Solomoni a ha ri muntshwa loko a va hosi. A a rhandza Yehovha, naswona u landzele nkongomiso lowunene lowu Davhida tata wakwe a n’wi nyikeke wona. Yehovha a a tsaka hi Solomoni, kutani vusiku byin’wana u n’wi byele enorhweni a ku: ‘Solomoni, xana u lava leswaku ndzi ku nyika yini?’

Hiloko Solomoni a hlamula a ku: ‘Yehovha Xikwembu xanga, ndza ha ri ntsongo naswona a ndzi swi tivi leswaku ndzi fuma njhani. Kutani ndzi nyike vutlhari bya ku fuma vanhu va wena hi ndlela leyinene.’

Yehovha u swi tsakerile leswi Solomoni a swi kombeleke. Kutani u te: ‘Hikwalaho ka leswi u kombeleke vutlhari ku nga ri ku hanya nkarhi wo leha ngopfu kumbe rifuwo, ndzi ta ku nyika vutlhari lebyikulu ku tlula vanhu hinkwavo lava tshameke va hanya. Kambe ndzi ta tlhela ndzi ku nyika ni leswi u nga swi kombelangiki, rifuwo ni ku vangama.’

Endzhakunyana vavasati vambirhi va te eka Solomoni va ri ni xiphiqo lexikulu. Un’wana wa vona u te: ‘Mina ni wansati loyi hi tshama endlwini yin’we. Ndzi kume n’wana wa mufana, naswona endzhaku ka masiku mambirhi na yena a kuma n’wana wa mufana. Vusiku byin’wana n’wana wa yena u file. Kambe loko ndza ha etlele, u veke n’wana wa yena la feke etlhelo ka mina ivi a teka wa mina. Loko ndzi pfuka kutani ndzi languta n’wana la feke, ndzi swi vonile leswaku a a nga ri wa mina.’

Kutani wansati loyi un’wana a ku: ‘Doo! N’wana la hanyaka i wa mina, wa yena hi la feke!’ Wansati wo sungula u hlamule a ku: ‘Doo! N’wana la feke i wa wena, naswona loyi a hanyaka i wa mina!’ Vavasati volavo a va phikizana hi ndlela yoleyo. Xana Solomoni a a ta endla yini?

U kombele leswaku va n’wi tisela banga, loko va ri tisile, u te: ‘Tsemani n’wana la hanyaka hi le xikarhi, kutani un’wana ni un’wana mi n’wi nyika hafu.’

Loyi ku nga yena mana wa n’wana u huwelele a ku: ‘Doo! Mi nga n’wi dlayi n’wana loyi. N’wi nyikeni yena!’ Kambe wansati lowun’wana yena u te: ‘Mi nga n’wi nyiki munhu; n’wi tsemeni hi le xikarhi.’

Hosi Solomoni a tlhantlha xiphiqo xo tika

Eku heteleleni Solomoni u te: ‘Mi nga dlayi n’wana! N’wi nyikeni wansati wo sungula. Hi yena mana wa n’wana loyi.’ Solomoni u swi tivile hikuva mana wa n’wana a a n’wi rhandza ngopfu n’wana loyi lerova a a tiyimisele ku n’wi nyika wansati yoloye leswaku a nga dlayiwi n’wana loyi. Loko vanhu va twa ndlela leyi Solomoni a xi tlhantlheke ha yona xiphiqo lexi, va swi tsakerile ku va ni hosi yo tlhariha hi ndlela yoleyo.

Hi nkarhi wa ku fuma ka Solomoni, Xikwembu xi katekise vanhu hi ku endla leswaku misava yi veka ndzalo ya koroni ni maxalana, madiriva ni makuwa ni swakudya swin’wana. Vanhu a va ambala timpahla to saseka naswona a va tshama ni le tindlwini ta kahle. Hinkwavo a va ri na swilo swo tala leswinene.

1 Tihosi 3:3-28; 4:29-34.Swivutiso

 • Yehovha u n’wi vutise yini Solomoni, naswona yena u hlamurise ku yini?
 • Leswi xikombelo xa Solomoni xi tsakiseke Yehovha, xana u n’wi tshembise ku n’wi nyika yini?
 • Hi xihi xiphiqo lexikulu lexi vavasati vambirhi va xi tiseke eka Solomoni?
 • Hilaha u nga swi vonaka hakona laha xifanisweni, xana Solomoni u xi tlhantlha njhani xiphiqo lexi?
 • Xana mfumo wa Solomoni a wu ri njhani naswona ha yini?

Swivutiso swo engetela

 • Hlaya 1 Tihosi 3:3-28.

  Xana vavanuna lava nga ni vutihlamuleri enhlengeletanweni ya Xikwembu namuntlha va nga dyondza yini eka marito ya Solomoni lama humaka embilwini lama nga eka 1 Tihosi 3:7?

  Xikombelo xa Solomoni i xikombiso lexinene xa swilo leswi faneleke ku khongeleriwa hi ndlela yihi?

  Ndlela leyi Solomoni a xi tlhantlheke ha yona xiphiqo exikarhi ka vavasati vambirhi yi hi nyika ntshembo wihi malunghana ni vulawuri bya le nkarhini lowu taka bya Solomoni Lonkulu, Yesu Kreste?

 • Hlaya 1 Tihosi 4:29-34.

  Xana Yehovha u xi hlamule njhani xikombelo xa Solomoni xa mbilu leyi yingisaka?

  Loko hi xiya matshalatshala lawa vanhu va ma endleke leswaku va ya twa vutlhari bya Solomoni, hi rihi langutelo leri hi faneleke hi va na rona malunghana ni ku dyondza Rito ra Xikwembu?