”Luka 6:38.

“Nuna wa mina wa swi tiva leswi ndzi tsakisaka naswona minkarhi hinkwayo u ndzi endlela swilo leswinene ndzi nga swi langutelanga. Na mina minkarhi hinkwayo ndzi anakanya hi leswi, ‘Ndzi nga endla yini leswaku ndzi n’wi tsakisa?’ Hikwalaho, hi tshama hi tsakile.”—H. K., loyi a nga ni malembe ya 44 a tekiwile.

U NGA TSHIKI KU KONDLETELA KU RHULA EKAYA

Swirho swa mindyangu leswi vatsari va Xalamuka! va vulavurisaneke na swona a swi talanga loko swi pimanisiwa ni vanhu va timiliyoni emisaveni hinkwayo lava pfuniweke hi Bibele leswaku va hlakulela timfanelo leti endlaka leswaku ku va ni ku rhula ekaya. * Hambiloko van’wana emindyangwini ya vona va tikomba va nga swi lavi ku tirhisana ni van’wana, va kume leswaku swa vuyerisa ku va lava rhuleke hikuva Bibele yi tshembisa leswaku: “Lava va kunguhataka ku rhula va tsaka.”—Swivuriso 12:20.

^ ndzim. 24 Leswaku u kuma rungula leri engetelekeke ra ndlela leyi ndyangu wa wena wu nga vaka ni ntsako ha yona, vona ndzima 14 ya Buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha naswona ya kumeka eka www.jw.org/ts. Nakambe lava ehansi ka nhlokomhaka leyi nge TIDYONDZO TA BIBELE > LESWI NGA PFUNAKA NDYANGU.