KWALOMU ka malembe ya 500 lama hundzeke, ekusuhi ni laha Nambu wa le Sierra Leone wu sungulaka kona, ku mile ximudyana xa khotoni. Ku ringana malembe ya 300 ximudyana xexo xi ri karhi xi kula ni ku tlhela xi leha loko hi hala tlhelo vanhu lava nga ni gome va ri karhi va hundza ekusuhi na xona. Van’wamabindzu lava nga ni tihanyi va teke vavanuna, vavasati ni vana va kwalomu ka 150 000 va ya va xavisa leswaku va va mahlonga ematikweni mambe.

Murhi wa Khotoni eFreetown

 Hi March 11, 1792, vanhu va madzana lava ntshunxiweke lava a va ri mahlonga ya le Amerika va hlengeletane ehansi ka Murhi wa Khotoni leswaku va tlangela ku vuya ka vona eAfrika. Siku rero va kume ndhawu leyi va tsakiseke—ku nga Freetown. Mahlonga lama ntshunxiweke ma hambete ma fika kukondza ndhawu yoleyo yi va ni vanhu va tinxaka to hambana-hambana to tlula 100 ta Vantima. Vaaka-tiko lava lavantshwa va sungule ku teka Murhi wolowo wa Khotoni tanihi mfungho wa ntshunxeko ni ntshembo.

Eka malembe lama lavaka ku endla 100, Timbhoni ta Yehovha ta le Sierra Leone a ti ri karhi ti chavelela vaakelani va tona leswaku va ta kuma ntshunxeko wo tlula lowu va tshameke va wu kuma, ku nga “ntshunxeko lowu vangamaka wa vana va Xikwembu.” (Rhom. 8:21) Ntshunxeko lowu a wu ta endla leswaku va ntshunxeka eka xidyoho ni rifu loko Mfumo wa Xikwembu hi ku tirhisa Mesiya wu tisa ku rhula ni Paradeyisi emisaveni.—Esa. 9:6, 7; 11:6-9.

Se ku hundze malembe yo tlula 50, rhavi ra Timbhoni ta Yehovha ra le Sierra Leone ri ri karhi ri langutela ntirho wo chumayela wa le Guinea. Tiko leri, leri akelaneke na rona ri ve ni swiphiqo swa tipolitiki, swa nawu ni swa ikhonomi leyi tsekatsekaka, leswi susumeteleke vaaki va rona vo tala leswaku va amukela rungula leri humaka eBibeleni.

Timbhoni ta Yehovha ta le Sierra Leone na Guinea ti chumayele mahungu lamanene ku nga khathariseki swihinga swa ntsandza-vahlayi leswi a ti langutana na swona. Swihinga leswi a swi katsa vuvabyi, vusweti, ku nga koti ku hlaya ni ku tsala, mindhavuko, ku avana ka tinxaka ni madzolonga. Rungula leri landzelaka ri tiyisekisa ripfumelo leri tiyeke ni ku tinyiketela ka malandza lawa yo tshembaka ya Yehovha. Ha tshemba leswaku rungula ra wona ri ta ku tsakisa ni ku tlhela ri tiyisa ripfumelo ra wena eka “Xikwembu lexi nyikaka ntshembo.”—Rhom. 15:13.