Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Mfumo Wa Xikwembu Wa Fuma!

 NDZIMA 5

Hosi Yi Paluxa Ntiyiso Malunghana Ni Mfumo

Hosi Yi Paluxa Ntiyiso Malunghana Ni Mfumo

LESWI NGA TA TLHUVUTSIWA EKA NDZIMA LEYI

Vanhu va Xikwembu va sungula ku twisisa ntiyiso wa nkoka malunghana ni Mfumo, vafumi va wona ni lava fumiwaka hi wona swin’we ni xilaveko xo va va tshembeka

1, 2. Xana Yesu u tikombise a ri mukongomisi loyi a tlhariheke hi ndlela yihi?

TIVONE hi tihlo ra mianakanyo u ri karhi u valangisiwa hi mukongomisi loyi a nga ni ntokoto edorobeni ro xonga. Wena swin’we ni lava u fambaka na vona i ro sungula mi ya edorobeni rolero naswona mi titshega hi nkongomiso wakwe. Minkarhi yin’wana wena ni lava u valangaka na vona ma tivutisa hi swilo swin’wana mi nga si tshamaka mi swi vona edorobeni rero. Kambe loko mi vutisa mukongomisi wa n’wina malunghana ni swilo swoleswo a nga mi nyiki nhlamulo kukondza ku fika nkarhi lowu faneleke, hakanyingi u hlamula loko mi fika endhawini ya kona. Hi ku famba ka nkarhi, u hlamarisiwa hi vutlhari byakwe hikuva u ku byela leswi u faneleke u swi tiva hi nkarhi lowu u faneleke u swi tiva ha wona.

2 Vakreste va ntiyiso va le ka xiyimo lexi fanaka ni xa vavalangi volavo. Hi hisekela ku tiva madoroba yo xonga swinene, ‘doroba leri nga ni masungulo lama tiyeke,’ leri fanekiselaka Mfumo wa Xikwembu. (Hev. 11:​10) Loko Yesu a ha ri laha misaveni, u kongomise valandzeri vakwe eka vutivi lebyi enteke bya Mfumo wolowo. Xana u hlamule swivutiso hinkwaswo kutani a va byela swilo hinkwaswo hi nkarhi wun’we malunghana ni Mfumo wolowo? Doo! U te: “Ndza ha ri ni swilo swo tala swo mi byela swona, kambe sweswi a mi swi koti ku swi byarha.” (Yoh. 16:​12) Tanihi mukongomisi loyi a tlhariheke, Yesu a nga tikiselanga vadyondzisiwa vakwe hi ku va byela swilo leswi a va nga si lunghekela ku swi byarha.

3, 4. (a) Xana Yesu u ye njhani emahlweni a dyondzisa vanhu lava tshembekaka hi Mfumo wa Xikwembu? (b) I yini leswi hi nga ta swi kambisisa eka ndzima leyi?

3 Yesu u vule marito lama nga eka Yohane 16:​12 hi vusiku byakwe byo hetelela bya laha misaveni. Endzhaku ka loko a file, xana a ta ya njhani emahlweni a dyondzisa vanhu lava tshembekaka hi Mfumo wa Xikwembu? U tiyisekise vaapostola vakwe a ku: “Moya wa ntiyiso, [wu] ta mi kongomisa entiyisweni hinkwawo.” * (Yoh. 16:​13) Hi nga fanisa moya lowo kwetsima ni mukongomisi loyi a lehisaka mbilu. Yesu u tirhisa moya ku dyondzisa valandzeri vakwe hinkwaswo leswi va lavaka ku swi tiva hi Mfumo wa Xikwembu​—hi nkarhi lowu va faneleke va swi tiva ha wona.

4 A hi kambisise ndlela leyi moya lowo kwetsima wa Yehovha wu va kongomiseke ha yona Vakreste va ntiyiso eka vutivi lebyi engetelekeke malunghana ni Mfumo wolowo. Xo sungula, hi ta kambisisa ndlela leyi hi wu twisiseke ha yona nkarhi lowu Mfumo wa Xikwembu wu sunguleke ku fuma ha wona. Kutani hi ta kambisisa  ndlela leyi hi nga va tivaka ha yona vafumi va Mfumo wolowo swin’we ni lava fumiwaka hi wona ni ntshembo lowu va nga na wona. Xo hetelela, hi ta vona ndlela leyi valandzeri va Kreste va yeke va swi twisisa kahle ha yona leswi ku tshembela eka Mfumo swi vulaka swona.

