Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Yohane 18:1-40

18  Kuteloko a vule swilo leswi, Yesu a huma ni vadyondzisiwa vakwe va pela xinambyana xa vuxika xa Kedroni+ va ya laha a ku ri ni ntanga, yena ni vadyondzisi-wa vakwe va nghena kona.+  Kutani Yudasi muxengi wakwe, na yena a a yi tiva ndhawu leyi, hikuva Yesu minkarhi yo tala a a hlangana kona ni vadyondzisiwa+ vakwe.  Hikokwalaho Yudasi a teka vuthu ra masocha ni tindhuna ta vaprista lavakulu ni ta Vafarisi kutani va ta kona ni swisana ni timboni ni matlhari.+  Hikokwalaho, leswi Yesu a a tiva hinkwaswo swilo leswi a swi n’wi tela,+ a humelela a ku eka vona: “Mi lava mani?”  Va n’wi hlamula va ku: “Yesu wa Munazareta.”+ A ku eka vona: “Hi mina loyi.” Kutani Yudasi, muxengi wakwe,+ na yena a a yime na vona.  Hambiswiritano, loko a va byela a ku: “Hi mina loyi,” va tlhentlhela endzhaku+ va wela ehansi.  Hikokwalaho a tlhela a va vutisa: “Mi lava mani?” Va ku: “Yesu wa Munazareta.”  Yesu a hlamula a ku: “Ndzi mi byerile leswaku hi mina loyi. Hikokwalaho, loko mi lava mina, tshikani lava va famba”;  leswaku ku hetiseka rito leri a ri vuleke: “Lava u ndzi nyikeke vona a ndzi lahlekeriwanga ni hi un’we wa vona.”+ 10  Kutani Simoni Petro, tanihi leswi a a ri ni banga, a ri hlomula a khemba hlonga ra muprista lonkulu, a susa+ ndleve ya rona ya xinene. Vito ra hlonga leri a ku ri Malko. 11  Hambiswiritano, Yesu a byela Petro a ku: “Nghenisa banga enkotlotweni+ wa rona. Xinwelo lexi Tatana a ndzi nyikeke xona, xana a swi fanelanga leswaku ndzi xi nwa?”+ 12  Hiloko vuthu ra masocha ni ndhuna ya nyimpi ni tindhuna ta Vayuda va khoma Yesu va n’wi boha, 13  kutani va rhanga va n’wi yisa eka Anasi; hikuva a a ri mukon’wana wa Kayafasi, loyi a a ri muprista lonkulu lembe+ rero. 14  Entiyisweni, Kayafasi hi yena loyi a layeke Vayuda, a vula leswaku a swi ta pfuna vona leswaku munhu un’we a fela vanhu.+ 15  Kutani Simoni Petro swin’we ni mudyondzisiwa un’wana a va landzela Yesu.+ Mudyondzisiwa yoloye a a tiviwa hi muprista lonkulu, hiloko a nghena na Yesu exivaveni xa muprista lonkulu, 16  kambe Petro a a yime ehandle enyangweni.+ Hikokwalaho mudyondzisiwa loyi un’wana loyi a a tiviwa hi muprista lonkulu, a huma a ya vulavula ni mulanguteri wa nyangwa kutani a nghenisa Petro. 17  Nandza wa xisati, mulanguteri wa nyangwa, hiloko a ku eka Petro: “Na wena u un’wana wa vadyondzisiwa va munhu loyi, a swi tano ke?” A ku: “A ndzi yena.”+ 18  Kutani mahlonga ni tindhuna a va yime kwalaho, tanihi leswi a va tshivele ndzilo wa makala,+ hikuva a ku ri ni xirhami, kutani a va tinyawusa. Petro na yena a a yime na vona a tinyawuxa. 19  Kutani muprista lonkulu a vutisa Yesu hi vadyondzisiwa vakwe ni hi dyondzo yakwe. 