Xiyenge lexi xi vulavula hi Matsalwa ya Vukreste ya Xigriki. Yesu u velekiwe endyangwini lowu a wu ri swisiwana, lowu a wu tshama exidorobanini. A a tirha ni tata wakwe loyi a ri muvatli. Yesu hi yena loyi a a ta ponisa vanhu hinkwavo. Yehovha u hlawule yena leswaku a va Hosi ya Mfumo wa le tilweni. Loko u ri mutswari, pfuna n’wana wa wena leswaku a twisisa ndlela leyi Yehovha a wu hlawuleke ha yona ndyangu ni ndhawu leyi Yesu a a ta kulela eka yona. Bulani hi ndlela leyi Yehovha a sirheleleke Yesu ha yona leswaku a nga dlayiwi hi Heroda ni ndlela leyi ku nga riki na nchumu lowu nga sivelaka ku hetiseka ka xikongomelo xa Yehovha. Dyondzani hi ndlela leyi Yehovha a tirhiseke Yohane ha yona leswaku a lunghiselela ku ta ka Yesu. Kandziyisa leswaku Yesu u rhandze vutlhari bya Yehovha ku sukela loko a ha ri ntsongo.