Ku Twisisa Lembe Ra Nkoka

5, 6. (a) Hi wahi mavonelo lama hoxeke lawa Swichudeni swa Bibele a swi ri na wona malunghana ni ku ­simekiwa ka Mfumo ni ntshovelo? (b) Ha yini mavonelo yo tano lama hoxeke a ma nga fanelanga ma endle leswaku ku va ni ku kanakana ka leswaku Yesu a a kongomisa valandzeri vakwe?

5 Hilaha hi swi voneke hakona eka Ndzima 2 ya buku leyi, Swichudeni swa Bibele swi hete makume ya malembe swi ri karhi swi vula leswaku lembe ra 1914 a ri ta va ra nkoka eku hetisekeni ka vuprofeta bya Bibele. Hambiswiritano, hi nkarhi wolowo a swi tshemba leswaku vukona bya Kreste byi sungule hi 1874, nileswaku u sungule ku fuma a ri etilweni hi 1878 naswona Mfumo a wu nga ta simekiwa hi ku helela kukondza ku fika October 1914. Ntshovelo a wu ta ya emahlweni ku sukela hi 1874 ku ya fika hi 1914 naswona a wu ta hela loko vatotiwa va hlengeleteriwa ku ya etilweni. Xana mavonelo yo tano lama hoxeke ma endle leswaku ku va ni ku kanakana ka leswaku Yesu a a kongomisa vanhu volavo vo tshembeka hi ku tirhisa moya lowo kwetsima?

6 Doo! Tlhela u anakanya hi xifaniso lexi nga eku sunguleni ka xihloko lexi. Xana timhaka leti hlamuseriwaka nkarhi wu nga si fika ni swivutiso swa vavalangi swi endla leswaku va kanakana vutshembeki bya mukongomisi wa vona? Nikatsongo! Hilaha ku fanaka, hambileswi minkarhi yin’wana vanhu va Xikwembu va ringetaka ku twisisa xikongomelo xa Yehovha emahlweni ko va ku fika nkarhi wa leswaku moya lowo kwetsima wu va kongomisa, swi le rivaleni leswaku Yesu u le ku va kongomiseni. Xisweswo, vanhu lava tshembekeke va tiyimisele ku lulamisiwa naswona hi ku titsongahata va lulamisa langutelo ra vona.​—Yak. 4:6.

7. Hi kwihi ku vonakala ka moya loku yeke ku voninga swinene loku vanhu va ­Xikwembu va katekisiweke hakona?

7 Eka malembe ya le ndzhaku ka 1919, vanhu va Xikwembu va katekisiwe hi ku vonakala ka moya loku yeke ku voninga swinene. (Hlaya Pisalema 97:​11.) Hi 1925, ku ve ni xihloko xo hlawuleka eka Xihondzo xo Rindza lexi nga ni nhloko-mhaka leyi nge “Ku Velekiwa Ka Tiko.” Xi nyikele vumbhoni lebyi khorwisaka lebyi sekeriweke eMatsalweni bya leswaku Mfumo wa Mesiya wu velekiwe hi 1914, xi hetisisa xivono xa vuprofeta xa wansati wa Xikwembu wa le tilweni loyi a nga eku velekeni, hilaha xi tsariweke hakona eka Nhlavutelo ndzima 12. * Xihloko xi ye emahlweni xi kombisa leswaku nxaniso ni maxangu lama weleke vanhu va Yehovha eka malembe wolawo ya nyimpi a ku ri mimfungho leyi nga erivaleni ya leswaku Sathana u cukumeteriwe emisaveni ku suka etilweni “a hlundzukile swinene, hi ku tiva leswaku u ni nkarhi wo koma.”​—Nhlav. 12:12.

8, 9. (a) Xana swi kandziyisiwe njhani leswaku Mfumo wa Xikwembu i wa nkoka? (b) Hi swihi swivutiso leswi hi nga ta swi kambisisa?

