Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

 XIVUTISO  1

Hi Mina Mani?

Hi Mina Mani?

LEXI ENDLAKA SWI VA SWA NKOKA

Ku titiva ni ku tiva leswi u pfumelaka eka swona swi ta ku pfuna leswaku u endla swiboho leswinene loko u langutane ni ntshikilelo.

A WU TA ENDLA YINI?

Ehleketa hi xiyimo lexi: Karen a a nga si heta ni timinete ta khume a ri exinkhubyanini ivi a twa rito leri a ri toloveleke endzhaku ka yena.

“Ha yini u yime kwalaho?”

Loko Karen a hundzuluka u vona munghana wakwe Jessica a khome mabodlhela mambirhi. Wa swi vona leswaku i byala. Jessica u teka bodlhela rin’we a n’wi nyika ivi a ku: “A wa ha ri n’wana, tiphinenyana.”

Karen u lava ku ala, kambe Jessica i munghana wakwe. Karen a nga lavi leswaku munghana wakwe a anakanya leswaku a nga tlharihanga. Kasi xin’wana, Jessica i un’wana wa vanhwanyana lavanene. Loko a nwa, swi vula leswaku ku nwa a swi bihanga ngopfu. Karen u ri, ‘Ko va ku timula torha. A swi fani ni ku tirhisa swidzidziharisi.’

A wu ta endla yini loko a wu ri exiyin’weni lexi fanaka ni xa Karen?

EHLEKETISISA HI MHAKA LEYI!

Leswaku u endla xiboho lexinene exiyin’weni xo fana ni lexi, u fanele u titiva. Ku titiva swi vula ku tiva leswi u swi pfumelaka ni leswi u swi lavaka. Ku tiva sweswo swi ta ku pfuna leswaku u kota ku lawula vutomi bya wena ku ri ni ku va u pfumelela van’wana leswaku va byi lawula.—1 Vakorinto 9:26, 27.

U nga byi kuma kwihi vuswikoti byo tano? Ku hlamula swivutiso leswi landzelaka swi nga ku pfuna.

 1 I YINI LESWI NDZI KOTAKA KU SWI ENDLA?

Ku tiva vuswikoti bya wena ni leswi u kotaka ku swi endla swi ta ku pfuna leswaku u titshemba.

XIKOMBISO XA LE BIBELENI: Muapostola Pawulo u tsarile a ku: “Hambiloko ndzi pfumala vutshila eku vulavuleni, hakunene a ndzi byi pfumali evutivini.” (2 Vakorinto 11:6) Leswi Pawulo a a ma twisisa kahle Matsalwa, u swi kotile ku tiyisela loko van’wana va n’wi tlhontlha. A nga pfumelanga ku tsanisiwa hi swilo swo biha leswi a va swi vula.—2 Vakorinto 10:10; 11:5.

TIKAMBISISE. Laha hansi tsala nyiko kumbe vuswikoti lebyi u nga na byona.

Sweswi tsala mfanelo leyi u nga na yona. (Hi xikombiso, xana wa khathala, wa hanana, wa tshembeka naswona wa wu hlayisa nkarhi?)

2 HI KWIHI KU TSANA KA MINA?

Vumunhu bya wena byi nga cinca loko u pfumela ku lawuriwa hi ku tsana ka wena.

XIKOMBISO XA LE BIBELENI: Pawulo a a ku tiva ku tsana ka yena. U tsarile a ku: “Kunene ndza wu tsakela nawu wa Xikwembu hi ku ya hi munhu loyi ndzi nga yena endzeni, kambe eswirhweni swa mina ndzi vona nawu wun’wana lowu lwaka ni nawu wa mianakanyo ya mina, wu ndzi endla khumbi ra nawu wa xidyoho lowu nga eswirhweni swa mina.”—Varhoma 7:22, 23.

TIKAMBISISE. Hi kwihi ku tsana loku u faneleke u dyondza ku ku lawula?

 3 HI TIHI TIPAKANI TA MINA?

Xana u nga khandziya thekisi kutani u byela muchayeri leswaku a rhendzeleka ndhawu yin’we ku kondza petirolo yi hela? Sweswo ku ta va ku ri vuphukuphuku ni ku tlanga hi petirolo!

U dyondza yini? Tipakani ti ku nyika nkongomiso ni ku ku pfuna leswaku swilo swi ku fambela kahle evuton’wini. Swi fana ni loko ku ri ni ndhawu leyi u faneleke u ya eka yona naswona u kunguhate leswaku u ta fika njhani eka yona.

XIKOMBISO XA LE BIBELENI: Pawulo u tsarile a ku: “Ndlela leyi ndzi tsutsumaka ha yona a yi kanakanisi.” (1 Vakorinto 9:26) Pawulo u tivekele tipakani a tlhela a tikarhatela ku ti fikelela.—Vafilipiya 3:12-14.

TIKAMBISISE. Laha hansi tsala tipakani tinharhu leti u nga rhandzaka ku ti fikelela lembe leri taka.

4 HI SWIHI SWILO LESWI NDZI PFUMELAKA EKA SWONA?

Loko u titiva kahle, u fana ni nsinya lowu yimaka wu tiyile loko ku ri ni swidzedze

Loko ku nga ri na leswi u pfumelaka eka swona, swi ta ku tikela ku endla swiboho. Ku fana ni rimpfana, u ta endla leswi tintangha ta wena ti swi endlaka—leswi kombisaka leswaku a wu swi tivi leswi u swi lavaka.

Ku hambana ni sweswo, loko u endla swilo hi ku ya hi leswi u pfumelaka eka swona, u endle leswi u tiyimiseleke ku swi endla, ku nga khathariseki leswi van’wana va swi endlaka.

XIKOMBISO XA LE BIBELENI: Muprofeta Daniyele a a “tiyimiserile embilwini yakwe” ku sukela loko a ha ri muntshwa leswaku u ta yingisa milawu ya Xikwembu, hambileswi a a hambanisiwe ni ndyangu wa ka vona. (Daniyele 1:8) Hi ku endla tano, u endle leswi a a tiyimiserile ku swi endla. Daniyele u hanye hi leswi a a pfumela eka swona.

TIKAMBISISE. I yini leswi u pfumelaka eka swona? Hi xikombiso: Xana wa pfumela eka Xikwembu? Loko swi ri tano, ha yini u pfumela eka xona? I yini lexi ku khorwisaka leswaku Xikwembu xi kona?

Xana wa pfumela leswaku milawu ya Xikwembu ya ku vuyerisa? Loko swi ri tano, ha yini u pfumela?

Hi swihi leswi u nga navelaka ku va swona—xana u nga navela ku va tluka leri yaka hala ni hala loko ku ba moya kumbe ku va nsinya lowu yimaka wu tiyile hambiloko ku ri ni xidzedze? Loko u titiva kahle, u ta fana ni nsinya wolowo. Kutani sweswo swi ta ku pfuna leswaku u hlamula xivutiso lexi nge, Hi mina mani?