“Ndza tsaka swinene loko swinhwanyetana swa mina swimbirhi swi ndzi angarha ndzi nga swi rindzelanga ivi swi ku, ‘Manana, ha ku rhandza.’”—ANNA, MANANA LOYI A NGA YEXE WA LE POLAND.

“Hakanyingi swa ndzi tsakisa ku vona vana va mina va tlangela swilo leswi ndzi va endlelaka swona. Minkarhi yin’wana va ndzi nyika tinyiko letitsongo, to fana ni xifaniso lexi va xi mpfampfarhuteke. Eka mina sweswo swi vula swo tala ku tlula matshalatshala wahi ni wahi lawa ndzi ma endlaka.”—MASSIMO, TATANA LOYI A NGA YEXE WA LE ITALY.

“Minkarhi yin’wana loko ndzi tshikilelekile, xin’wana xa swifanyetana swa mina xa ndzi angarha, xi ndzi tswontswa ivi xi ndzi byela leswaku xa ndzi rhandza swinene.”—YASMIN, MANANA LOYI A NGA YEXE WA LE AFRIKA DZONGA.

LAWA ko va man’wana ya marito lawa magazini wa Xalamuka! wu ma kumeke eka nkambisiso wa misava hinkwayo lowu endliweke eka vatswari vo tala lava nga voxe. Vatswari vo tala lava nga voxe, ngopfu-ngopfu vamanana, va vule leswaku va navela onge va nga va ni vavanuna lava va nga ni rirhandzu leswaku va va pfuna. * Nilokoswiritano, marito lawa va ma vuleke ma tlhela ma kombisa leswaku se va xi toloverile xiyimo lexi va nga eka xona.

I yini leswi pfuneke vatswari volavo lava nga voxe leswaku va tolovela vutihlamuleri bya vona byo tika ni ku byi byarha hi ndlela leyi humelelaka? Eswihlokweni leswi landzelaka, hi ta kambisisa swiringanyeto leswinene ni marito lama humaka embilwini lawa va ma vuleke swin’we ni milawu leyi va pfuneke loko va ri karhi va kurisa vana va vona. Loko u ri mutswari loyi a nga yexe, hi tshemba leswaku swihloko leswi a swi nge ku pfuni ku byarha vutihlamuleri bya wena hi ndlela leyi humelelaka ntsena, kambe swi ta tlhela swi ku pfuna leswaku u byi byarha u tsakile. Entiyisweni, sweswo swi nga va ntlhontlho lowukulu emisaveni ya namuntlha leyi cincaka hi ku hatlisa ni leyi hi nga tiviki leswaku yi hi khomele yini. *

Swihloko sweswo swi ta dzika eka timhaka ta tsevu. Ndlela leyi vatswari lava nga voxe va nga

  1. Kumaka nseketelo lowukulu ha yona

  2. Vulavurisanaka kahle ha yona ni vana va vona

  3. Rhangisaka swilo swa nkoka ha yona

  4. Va vekelaka ha yona vana va vona swipimelo leswi twisisekaka

  5. Va dyondzisaka ha yona vana va vona mahanyelo lamanene

  6. Nghenisaka Xikwembu endyangwini wa vona ha yona

^ ndzim. 5 Emisaveni hinkwayo, vatswari vo tala lava nga voxe i vavasati naswona swihloko leswi swa ntlhandlamano swi swi kombisa kahle sweswo.

^ ndzim. 6 Milawu yo tala leyi nga eswihlokweni leswi swa ntlhandlamano yi nga ha tlhela yi pfuna mindyangu leyi nga ni vatswari vambirhi.