8 Xana Mfumo i wa nkoka hi ndlela yihi? Hi 1928, Xihondzo xo Rindza xi sungule ku kandziyisa leswaku Mfumo a wu ri wa nkoka swinene ku tlula ku va munhu a ponisiwa hi ku tirhisa gandzelo ra nkutsulo. I ntiyiso leswaku hi ku tirhisa Mfumo wa Mesiya Yehovha u ta kwetsimisa vito rakwe, a lwela vuhosi byakwe ni ku hetisisa switshembiso swakwe hinkwaswo leswi a swi tshembiseke vanhu.

 9 I vamani lava nga ta fuma na Kreste eMfun’weni wolowo? I vamani lava fumiwaka hi Mfumo wolowo laha misaveni? Nakambe hi wihi ntirho lowu faneleke wu endliwa hi valandzeri va Kreste?

Ntirho Wa Ntshovelo Wu Khumba Vatotiwa

10. Hi swihi swilo leswi ­vanhu va Xikwembu ku nga khale va ri karhi va swi ­twisisa hi lava 144 000?

10 Eka makume ya malembe emahlweni ka 1914, Vakreste va ntiyiso se a va twisise leswaku valandzeri lava tshembekeke va Kreste va 144 000 a va ta fuma na yena etilweni. * Swichudeni sweswo swa Bibele swi vone leswaku nhlayo ya valandzeri volavo a yi kongomile naswona va sungule ku totiwa hi lembe-xidzana ro sungula C.E.

11. Xana swirho leswi a swi ta va mutekiwa wa Kreste enkarhini lowu taka swi wu tive njhani ntirho lowu a swi ta wu endla loko swa ha ri laha misaveni?

11 Kambe, xana swirho sweswo leswi a swi ta va mutekiwa wa Kreste enkarhini lowu taka a swi ta averiwa ku endla yini loko swa ha ri laha misaveni? Swi vone leswaku Yesu u kandziyise ntirho wo chumayela naswona u wu endle wu fambisana ni nkarhi wa ntshovelo. (Mat. 9:​37; Yoh. 4:​35) Hilaha hi swi xiyeke hakona eka Ndzima 2, ku ringana nkarhi wo karhi a swi ehleketa leswaku nkarhi wa ntshovelo a wu ta heta malembe ya 40, loko ku hela ku hlengeletiwa ka vatotiwa lava yaka etilweni. Hambiswiritano, leswi ntirho wu yeke emahlweni kukondza ku hela malembe ya 40, a ka ha laveka tinhlamuselo leti engetelekeke. Sweswi ha swi tiva leswaku nkarhi wa ntshovelo​—nkarhi wo hambanisa koroni eka mfava, Vakreste lava totiweke vo tshembeka eka Vakreste va mavunwa​—wu sungule hi 1914. Nkarhi a wu fikile wa ku hlengeleta nhlayo leyi saleke ya ntlawa lowu yaka etilweni!

Lembe ra 1914 ri fungha ku sungula ka nkarhi wa ntshovelo (Vona ndzimana 11)

12, 13. Xana xifaniso xa Yesu xa vanhwana va khume ni xa titalenta swi hetiseke njhani emasikwini ya makumu?

12 Ku sukela hi 1919 ku ya emahlweni, Kreste u hambete a kongomisa hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha leswaku ri kandziyisa ntirho wo chumayela. U endle ntirho wolowo hi lembe-xidzana ro sungula. (Mat. 28:​19, 20) U tlhele a kombisa timfanelo leti valandzeri vakwe lava totiweke a va ta ti lava leswaku va hetisisa ntirho wolowo wo chumayela lowu a va byarhiseke wona. Xana a va ta wu endla njhani? Eka xifaniso xakwe xa vanhwana va khume, u kombise leswaku vatotiwa va fanele va tshama va xalamukile hi tlhelo ra moya, loko va lava ku fikelela pakani ya vona yo katseka eka nkhuvo lowukulu wa vukati etilweni, loko Kreste a hlanganisiwa ni “mutekiwa” wakwe, ku nga lava 144 000. (Nhlav. 21:2)  Kutani, eka xifaniso xakwe xa titalenta, Yesu u dyondzise leswaku malandza yakwe lama totiweke a ma ta hisekela ku endla ntirho wo chumayela lowu a ma byarhiseke wona.​—Mat. 25:​1-30.

