U nga xi hetisa njhani xivulwa lexi landzelaka?

VUTOMI BYI VE KONA HI ․․․․․.

  1. KU TIHUNDZUKELA KA SWILO

  2. NTUMBULUKO

VAN’WANA va nga ha vula leswaku munhu loyi a pfumelaka eka sayense a nga hlawula “ku tihundzukela ka swilo” naswona munhu wa vukhongeri a nga hlawula “ntumbuluko.”

Kambe a hi minkarhi hinkwayo.

Ntiyiso hi leswaku, hambi vanhu lava dyondzekeke ku katsa ni van’wasayense, va tivutisa swivutiso hi mhaka leyi.

Anakanya hi Gerard, profesa la nga mutivi wa swimilana loyi a dyondzisiweke dyondzo ya ku tihundzukela ka swilo ekholichi. U te: “Loko ndzi tsala swikambelo, a ndzi nyika vadyondzisi tinhlamulo leti va ti lavaka, kambe a ndzi nga ti tshembi tinhlamulo toleto.”

Ha yini vanhu lava pfumelaka eka swa sayense na vona swi va tikela ku pfumela leswaku vutomi byi ve kona hi ku tihundzukela ka swilo? Leswaku u kuma nhlamulo ya xivutiso lexi, xiya swivutiso swimbirhi leswi karhataka valavisisi vo tala: (1) Vutomi byi ve kona njhani? (2) Swilo leswi hanyaka swi ve kona njhani?