Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Ta Rivala

Ta Rivala

Misava

Vandla ra Rihanyo ra Misava Hinkwayo ri vula leswaku, ku xanisiwa ka vavasati se i “ntungu lowu hangalakeke emisaveni hinkwayo lowu vangelaka vanhu swiphiqo swa rihanyo.” Ri tlhela ri engetela ri ku: “Vavasati va kwalomu ka 35 wa tiphesente va ta xanisiwa hi vanuna lava tshamaka na vona kumbe hi vavanuna lava nga rhandzaniki na vona. Hakanyingi . . . vavasati lava endlaka 30 wa tiphesente emisaveni hinkwayo va xanisiwa hi vanuna lava tshamaka na vona.”

Britain

Ndzavisiso lowu endliweke eka vanhu va 64 303, eka vona 79 wa tiphesente va vona onge “vukhongeri hi byona lebyi vangaka ku xaniseka ni mpfilumpfilu swinene laha misaveni namuntlha.” Ku engetela kwalaho, ndzavisiso lowu endliweke hi 2011 eNghilandhi ni le Wales wu kume leswaku i vanhu lava ringanaka 59 wa tiphesente ntsena lava tivulaka Vakreste, nhlayo yoleyo yi hungutekile yi suka eka 72 wa tiphesete leti kumiweke hi 2001. Hi nkarhi lowu fanaka, nhlayo ya vanhu lava nga weriki eka vukhongeri byo karhi yi andzile yi suka eka 15 yi ya eka 25 wa tiphesente.

Chayina

Swiviko swa mahungu swi vula leswaku, nawu lowu wa ha ku simekiwaka sweswinyana wu lava leswaku loko vantshwa va endzela vatswari va vona lava dyuhaleke va fanele va tlhela va khathala ni hi “swilaveko” swa vona. Nawu wolowo “a wu vuli nchumu malunghana ni ku xupuriwa” ka vana lava tlulaka nawu wolowo.

Yuropa

Masiku lawa mintlawa ya swigevenga yi endla swilo swa vuxisi leswi tirhisiwaka siku ni siku swo tanihi switolwa swo tisasekisa, swisibi hambi ku ri swakudya. Murhangeri wa khampani yin’wana leyi tsundzuxaka vanhu hi vuhlayiseki bya swakudya u ri: “Nchumu wun’wana ni wun’wana lowu cheriwaka eswakudyeni lowu vanhu va wu xavaka ngopfu wu le khombyeni ro endliwa hi ndlela ya vuxisi.” Mutshila un’wana u vula leswaku hi xiringaniso swilo leswi endlaka tiphesente ta khume leswi xaviwaka ematikweni lawa ma hluvukeke swi va swi ri swa vuxisi.