13 Vatotiwa va swi kombisile leswaku a va xalamukile ni ku tlhela va hiteka eka lembe-xidzana lera ha ku hundzaka. Handle ko kanakana, va ta kuma vuyelo hikwalaho ko tshama va xalamukile! Hambiswiritano, xana ntirho lowu, lowukulu wo tshovela a wu ta katsa ntsena lava nga ta fuma na Kreste va 144 000?

Mfumo Wu Hlengeleta Lava Fumiwaka Hi Wona Laha Misaveni!

14, 15. Hi yihi mintlawa ya mune leyi nga ni ntshembo lowu nga faniki leyi ku buriweke ha yona eka buku leyi nge The Finished Mystery?

14 Vavanuna ni vavasati vo tshembeka i khale va lava ku tiva hi “ntshungu lowukulu” lowu boxiweke eka Nhlavutelo 7:​9-14. A swi hlamarisi leswi emahlweni ko va ku fika nkarhi wa leswaku Kreste a paluxa leswaku i vamani lava nga ta vumba ntlawa lowu lowukulu se a ku vuriwe swo tala hi wona ku nga ntiyiso lowu hi wu tivaka lowu nga lo dlaa, erivaleni lowu hi wu rhandzaka namuntlha.

15 Hi 1917, buku leyi nge The Finished Mystery yi seketele mhaka ya leswaku “ku ni ku pona ka mixaka yimbirhi ya vanhu lava nga ta ponisiwa leswaku va ya hanya eTilweni ni mixaka yimbirhi ya vanhu lava nga ta ponisiwa leswaku va hanya laha misaveni.” Xana i vamani lava vumbaka mintlawa ya mune ya vanhu lava nga ni ntshembo lowu nga faniki wa ku ponisiwa? Wo sungula, a ku ri lava 144 000, lava nga ta fuma na Kreste. Wa vumbirhi, a ku ri ntshungu lowukulu. Khale a ku ehleketiwa leswaku vanhu lava a ku ri lava a va tivula Vakreste lava a va ha ri etikerekeni ta Vujagana. Ripfumelo leri a va ri na rona a ri nga ta swi kota ku va pfuna leswaku va tshama va tshembekile. Hikokwalaho, a va ta nyikiwa swikhundlha swa le hansi etilweni. Hilaha ku fanaka, a ku ehleketiwa leswaku ntlawa wa vunharhu, ku nga vanhu vo tshembeka va khale vo tanihi Abrahama, Muxe ni van’wana a va ta fuma ntlawa wa vumune, ku nga vanhu lava nga ta hanya laha misaveni.

16. Hi wihi ntiyiso lowu yeke wu voninga hakatsongo-tsongo hi 1923 ni hi 1932?

16 Xana moya lowo kwetsima wu va kongomise njhani valandzeri va Kreste leswaku va twisisa ntiyiso lowu hi wu tlangelaka namuntlha? Ntiyiso wu ye wu voninga hakatsongo-tsongo. Eku sunguleni ka 1923, Xihondzo xo Rindza xi vulavule hi ntlawa lowu nga riki na ntshembo wo ya tilweni lowu a wu ta hanya emisaveni ehansi ka vulawuri bya Kreste. Hi 1932, Xihondzo xo Rindza xi vulavule hi Yonadabu, loyi a fambeke na Hosi Yehu wa le Israyele loyi a totiweke hi Xikwembu leswaku a ya n’wi pfuna ku lwisana ni vugandzeri bya mavunwa. (2 Tih. 10:​15-17) Xihloko xexo xi vule leswaku manguva lawa ku ni ntlawa wa vanhu lava fanaka na Yonadabu, xi tlhela xi engetela hi ku vula leswaku Yehovha a ta teka ntlawa lowu “hi nkarhi wa nyimpi ya Armagedoni” leswaku wu ta hanya laha misaveni.

