Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Yoxuwa 15:1-63

15  Kutani vuhlolotwana+ bya nyimba ya vana va Yuda hi mindyangu ya vona byi ve ndzilakana wa Edomu,+ mananga ya Zini,+ ku ya eNegebu+ emakumu ka yona hi tlhelo ra le dzongeni.  Ndzilakana wa vona wa le dzongeni wu ve emakumu ka Lwandle ra Munyu,+ ku suka ensongeni lowu languteke etlhelo ra le dzongeni.  Kutani wu hundza wu ya etlhelo ra le dzongeni exintshabyanini xa Akrabimi,+ wu hundzela eZini,+ wu tlhandluka ku suka edzongeni wu ya eKadexi-baniya+ kutani wu hundzela eHezroni, wu ya eAdara wu rhendzela Karika.  Wu fika eAzimoni+ wu hundzela enkoveni wa Egipta;+ ndzilakana a wu helela elwandle. Lowu ku ve ndzilakana wa vona wa le dzongeni.  Ndzilakana wa le vuxeni a ku ri Lwandle ra Munyu ku ya fika emakumu ka Yordani, naswona ndzilakana wa le yinhleni ya le n’walungwini a wu ri ensongeni wa lwandle, emakumu ka Yordani.+  Kutani ndzilakana wu tlhandlukela eBeta-hogila+ wu hundza en’walungwini wa Beta-araba,+ naswona ndzilakana wu tlhandlukela eribyeni ra Bohani+ n’wana wa Ruveni.  Ndzilakana wu tlhandlukela eDebiri erivaleni ra le hansi eAkora+ naswona wu ya etlhelo ra le n’walungwini wa Giligala,+ lowu nga emahlweni ka ntlhandluko wa Adumimi, lowu nga edzongeni wa nkova; ndzilakana wu hundzela ematini ya Eni-xemexi,+ wu helela aEni-rogele.+  Ndzilakana wu tlhandlukela erigiyagiyeni ra n’wana wa Hinomu+ wa Vayebusi+ edzongeni, hileswaku, eYerusalema;+ ndzilakana wu tlhandlukela ehenhla ka ntshava leyi langutaneke ni nkova wa Hinomu ku ya evupela-dyambu, leyi nga emakumu ka rivala ra le hansi ra Refayimi+ ku ya en’walungwini.  Naswona ndzilakana a wu funghiwile ku suka ehenhla ka ntshava ku ya exihlobyeni xa mati ya Nefitowa,+ kutani wu tlhandlukela emitini ya Ntshava ya Efroni; ndzilakana a wu funghiwe eBala,+ hileswaku, Kiriyati-yeyarimi.+ 10  Ndzilakana wu rhendzeleka ku suka eBala evupela-dyambu bya Ntshava ya Seyiri kutani wu hundzela erigiyagiyeni ra Ntshava ya Yeyarimi en’walungwini, hileswaku Kesaloni; wu rhelela ku ya eBeta-xemexe+ kutani wu hundzela eTimna.+ 11  Ndzilakana wu hundzela erigiyagiyeni ra Ekroni+ en’walungwini, naswona ndzilakana a wu funghiwile ku ya fika eXikeroni ku hundzela eNtshaveni ya Bala ni le Yabinele; naswona ndzilakana a wu helela elwandle. 12  Ndzilakana wa le vupela-dyambu a wu ri eLwandle Lerikulu+ ni le tikweni ra rona leri lulamaka ni ribuwa. Lowu a wu ri ndzilakana lowu rhendzeleke hinkwako, wa vana va Yuda hi mindyangu ya vona. 13  Kutani a avela Kalebe+ n’wana wa Yefune exikarhi ka vana va Yuda hi ku landza xileriso xa Yehovha eka Yoxuwa, ku nga Kiriyati-aba (leswi vulaka leswaku Araba i tata wa Anaka), hileswaku, Hebroni.+ 14  Hiloko Kalebe a hlongola vana vanharhu va Anaka+ va suka kwalaho, ku nga Sexayi,+ Ahimani na Talimayi,+ lava velekiweke hi Anaka.+ 15  Kutani a tlhandlukela eka vaaki va Debiri.+ (Emahlweni ka kwalaho, vito ra Debiri a ku ri Kiriyati-sefere.)+ 16  Kalebe a ku: “Mani na mani la hlaselaka Kiriyati-sefere kutani a wu teka, ndzi ta n’wi nyika Akisa+ n’wana wa mina leswaku a va nsati wakwe.” 17  Hiloko Otiniyele+ n’wana wa Kenazi,+ makwavo wa Kalebe, a wu teka. Kutani a n’wi nyika Akisa+ n’wana wakwe leswaku a va nsati wakwe. 