AZERBAIJAN i tiko lerikulu eka matiko manharhu lama kumekaka eDzongeni wa Caucasus. Kwalomu ka malembe ya magidi lama hundzeke, vanhu va tinxaka-nxaka lava vulavulaka tindzimi leti humaka eka Xialtay va sungule ku ta hi vunyingi va ta tshama etikweni leri. Vanhu volavo va tekelele mikhuva yin’wana ya tiko rero ni vaaki va tiko rero na vona va tekelele mikhuva yin’wana ya vanhu volavo lava a va ha ku fika. Hikwalaho, a swi hlamarisi leswi Xiazerbaijani xi yelanaka swinene ni Xiturkey ni Xiturkmen.

Vanhu va le Azerbaijan va tiveka hi ku tshama va tsakile ni hi ku va ni xinghana. Mindyangu ya kona yi ni vuxaka lebyikulu naswona maxaka ma seketelana swinene hi nkarhi wa maxangu.

Vanhu va le Azerbaijan va rhandza vuyimbeleri ni swiphato. Eka vuyimbeleri byin’wana lebyi vuriwaka mugam, loko xilombe xi ri karhi xi phata xiphato hi Xiazeri vanhu van’wana va va va ri karhi va chaya swichayachayana. Muyimbeleri wa vuyimbeleri bya mugam u fanele a byi tiva kahle vuyimbeleri byebyo a tlhela a va ni vutshila byo endla tano hi xitshuketa.

Tiya i ya nkoka eka ndhavuko wa le Azerbaijan

 Tiya i ya nkoka swinene eka ndhavuko wa vanhu va le Azerbaijan. Tiya ya kona yi cheriwa eka swinghilazana yi ri ni buwa ra chukele, kumbexana yi tisiwa ni timanga ta pistaxiyo, tialmondi ni mukhusu wa madiriva. Tindhawu leti tiya yi xavisiwaka eka tona ti kumeka ni le madorobeni lamatsongo.

Ku ni tinhlampfi leti vuriwaka sturgeon eLwandle ra Khaspi ku ya fika evuxeni bya tiko rero. Nhlampfi leyi vuriwaka beluga sturgeon yi nga hanya malembe yo tlula 100. Leyikulu ku tlula hinkwato leyi tshameke yi phasiwa a yi lehe 8,5 wa timitara naswona a yi tika 1 297 wa tikhilogiramu! Tinhlampfi leti ta durhisiwa hikwalaho ka matandza ya tona lama rhandziwaka hi vanhu vo tala loko ma swekiwile ma tlhela ma cheriwa munyu.

Vanhu va le Azerbaijan va rhandza vukhongeri naswona va rhandza ku vulavula hi Xikwembu. Vunyingi bya vona i Mamoslem. Kambe ni vukhongeri lebyin’wana na byona byi kona, ku katsa ni Timbhoni ta Yehovha leti tlulaka gidi—leti to tala ta tona ti davukaka kona etikweni rero.

Swiyimbeleri swa vuyimbeleri bya ndhavuko bya le Azerbaijan

XANA A WU SWI TIVA?

Timbhoni ta Yehovha ti dyondza Bibele ni vanhu va timiliyoni emisaveni hinkwayo, ti ri karhi ti tirhisa buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? Yi kumeka hi tindzimi leti tlulaka 250, ku katsa ni Xiazerbaijani.