17. (a) Hi 1935, hi wihi ntiyiso lowu yeke wu voninga hakatsongo-tsongo? (b) Xana Vakreste lava tshembekeke va khumbiwe njhani hi matwisiselo lamantshwa ya ntshungu lowukulu? (Vona bokisi leri nge “ Hi Wa Timbilu.”)

17 Hi 1935 ku ve ni ku voninga loku vangamaka ka ntiyiso. Entsombanweni lowu khomeriweke eWashington, D.C., ntshungu lowukulu wu hlamuseriwe tanihi ntlawa wa laha misaveni, tanihi tinyimpfu ta le xifanisweni xa Yesu xa tinyimpfu ni timbuti. (Mat.  25:​33-40) Ntshungu lowukulu a wu wela eka “tinyimpfu tin’wana” leti Yesu a vuleke leswi ha tona: “Na tona ndzi fanele ku ti tisa.” (Yoh. 10:​16) Loko J. F. Rutherford loyi a a ri xivulavuri a vutisa a ku: “Xana hinkwenu lava mi nga ni ntshembo wo hanya hilaha ku nga heriki laha misaveni mi nga suka mi yima?” nhlayo yo tlula hafu ya vayingiseri yi yimile! U te: “Vonani! Ntshungu lowukulu!” Vo tala a va tsakile swinene hileswi eku heteleleni va twisiseke ntshembo wa vona wa nkarhi lowu taka.

18. Xana valandzeri va Kreste a va dzike eka yini loko va ri karhi va endla ntirho wo chumayela naswona ku ve ni vuyelo byihi?

18 Ku sukela kwalaho, Kreste u kongomise vanhu vakwe leswaku va hlengeleta swirho swa ntshungu lowu lowukulu lowu nga ta pona nhlomulo lowukulu. Eku sunguleni, ku hlengeleta loku a ku vonaka onge a ku nge koteki. Siku rin’wana Makwerhu Rutherford u kale a ku: “Swi vonaka onge ‘ntshungu lowukulu’ a wu nge pfuki wu andzile.” I ntiyiso leswaku sweswi hi tiva ndlela leyi ha yona Yehovha a wu katekiseke swinene ntshovelo ku sukela enkarhini wolowo! Ehansi ka nkongomiso wa Yesu ni moya lowo kwetsima, lava totiweke ni vanghana va vona lava “tinyimpfu tin’wana” va ve leswi Yesu a swi profeteke​—“ntlhambi wun’we” lowu tirhaka swin’we ehansi ka nkongomiso wa ‘murisi un’we.’

Makwerhu Rutherford a a nga yi xiyi ndlela leyi ntshungu lowukulu a wu ta andza ha yona (Ku suka eximatsini ku ya exineneni: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford, na Hayden C. Covington)

19. Xana hi nga katseka njhani eku andziseni ka ntshungu lowukulu?

19 Ntshungu lowukulu wa vanhu vo tshembeka wu ta hanya hilaha ku nga heriki eparadeyisini laha misaveni, laha wu nga ta fumiwa hi Kreste ni vafumi-kulobye va 144 000. Xana a swi tsakisi ku anakanyisisa hi ndlela leyi Kreste a kongomiseke vanhu va Xikwembu eka ntshembo wa nkarhi lowu taka lowu sekeriweke eMatsalweni? Mawaku lunghelo leri hi nga na rona ro byela vanhu lava hi hlanganaka na vona ensin’wini hi ntshembo wolowo! A hi tirheni hi ku hiseka hilaha hi nga kotaka hakona leswaku nhlayo ya ntshungu lowukulu yi ya yi andza, hi ya emahlweni hi ri vangamisa swinene vito ra Yehovha!​—Hlaya Luka 10:2.

