Xikwembu xi ni swithopo swo tala, swo tanihi lexi nge Lowa Matimba Hinkwawo, Muvumbi ni lexi nge Hosi. (Yobo 34:12; Eklesiasta 12:1; Daniyele 2:47) Xana xi ni vito leri xi tithyeke rona?