Yohane 5:1-47

5  Endzhaku ka swilo leswi a ku ri ni nkhuvo+ wa Vayuda, kutani Yesu a tlhandlukela eYerusalema.  EYerusalema enyangweni+ ya tinyimpfu ku ni xidziva lexi vuriwaka Betesda hi Xiheveru, lexi nga ni makupakupa ya ntlhanu.  Eka wona a ku etlele vunyingi bya vavabyi, lava feke mahlo, lava khutaka ni lava va khwanyaneke swirho.  ——  Kambe a ku ri ni munhu un’wana loyi a a ri ni malembe ya 38 a ri karhi a vabya.  Loko a vona wanuna loyi a etlele ehansi, naswona a lemuka leswaku u ni nkarhi+ wo leha a vabya, Yesu a ku eka yena: “Xana wa swi lava ku va ni rihanyo+ lerinene?”  Munhu la vabyaka a n’wi hlamula a ku: “Nkulukumba, a ndzi na yena munhu wo ndzi nghenisa exidziveni loko mati ma pfindlusiwa; kambe loko ndzi ta, un’wana wa ndzi rhangela a ngirimela.”  Yesu a ku eka yena: “Pfuka, u teka rihlaka ra wena u famba.”+  Kavaloko munhu yoloye hi ku hatlisa a va ni rihanyo lerinene, a teka rihlaka rakwe a sungula ku famba. Esikwini rero a ku ri savata.+ 10  Hikokwalaho Vayuda va byela munhu la hanyisiweke va ku: “I Savata, a swi pfumeleriwi+ leswaku u rhwala rihlaka.” 11  Kambe a va hlamula a ku: “Loyi a ndzi endleke ndzi va ni rihanyo lerinene u ndzi byele a ku, ‘Teka rihlaka ra wena u famba.’” 12  Va n’wi vutisa va ku: “I mani munhu loyi a nga ku byela a ku, ‘Ri teke u famba’?” 13  Kambe munhu loyi a horisiweke a a nga swi tivi leswaku i mani, hikuva Yesu a a hambukele etlhelweni, hikuva a ku ri ni ntshungu endhawini yoleyo. 14  Endzhaku ka swilo leswi Yesu a n’wi kuma etempeleni, a ku eka yena: “Waswivo, u kume rihanyo lerinene. U nga ha tlheli u dyoha, leswaku u nga humeleriwi hi swo biha ngopfu.” 15  Munhu loyi a famba ivi a byela Vayuda leswaku i Yesu loyi a n’wi endleke a va ni rihanyo lerinene. 16  Hiloko Vayuda va xanisa+ Yesu, hikuva a a endla swilo leswi hi Savata. 17  Kambe a va hlamula a ku: “Tata wa mina u ya emahlweni a tirha+ ku fikela sweswi, na mina ndzi ya emahlweni ndzi tirha.” 18  Kunene, hikwalaho ka sweswo Vayuda va ya va hiseka ngopfu, va lava ku n’wi dlaya,+ hikuva a a nga tluli Savata ntsena kambe a a tlhela a vula leswaku Xikwembu i Tata+ wakwe, a tiringanisa+ ni Xikwembu. 19  Hikokwalaho, Yesu a ya emahlweni a va hlamula a ku: “Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, N’wana a nge endli xilo ni xin’we hi ku tisungulela, kambe u endla ntsena lexi a vonaka Tatana a xi endla.+ Hikuva swilo hinkwaswo leswi Yena a swi endlaka, N’wana na yena wa swi endla swilo sweswo hi mukhuva lowu fanaka. 20  Hikuva Tatana u ni xinakulobye eka N’wana+ naswona u n’wi komba swilo hinkwaswo leswi a swi endlaka, naswona u ta n’wi komba mintirho leyikulu ku tlula leyi, leswaku mi hlamala.+ 21  Hikuva tanihi leswi Tatana a pfuxaka vafi, a va hanyisa,+ kutani na yena N’wana u hanyisa lava a rhandzaka ku va hanyisa.+ 22  Hikuva Tatana a nga avanyisi munhu ni un’we, kambe ku avanyisa hinkwako u ku tamerise N’wana,+ 23  leswaku hinkwavo va xixima N’wana+ hilaha va xiximaka Tatana hakona. Loyi a nga n’wi xiximiki N’wana a nga n’wi xiximi Tatana loyi a n’wi rhumeke.