“Mi tekelela lava dyaka ndzhaka ya switshembiso hikwalaho ka ripfumelo ni ku lehisa mbilu.”—VAHEVERU 6:12.

1, 2. Ha yini swi ri swa nkoka leswaku hi va ni ripfumelo sweswi? Kombisa.

RIPFUMELO. I rito lerinene leri yimelaka mfanelo leyi tsakisaka. Hambiswiritano, loko hi vona kumbe ku twa rito rolero, swi nga va swinene loko hi anakanya hi rin’wana leri nge: “Xihatla!” Phela loko hi nga ri na ripfumelo, hi fanele hi ri kuma hi xihatla. Loko hi ri na ripfumelo, hi fanele hi ri sirhelela ni ku ri wundla hi xihatla. Ha yini?

2 A hi nge u le ku fambeni endhawini leyi nga mananga. U lava mati hi mahlo-ngati. Loko u ma kuma, u fanele u ma sirhelela eka dyambu. Kutani u fanele u kota ku hlayisa mati wolawo leswaku u ta va ni lama ringaneke ku fikela loko u fika lomu u yaka kona. Hinkwerhu namuntlha hi tshama ni vanhu lava nga riki na mhaka ni ku gandzela Yehovha, emisaveni leyi ripfumelo ra xiviri—ku fana ni mati lawaya—ri kalaka naswona ri hatlisaka ri hela handle ka loko ri sirheleriwile ni ku wundliwa. Ku fana ni leswi hi nga taka hi nga swi koti ku hanya hi nga ri na mati, vuxaka bya hina na Yehovha byi nge hanyi loko hi nga ri na ripfumelo.—Rhom. 1:17.

3. Xana Yehovha u hi nyike yini leswaku hi va ni ripfumelo naswona i swilo swihi swimbirhi leswi hi faneleke hi tshama hi ri karhi hi tsundzuka ku swi endla?

3 Yehovha wa swi tiva leswaku hi lava ripfumelo ku fikela kwihi naswona wa swi tiva leswaku swi tika njhani ku va ni ripfumelo ni ku ri hlayisa namuntlha. A swi kanakanisi leswaku hi yona mhaka leyi a hi nyikeke swikombiso leswi hi nga swi tekelelaka. Yehovha u huhutele muapostola Pawulo leswaku a tsala a ku: “Mi tekelela lava dyaka ndzhaka ya switshembiso hikwalaho ka ripfumelo ni ku lehisa mbilu.” (Hev. 6:12) Leswi hi swona leswi endleke leswaku nhlengeletano ya Yehovha yi hi khutaza leswaku hi tirha hi matimba ku va hi tekelela swikombiso swa vavanuna ni vavasati vo tshembeka, vo tanihi lava hi buleke ha vona eka matluka lawa. Kambe xana sweswi hi fanele hi endla yini? A hi tsundzukeni swilo swimbirhi: (1) Hi fanele hi tshama hi ri karhi hi tiyisa ripfumelo ra hina; (2) hi fanele hi tshama hi ri karhi hi anakanya hi ntshembo wa hina.

4. Xana Sathana u tikombise a ri nala wa ripfumelo hi ndlela yihi naswona ha yini hi nga fanelanga hi chava?

4 Tshama u ri karhi u tiyisa ripfumelo ra wena. Sathana i nala lonkulu wa ripfumelo. Mufumi loyi wa misava u endle leswaku yi va ndhawu leyi swi tikaka ku hlayisa ripfumelo ra hina. U ni matimba swinene ku hi tlula. Xana hi fanele hi khomiwa hi rhumbyana hi anakanya leswaku a hi nge swi koti ku tiyisa ripfumelo ra hina? Doo! Yehovha i Munghana lonkulu loyi a lavaka leswaku hi va ni ripfumelo ra xiviri eka yena. U hi tiyisekisa leswaku loko ku ri Yena a hi pfunaka, hi nga swi kota ku kaneta Diyavulosi ni ku n’wi endla leswaku a hi balekela! (Yak. 4:7) Hi n’wi kaneta hi ku heta nkarhi siku ni siku leswaku hi tiyisa ni ku aka ripfumelo ra hina. Xana hi nga swi endla njhani sweswo?

