Hi nkarhi wa ndlala eIsrayele, wansati wa Muisrayele loyi a vuriwaka Nawomi swin’we ni nuna wakwe va rhurhele etikweni ra Mowabu ni vana va vona vambirhi va majaha. Hi ku famba ka nkarhi nuna wa Nawomi u file. Vana vakwe va teke Rhuti na Orpa lava a va ri Vamowabu leswaku va va vasati va vona. Khombo ra kona, hi ku famba ka nkarhi vana va Nawomi na vona va file.

Loko Nawomi a twa leswaku ndlala yi herile eIsrayele, u anakanye ku tlhelela ka rikwavo. Rhuti na Orpa va fambe na yena, kambe loko va ri endleleni, Nawomi u te: ‘A mi ri vasati lavanene eka vana va mina naswona a mi ri vingi lavanene eka mina. Ndzi lava leswaku havumbirhi bya n’wina mi tlhela mi tekiwa. Tlhelelani ka rikwenu eMowabu.’ Vavasati lava va te: ‘Ha ku rhandza! Hi lava ku famba na wena.’ Nawomi a a tshamela ku va tlherisa. Eku heteleleni Orpa u tlherile kambe Rhuti u fambe na Nawomi. Nawomi u te: ‘Orpa u tlhelela eka vanhu va ka n’wina ni swikwembu swa ka n’wina. Famba na yena.’ Kambe Rhuti u te: ‘A ndzi nge ku siyi. Vanhu va wena va ta va vanhu va mina, naswona Xikwembu xa wena xi ta va Xikwembu xa mina.’ U ehleketa leswaku Nawomi u titwe njhani loko Rhuti a vula sweswo?

Rhuti na Nawomi va fike eIsrayele loko ku sungula ku tshoveriwa maxalana. Siku rin’wana, Rhuti u ye a ya hlengeleta maxalana lama saleke ensin’wini ya wanuna loyi a a vuriwa Bowazi, loyi a a ri n’wana wa Rahava. U twe leswaku Rhuti i Mumowabu loyi a nga swi lavangiki ku hambana na Nawomi. U byele vatirhi vakwe leswaku va siyela Rhuti maxalana yo hlayanyana.

 Madyambu wolawo, Nawomi u vutise Rhuti a ku: ‘A wu khwaja ensin’wini ya mani namuntlha?’ Rhuti u te: ‘Ensin’wini ya wanuna loyi a vuriwaka Bowazi.’ Nawomi u te: ‘Bowazi i xaka ra nuna wa mina. Yana emahlweni u khwaja ensin’wini yakwe ni vanhwana lavan’wana. U ta va u hlayisekile.’

Rhuti u ye emahlweni a khwaja ensin’wini ya Bowazi ku fikela loko ntshovelo wu hela. Bowazi u xiye leswaku Rhuti a a tirha hi matimba naswona a a ri wansati wo tlhariha. Enkarhini wolowo, loko wanuna a fa a nga ri na vana, xaka rakwe a ri teka nsati wakwe leswaku a va nsati wa rona. Kutani Bowazi u teke Rhuti a va nsati wakwe. Va ve ni n’wana wa jaha la thyiweke Obede loyi hi ku famba ka nkarhi a veke kokwana wa Hosi Davhida. Vanghana va Nawomi a va tsakile swinene. Va te: ‘Yehovha u rhange a ku nyika Rhuti, loyi a veke n’wingi lonene eka wena, sweswi u ni ntukulu. A ku dzunisiwe Yehovha.’

“U kona munghana la tshembekaka ku tlula makwenu.”—Swivuriso 18:24