Ntshungu lowukulu wu hambeta wu andza

Leswi Ku Tshembeka Eka Mfumo Swi Vulaka Swona

20. Xana nhlengeletano ya Sathana yi vumbiwa hi yini naswona ku tshembeka ka Vakreste ku katseka njhani?

20 Loko vanhu va Xikwembu va ri karhi va ya emahlweni va dyondza hi Mfumo, a va lava ku tlhela va swi twisisa hi ku helela leswi swi vulaka swona ku tshembeka eka hulumendhe yoleyo ya le tilweni. Malunghana ni mhaka yoleyo, hi 1922, Xihondzo xo Rindza xi kombise leswaku sweswi ku ni tinhlengeletano timbirhi leti yaka emahlweni, ya Yehovha ni ya Sathana naswona nhlengeletano ya Sathana yi vumbiwa hi mabindzu, vukhongeri ni tipolitiki. Lava tshembekaka eMfun’weni wa Xikwembu lowu lawuriwaka hi Kreste a va fanelanga va tshika vutshembeki bya vona hikwalaho ko katseka swi nga fanelanga enhlengeletanweni ya Sathana. (2 Kor. 6:​17) Xana sweswo swi vula yini?

21. (a) Xana hlonga ro tshembeka ri va lemukise njhani vanhu va Xikwembu malunghana ni bindzu lerikulu? (b) Hi 1963, i yini leswi Xihondzo xo Rindza xi swi paluxeke malunghana ni “Babilona Lonkulu”?

21 Nkarhi na nkarhi swakudya swa moya leswi humaka eka hlonga ro tshembeka swi paluxa vukanganyisi bya bindzu lerikulu naswona ri lemukise vanhu va Xikwembu leswaku va nga lavi ku va ni rifuwo ro tala, ku nga nchumu lowu tolovelekeke eka vanhu. (Mat. 6:​24) Hilaha ku fanaka, minkandziyiso ya hina yi hambete yi paluxa vukhongeri leswaku i xiphemu xa nhlengeletano ya Sathana. Hi 1963, Xihondzo xo Rindza xi swi veke erivaleni leswaku “Babilona Lonkulu” a nga yimeli ntsena Vujagana kambe mfumo wa misava  hinkwayo wa vukhongeri bya mavunwa. Xisweswo, hilaha hi nga ta dyondza hakona eka Ndzima 10 ya buku leyi, vanhu va Xikwembu va le matikweni hinkwawo ni va mindhavuko hinkwayo va pfuniwe leswaku va ‘huma eka yena,’ va tibasisa eka swiendlo hinkwaswo swa vukhongeri bya mavunwa.​—Nhlav. 18:​2, 4.

22. Hi nkarhi wa Nyimpi yo Sungula ya Misava, xana vanhu vo tala va Xikwembu va xi twisise njhani xikhutazo lexi nga eka Varhoma 13:1?

22 Kambe, xana ku vuriwa yini hi xiphemu xa tipolitiki ta nhlengeletano ya Sathana? Xana Vakreste va ntiyiso va fanele va katseka etinyimpini? Hi nkarhi wa Nyimpi yo Sungula ya Misava, Swichudeni swa Bibele swi twisise leswaku valandzeri va Kreste a va fanelanga va dlaya vanhu-kulobye. (Mat. 26:​52) Hambiswiritano, swo tala a swi ehleketa leswaku xikhutazo lexi nga eka Varhoma 13:1 xa ku yingisa “valawuri lava tlakukeke” a xi vula leswaku swi fanele swi joyina vusocha, swi ambala yunifomo ya masocha hambi ku ri ku khoma swibamu; kambe, loko swi byeriwa leswaku swi dlaya nala wa swona, a swi fanele swi duvula emoyeni.

23, 24. I yini leswi hi swi twisiseke hi Varhoma 13:1 hi nkarhi wa Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava naswona i langutelo rihi lerinene leri valandzeri va Kreste va ri kumeke?

23 Loko ka ha ku tlhekeka Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava hi 1939, Xihondzo xo Rindza a xi ri ni xihloko lexi vulavuleke swinene hi mhaka ya ku nga yi enyimpini. Xihloko xexo xi swi veke erivaleni leswaku Vakreste a va nga ta katseka nikatsongo etinyimpini ta misava ya Sathana. Mawaku nkongomiso lowu fikeke hi nkarhi! Xisweswo valandzeri va Kreste va sirhelelekile eka nandzu lowu chavisaka wa ngati lowu matiko ma veke na wona enyimpini yoleyo. Hambiswiritano, eku sunguleni ka 1929, minkandziyiso ya hina yi tlhele yi vula leswaku valawuri lava tlakukeke lava ku vulavuriwaka ha vona eka Varhoma 13:1 a ku nga ri valawuri va misava nikatsongo kambe a ku ri Yehovha na Yesu. A ka ha laveka leswaku va va ni ku twisisa lokunene.