5. Xana vavanuna ni vavasati vo tshembeka va le Bibeleni va ri kume njhani ripfumelo? Hlamusela.

 5 Hilaha hi voneke hakona, vavanuna ni vavasati va ripfumelo lava nga eBibeleni a va velekiwanga va tshembekile. Vutomi bya vona byi nyikele vumbhoni bya leswaku ripfumelo ri va kona hikwalaho ka moya wa Yehovha wo kwetsima. (Gal. 5:22, 23) Va khongelele mpfuno naswona hikwalaho ka sweswo, Yehovha u hambete a tiyisa ripfumelo ra vona. A hi endleni hilaha va endleke hakona, hi nga rivali leswaku Yehovha u nyika moya wakwe eka lava n’wi kombelaka ni ku hanya hileswi va swi khongelelaka. (Luka 11:13) Xana swi kona swin’wana leswi hi nga swi endlaka?

6. Xana hi nga vuyeriwa njhani swinene loko hi dyondza marungula ya Bibele?

6 Ebukwini leyi, hi vulavule hi swikombiso swi nga ri swingani swa ripfumelo leri hlamarisaka. Ka ha ri ni swin’wana swo tala! (Hlaya Vaheveru 11:32.) Xin’wana ni xin’wana xa swona xi nga hi vuyerisa loko hi xi hlaya hi ku tiyimisela eka dyondzo ya hina vini. Loko hi hlaya marungula ya Bibele ya vanhu lava va ripfumelo leswaku hi hetisisa nawu, hi nge swi koti ku tiyisa ripfumelo ra hina hilaha hi nga kotaka hakona. Leswaku hi vuyeriwa kahle eka leswi hi swi hlayaka, hi fanele hi heta nkarhi hi ri karhi hi kambisisa mongo ni ndlela leyi marungula wolawo ma humeleleke ha yona. Loko minkarhi hinkwayo hi tsundzuka leswaku vavanuna ni vavasati volavo lava nga hetisekangiki a va ri ni “mintlhaveko yo fana ni ya hina,” swikombiso swa vona swi ta va swa xiviri eka hina. (Yak. 5:17) Hikwalaho ka ntwela-vusiwana, hi nga anakanya ndlela leyi kumbexana a va titwa ha yona loko va ri karhi va hlangavetana ni swiphiqo leswi fanaka ni swa hina.

7-9. (a) Xana swi nga ha endleka leswaku vavanuna ni vavasati van’wana va ripfumelo a va ta titwa njhani hi ku gandzela Yehovha hi ndlela leyi hi n’wi gandzelaka ha yona namuntlha? (b) Ha yini hi fanele hi tiyisa ripfumelo ra hina hi swiendlo?

7 Hi tlhela hi tiyisa ripfumelo ra hina hi swiboho leswi hi swi tekaka ni swilo leswi hi swi endlaka. Phela, “ripfumelo leri nga riki na mintirho ri file.” (Yak. 2:26) Anakanya ndlela leyi vavanuna ni vavasati lava hi buleke ha vona a va ta tsaka ha yona loko a va lo nyikiwa ntirho lowu Yehovha a hi nyikeke wona namuntlha leswaku hi wu endla!

8 Hi xikombiso, a hi nge Abrahama a a byeriwe leswaku a nga gandzela Yehovha, ku nga ri etialtarini leti endliweke hi maribye emananga, kambe eTiholweni ta Mfumo leti sasekeke ni le mintsombanweni leyikulu ni vanhu lava gandzelaka hi vun’we, laha ku vulavuriwaka ku tlhela ku hlamuseriwa switshembiso leswi a swi voneke “swi ri ekule” hi vuenti. (Hlaya Vaheveru 11:13.) Naswona a hi nge Eliya a a byeriwe leswaku ntirho wakwe a wu katsa ku endzela vanhu hi ku rhula leswaku a ya va nyika rungula leri chavelelaka ri tlhela ri va ni ntshembo ematshan’weni yo dlaya vaprofeta va Bali lava hombolokeke loko a ri karhi a ringeta ku tirhela Yehovha a ri karhi a fumiwa hi hosi leyi nga mugwinehi. Entiyisweni, vavanuna ni vavasati va ripfumelo va le Bibeleni a va nga ta ba mariri loko va fanele va amukela xiavelo xo va va gandzela Yehovha hi ndlela leyi hi n’wi gandzelaka ha yona namuntlha.