18  Loko va ri endleleni ya ku ya ekaya, a hambeta a n’wi hlohlotela leswaku a kombela nsimu eka tata wakwe. Kutani a phokotela mavoko a ri ehenhla ka mbhongolo. Hiloko Kalebe a ku eka yena: “U lava yini?”+ 19  Yena a ku: “Ndzi nyike nkateko, hikuva u ndzi nyike xiphemu xa tiko etlhelo ra le dzongeni, u ta ndzi nyika Guloti-mayima.” Hiloko a n’wi nyika Guloti ya le Henhla na Guloti ya le Hansi.+ 20  Leyi a ku ri ndzhaka+ ya nyimba ya vana va Yuda+ hi mindyangu ya vona. 21  Miti leyi nga emakumu ka nyimba ya vana va Yuda ku ya endzilakaneni wa Edomu+ edzongeni a ku ri Kabizele+ na Edere na Yaguru, 22  na Kina na Demona na Adada, 23  na Kedexi na Hasora na Itanana, 24  Sifi na Teleme+ na Beyaloto, 25  na Hasora-hadata na Keriyoti-hezironi, hileswaku, Hasora, 26  Amamu na Xema na Mulada,+ 27  na Hasara-gada na Heximoni na Beta-pelete,+ 28  na Hasara-xuwala+ na Bera-xeba+ na Biziyotiya, 29  Bala+ na Ima na Esemu,+ 30  na Elitolada na Kesili na Horma,+ 31  na Sikilaga+ na Madimana na Sanisana, 32  na Lebawoto na Xilihimi na Ayini+ na Rimoni;+ miti hinkwayo yi ri 29, ku katsa ni swimitana swa yona. 33  EXefela+ a ku ri na Exitawoli+ na Sora+ na Axina, 34  na Zanowa+ na Eni-ganimu, Tapuwa na Enamu, 35  Yaramutu+ na Adulamu,+ Sokho+ na Azeka,+ 36  na Xarayimi+ na Aditayimi na Gedera na Gederotayimi; miti ya 14 ni swimitana swa yona. 37  Senana na Hadaxa na Migdali-gadi, 38  na Dileyani na Mizpe na Yokitele, 39  Lakixi+ na Bosikata+ na Egiloni,+ 40  na Kaboni na Lahimasi na Kitilixi, 41  na Gederoti, Beta-dagoni na Nayama na Makeda;+ miti ya 16 ni swimitana swa yona. 42  Libna+ na Etere+ na Axani, 43  na Ifuta na Axina na Nezibi, 44  na Keyila+ na Akizibi+ na Marixa;+ miti ya kaye ni swimitana swa yona. 45  Ekroni+ ni miti leyi titshegeke ha wona ni swimitana swa yona. 46  Ku sukela aEkroni ku ya etlhelo ra vupela-dyambu hinkwaro ku lulama na Axidodo ni swimitana swa yona. 47  Axidodo,+ miti leyi titshegeke ha wona ni swimitana swa yona; Gaza,+ miti leyi titshegeke ha wona ni swimitana swa yona, ku ya enkoveni wa Egipta, ni Lwandle Lerikulu ni xifundzha xa le kusuhi.+ 48  Endhawini ya tintshava ya Xamiri na Yatiri+ na Sokho, 49  na Dana na Kiriyati-sana, hileswaku, Debiri, 50  na Anabu na Exitemo+ na Animi, 51  na Goxeni+ na Holoni na Gilo;+ miti ya 11 ni swimitana swa yona. 52  Arabiya na Duma na Exa, 53  na Yanimi na Beta-tapuwa na Afeka, 54  na Humuta na Kiriyati-aba, hileswaku, Hebroni,+ na Siyori; miti ya kaye ni swimitana swa yona. 55  Mawoni,+ Karimeli na Sifi+ na Yuta, 56  na Yizriyele na Yokidiyama na Zanowa, 57  Kayina, Gibiya na Timna;+ miti ya khume ni swimitana swa yona. 58  Halahulu, Beta-suru na Gedori, 59  na Marati na Beta-anoto na Elitekoni; miti ya tsevu ni swimitana swa yona. 60  Kiriyati-bali,+ hileswaku, Kiriyati-yeyarimi,+ na Rhaba; miti yimbirhi ni swimitana swa yona. 61  Emananga, Beta-araba,+ Midini na Sikaka, 62  na Nibixani ni Muti wa Munyu na Eni-gedi;+ miti ya tsevu ni swimitana swa yona. 63  Loko ku ri Vayebusi+ lava a va tshama eYerusalema,+ vana va Yuda a va swi kotanga ku va hlongola;+ kutani Vayebusi va ya emahlweni va tshama ni vana va Yuda eYerusalema ku ta fikela esikwini leri.

Tinhlamuselo ta le hansi