+ 24  Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Loyi a twaka rito ra mina kutani a kholwa loyi a ndzi rhumeke, u ni vutomi lebyi nga heriki,+ naswona a nga avanyisiwi kambe u hundze eku feni a ya evuton’wini.+ 25  “Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Nkarhi wa ta, naswona hi wona sweswi, lowu vafi+ va nga ta twa rito+ ra N’wana wa Xikwembu kutani lava yingiseke va ta hanya.+ 26  Hikuva leswi Tatana a nga ni vutomi,+ u nyike ni N’wana leswaku a va ni vutomi.+ 27  Naswona u n’wi nyike matimba ya ku avanyisa,+ hikuva i N’wana wa munhu.+ 28  Mi nga hlamaleni ha swona, hikuva nkarhi wa ta lowu hinkwavo lava nga eka masirha-bako+ ya xitsundzuxo va nga ta twa rito ra yena 29  kutani va huma, lava endleke swilo leswinene va pfukela evuton’wini,+ lava a va hanya hi swilo swo biha va pfukela eku avanyisiweni.+ 30  A ndzi nge endli xilo ni xin’we hi ku tisungulela; ndzi avanyisa hilaha ndzi twaka hakona; naswona ku avanyisa loku ndzi ku endlaka ku lulamile,+ hikuva a ndzi lavi ku rhandza ka mina, kambe ndzi lava ku rhandza+ ka loyi a nga ndzi rhuma. 31  “Loko ku ri mina ntsena la nyikelaka vumbhoni+ mayelana na mina, vumbhoni bya mina a hi bya ntiyiso.+ 32  U kona un’wana loyi a nyikelaka vumbhoni mayelana na mina, naswona ndza swi tiva leswaku vumbhoni lebyi a byi nyikelaka+ mayelana na mina i bya ntiyiso. 33  Mi rhume vanhu eka Yohane, naswona u nyikele vumbhoni ehenhla ka ntiyiso.+ 34  Hambiswiritano, a ndzi byi amukeli vumbhoni lebyi humaka evanhwini, kambe ndzi vula swilo leswi leswaku mi ta ponisiwa.+ 35  Munhu yoloye a a ri rivoni leri pfurhaka ri tlhela ri voninga, naswona hi nkarhi wo koma a mi swi rhandza ku tsaka swinene eku vonakaleni+ ka yena. 36  Kambe mina ndzi ni vumbhoni byo tlula bya Yohane, hikuva yona mintirho leyi Tatana a ndzi aveleke ku yi endla, mintirho leyi ndzi yi endlaka,+ yi nyikela vumbhoni bya mina leswaku Tatana u ndzi rhumile. 37  Nakambe, Tatana loyi a ndzi rhumeke u nyikele vumbhoni mayelana na mina.+ A mi si tshama mi twa rito rakwe hambi ku ri ku vona xivumbeko+ xakwe; 38  naswona rito rakwe a ri tshamanga eka n’wina, hikuva yena loyi a n’wi rhumeke a mi n’wi kholwi. 39  “Mi kambisisa Matsalwa,+ hikuva mi ehleketa leswaku hikwalaho ka wona mi ta va ni vutomi lebyi nga heriki; kasi hi wona lama nyikelaka vumbhoni mayelana na mina.+ 40  Kambe a mi swi lavi ku ta eka mina leswaku mi kuma vutomi.+ 41  A ndzi swi amukeli ku vangamisiwa hi vanhu,+ 42  kambe ndzi swi tiva kahle leswaku rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n’wina.+ 43  Ndzi te hi vito ra Tatana,+ kambe a mi ndzi amukeli; loko a ku lo fika munhu un’wana hi vito ra yena n’wini, a mi ta n’wi amukela. 44  Xana mi nga khorwisa ku yini, loko mi amukela ku vangama+ loku humaka eka van’wana naswona mi nga ku lavi ku vangama loku humaka eka Xikwembu+ lexi nga xin’we? 45  Mi nga ehleketi leswaku ndzi ta mi hehla eka Tatana; u kona loyi a mi hehlaka, ku nga Muxe,+ loyi mi vekeke ntshembo wa n’wina eka yena. 46  Entiyisweni, loko Muxe mi n’wi khorwile, na mina a mi ta ndzi kholwa, hikuva yena u tsale ha mina.+ 47  Kambe loko mi nga ma kholwi matsalwa ya yena,+ xana mi ta ma kholwa njhani marito ya mina?”

Tinhlamuselo ta le hansi