9 Kutani a hi hambeteni hi tiyisa ripfumelo ra hina hi swiendlo. Loko hi ri karhi hi endla tano, hi ta va hi ri karhi hi tirhisa leswi hi swi dyondzaka  eka swikombiso swa ripfumelo ra vavanuna ni vavasati leswi nga eRitweni ra Xikwembu leri huhuteriweke. Hilaha swi hlamuseriweke hakona eka Xingheniso, hi ta titwa hi ri ekusuhi swinene na vona tanihi vanghana. Hambiswiritano, vunghana byo tano byi nga ha va lebyi vaka bya xiviri hi ku hatlisa.

10. Xana eParadeyisini ku ta va na yini xo tsakisa?

10 Tshama u ri karhi u anakanya hi ntshembo wa wena. Minkarhi hinkwayo vavanuna ni vavasati vo tshembeka a va kuma matimba eka ntshembo lowu va nyikiweke hi Xikwembu. Xana swi tano ni le ka wena? Hi xikombiso, anakanya hi ntsako lowu hi nga ta wu kuma hi ku hlangana ni malandza ya Yehovha yo tshembeka loko ku ri karhi “ku pfuxiwa . . . lava lulameke.” (Hlaya Mintirho 24:15.) Xana hi swihi swivutiso leswi u nga tsakelaka ku va vutisa swona?

11, 12. Emisaveni leyintshwa, xana hi swihi swivutiso leswi u nga swi vutisaka (a) Avele? (b) Nowa? (c) Abrahama? (d) Rhuti? (e) Abigayele? (f) Estere?

11 Loko u hlangana na Avele, xana u ta va u swi langutele hi mahlo-ngati ku n’wi vutisa leswaku vatswari vakwe a va ri njhani? Kumbe u nga n’wi vutisa u ku: “Xana u tshame u vulavula ni makerubu lawa a ma rindze ndlela leyi nghenaka aEdeni? Xana ma ku hlamurile?” Ku vuriwa yini hi Nowa? U nga ha n’wi vutisa u ku: “Xana a wu ma chava Manefilimi? Xana u swi khathalele njhani swiharhi hi lembe rero engalaveni?” Loko u hlangana na Abrahama u nga ha n’wi vutisa u ku: “Xana a wu bula na Xeme? I mani loyi a ku dyondziseke hi Yehovha? Xana a swi tika ku suka eUra?”

12 Hilaha ku fanaka, anakanyisisa hi swivutiso leswi u nga ta lava ku swi vutisa vavasati vo tshembeka lava nga ta va va pfuxiwile. “Rhuti, i yini lexi ku khorwiseke leswaku u va mugandzeri wa Yehovha?” “Abigayele, xana a wu chava ku byela Nabali hileswi u pfuneke Davhida?” “Estere, xana ku humelele yini hi wena na Mordekayi endzhaku ka ku hela ka rungula leri nga eBibeleni?”

13. (a) Xana vanhu lava pfuxiweke va nga ha ku vutisa swivutiso swihi? (b) Xana u titwa njhani hi ntshembo wa ku hlangana ni vavanuna ni vavasati va le minkarhini ya khale?

13 I ntiyiso leswaku vavanuna ni vavasati volavo vo tshembeka swi nga ha endleka na vona va va ni swivutiso swo tala leswi va lavaka ku ku vutisa swona. Vona ndlela leyi swi nga ta tsakisa ha yona ku va byela hi masiku ya makumu ni ndlela leyi Yehovha a katekiseke vanhu vakwe hi minkarhi yo tika! A swi kanakanisi leswaku va ta khumbiwa swinene ku tiva leswaku Yehovha u hetisise switshembiso swakwe hinkwaswo. Emisaveni leyintshwa, a swi nge kali swi lava leswaku hi anakanya hi malandza ya Yehovha yo tshembeka lama boxiweke eBibeleni. Ma ta va ma ri na hina eParadeyisini! Kutani hambeta u endla hinkwaswo leswi u nga swi kotaka leswaku u endla vanhu volavo va va va xiviri eka wena. Hambeta u tekelela ripfumelo ra vona. Onge u nga tiphina hi ku tirhela Yehovha u ri na vona tanihi vanghana va wena hilaha ku nga heriki!