Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Yoxuwa 12:1-24

12  Hi leti tihosi ta tiko leti vana va Israyele va ti hluleke ni tiko ra tona leri va ri tekeke ri va ndzhaka ya vona entsungeni wa Yordani ku ya evuhuma-dyambu,+ ku suka enkoveni wa Arinoni+ ku tlhandlukela eNtshaveni ya Herimoni+ na Arabha+ hinkwaro etlhelo ra vuhuma-dyambu:  Sihoni+ hosi ya Vaamori loyi a a tshama eHexiboni,+ a a fuma ku suka eArowere+ lowu a wu ri eribuweni ra nkova wa Arinoni+ ni le xikarhi ka nkova, hafu ya Giliyadi ku ya fika enkoveni wa Yaboko,+ ndzilakana wa vana va Amone,  ni le Arabha+ ku ya fika elwandle ra Kinereti+ etlhelo ra vuxa ni ku ya fika elwandle ra Arabha, Lwandle ra Munyu,+ ku ya evuxeni etlhelo ka Beta-yeximoto,+ ni le dzongeni ehansi ka magiyagiya ya Pisiga.+  Ni ndhawu ya Ogo+ hosi ya Baxani, leyi a yi siyeriwe Varefayimi,+ loyi a a tshama eAxitaroti+ ni le Edireyi,+  loyi a a fuma eNtshaveni ya Herimoni+ ni le Saleka ni le Baxani+ hinkwaro ku ya fika endzilakaneni wa va ka Gexura+ ni va ka Mukati+ ni hafu ya Giliyadi, ku ya fika endhawini ya Sihoni+ hosi ya Hexiboni.+  Va hluriwe hi Muxe nandza wa Yehovha ni vana va Israyele,+ endzhaku ka sweswo Muxe nandza wa Yehovha a nyika va ka Ruveni+ ku va ndzhaka ya vona ni va ka Gadi+ ni hafu ya nyimba ya Manase.+  Leti i tihosi ta tiko leti Yoxuwa ni vana va Israyele va ti hluleke etlhelo ka Yordani ku ya evupela-dyambu, ku suka eBali-gadi+ erivaleni ra Lebanoni+ ku ya fika eNtshaveni ya Halaka+ leyi tlhandlukelaka eSeyiri,+ lowu endzhaku Yoxuwa a wu nyikeke tinyimba ta Israyele wu va ndzhaka ya tona hi swiavelo swa tona,+  endhawini ya tintshava ni le Xefela ni le Arabha ni le magiyagiyeni ni le mananga ni le Negebu+—Vaheti, Vaamori+ ni Vakanana, Vaperezi, Vahivhi ni Vayebusi:+   Hosi ya Yeriko,+ yin’we; hosi ya Ayi,+ leyi a yi ri etlhelo ka Bethele, yin’we; 10  hosi ya Yerusalema,+ yin’we; hosi ya Hebroni,+ yin’we; 11  hosi ya Yaramutu,+ yin’we; hosi ya Lakixi,+ yin’we; 12  hosi ya Egiloni,+ yin’we; hosi ya Gezere,+ yin’we; 13  hosi ya Debiri,+ yin’we; hosi ya Gedere, yin’we; 14  hosi ya Horma, yin’we; hosi ya Aradi, yin’we; 15  hosi ya Libna,+ yin’we; hosi ya Adulamu, yin’we; 16  hosi ya Makeda,+ yin’we; hosi ya Bethele,+ yin’we; 17  hosi ya Tapuwa, yin’we; hosi ya Hefere,+ yin’we; 18  hosi ya Afeke, yin’we; hosi ya Laxaroni, yin’we; 19  hosi ya Madoni,+ yin’we; hosi ya Hasora,+ yin’we; 20  hosi ya Ximroni-meroni, yin’we; hosi ya Akixafa,+ yin’we; 21  hosi ya Tanaka, yin’we; hosi ya Megido,+ yin’we; 22  hosi ya Kedexi, yin’we; hosi ya Yokiniyama+ eKarimeli, yin’we; 23  hosi ya Dori exitsungeni xa ntshava ya Dori,+ yin’we; hosi ya Goyimi eGiligala, yin’we; 24  hosi ya Tirisa, yin’we; tihosi hinkwato a ti ri 31.+

Tinhlamuselo ta le hansi