 24 Hi 1962 moya lowo kwetsima wu kongomise valandzeri va Kreste leswaku va va ni langutelo ro tano loko ku kandziyisiwa swihloko leswi sekeriweke eka Varhoma 13:​1-7 eka minkandziyiso ya Xihondzo xo Rindza xa November 15 ni xa December 1. Eku heteleleni, vanhu va Xikwembu va twisise xileriso xa ku tiveka ehansi ka valawuri lexi Yesu a xi vuleke emaritweni yakwe lama tivekaka swinene lama nge: “Tlheriselani swilo swa Khezari eka Khezari, kambe swilo swa Xikwembu eka Xikwembu.” (Luka 20:​25) Sweswi Vakreste va ntiyiso va twisisa leswaku valawuri lava tlakukeke i vafumi va misava leyi naswona Vakreste va fanele va tiveka ehansi ka vona. Hambiswiritano, a hi fanelanga hi yingisa xin’wana ni xin’wana lexi va xi vulaka. Loko valawuri lava tlakukeke va lava leswaku hi nga n’wi yingisi Yehovha Xikwembu, hi hlamula hilaha vaapostola va khale va hlamuleke hakona hi ku: “Hi fanele ku yingisa Xikwembu tanihi mufumi ku tlula vanhu.” (Mint. 5:​29) Eka Ndzima 13 na 14 ta buku leyi, hi ta dyondza leswi engetelekeke malunghana ni ndlela leyi vanhu va Xikwembu va xi landzeleke ha yona xileriso xa ku va Vakreste va nga katseki enyimpini.

Hakunene i lunghelo ku chumayela hi ntshembo wa le Bibeleni wa vutomi lebyi nga heriki!

25. Ha yini u tlangela nkongomiso wa moya lowo kwetsima eku twisiseni ka Mfumo wa ­Xikwembu?

25 Ehleketa hi swilo hinkwaswo leswi valandzeri va Kreste va dyondzisiweke swona hi Mfumo eka lembe-xidzana lera ha ku hundzaka. Hi dyondze leswaku Mfumo wa Xikwembu wu simekiwe rini etilweni ni ndlela leyi wu nga wa nkoka ha yona. Hi wu twisisa kahle ntshembo lowu vanhu vo tshembeka va nga na wona, ku nga ntshembo wo hanya etilweni ni laha misaveni. Nakambe hi tiva ndlela leyi hi nga kombisaka vutshembeki bya hina ha yona eMfun’weni wa Xikwembu loko hi hala tlhelo hi ri karhi hi tiveka ehansi ka valawuri va misava. Tivutise, ‘Xana a ndzi ta va ndzi wu tivile ntiyiso wolowo wa risima loko Yesu Kreste a a nga kongomisanga hlonga rakwe ro tshembeka emisaveni leswaku ri wu twisisa kutani ri hi dyondzisa wona?’ Hakunene i lunghelo ku kongomisiwa hi Kreste ni moya lowo kwetsima!

^ ndzim. 3 Hi ku ya hi buku yin’wana ya ­tinhlamuselo ta Bibele, rito ra Xigriki leri nge “kongomisa” eka ndzimana ­yoleyo ri vula “ku kombisa ndlela.”

^ ndzim. 7 Khale a ku ehleketiwa leswaku ­xivono xexo a xi kombetela eka nyimpi leyi nga kona exikarhi ka vukhongeri bya vuhedeni bya le Mfun’weni wa Rhoma ni Kereke ya Rhoma Khatoliki.

^ ndzim. 10 Hi June 1880, Zion’s Watch Tower yi vule leswaku lava 144 000 a ku ta va Vayuda lava hundzukeke hi 1914. Hambiswiritano, eku heleni ka 1880, ku kandziyisiwe matwisiselo lawa a ma ­fambisana swinene ni lawa a hi ma tiva ku sukela hi nkarhi wolowo.