20  Yesu a n’wi hlamula a ku: “Ndzi vulavule ni misava erivaleni. Nkarhi hinkwawo a ndzi dyondzisa esinagogeni ni le tempeleni,+ laha Vayuda hinkwavo va hlengeletanaka kona; naswona a ndzi vulanga nchumu exihundleni. 21  Ha yini u vutisa mina? Vutisa lava tweke leswi ndzi va byeleke swona. Waswivo! Lava va swi tiva leswi ndzi swi vuleke.” 22  Kuteloko a vule swilo leswi, ndhuna yin’wana leyi a yi yime ekusuhi na Yesu yi n’wi makala+ exikandzeni kutani yi ku: “Xana u hlamula muprista lonkulu hi ndlela yoleyo?” 23  Yesu a yi hlamula a ku: “Loko ndzi hoxisile eku vulavuleni, nyikela vumbhoni bya xihoxo xa kona; kambe loko ndzi vulavule kahle, u ndzi bela yini?” 24  Hiloko Anasi a n’wi rhumela eka Kayafasi muprista+ lonkulu a bohiwile. 25  Kutani Simoni Petro a a yimile a tinyawuxa. Hiloko va ku eka yena: “Na wena u un’wana wa vadyondzisiwa vakwe, a hi swona ke?” A landzula a ku: “A ndzi yena.”+ 26  Un’wana wa mahlonga ya muprista lonkulu, ku nga xaka ra wanuna loyi Petro a n’wi tsemeke ndleve,+ a ku: “Ndzi ku vone entangeni u ri na yena, a hi swona ke?” 27  Hambiswiritano, Petro a tlhela a landzula; kutani hi ku hatlisa nkuku wu ringa.+ 28  Hiloko va teka Yesu eka Kayafasi va n’wi yisa exigodlweni+ xa ndhuna-nkulu. A ka ha ri mpundzu swinene. Kambe vona a va nghenanga exigodlweni xa ndhuna-nkulu, leswaku va nga nyamisiwi+ kambe va ta dya paseka. 29  Hikokwalaho Pilato a humela ehandle eka vona a ku: “Xana wanuna+ loyi mi n’wi hehla hi xihehlo xihi?” 30  Va n’wi hlamula va ku: “Loko wanuna loyi a a nga ri muonhi, a hi ta va hi nga n’wi nyiketanga eka wena.” 31  Hikwalaho Pilato a ku eka vona: “N’wi tekeni n’wina mi n’wi avanyisa hi ku ya hi nawu+ wa n’wina.” Vayuda va ku eka yena: “A swi pfumeleriwi leswaku hi dlaya munhu.”+ 32  Leswi, a va swi endlela leswaku rito ra Yesu ri hetiseka leri a ri vuleke loko a kombisa muxaka wa rifu leri a a ta langutana+ na rona. 33  Kutani Pilato a tlhela a nghena exigodlweni xa ndhuna-nkulu a vitana Yesu, a ku eka yena: “Xana u hosi ya Vayuda?”+ 34  Yesu a hlamula a ku: “Xana leswi u swi vulaka swi huma eka wena, kumbe va kona lava ku byeleke ha mina?”+ 35  Pilato a hlamula a ku: “Mina a ndzi Muyuda, a hi swona ke? Tiko ra ka n’wina ni vaprista lavakulu va ku nyikete eka mina.+ U endle yini ke?” 36  Yesu a hlamula+ a ku: “Mfumo wa mina a hi xiphemu xa misava+ leyi. Loko mfumo wa mina a wu ri xiphemu xa misava leyi, valanguteri va mina a va ta va va lwile+ leswaku ndzi nga nyiketiwi eka Vayuda. Kambe, hilaha swi nga hakona, mfumo wa mina a wu humi exihlobyeni lexi.” 37  Hikokwalaho Pilato a ku eka yena: “Xisweswo, xana u hosi?” Yesu a hlamula a ku: “Wena hi wexe u vula leswaku ndzi hosi.+ Leswi ndzi velekeriweke swona, ni leswi ndzi teleke swona emisaveni i ku ta nyikela vumbhoni malunghana ni ntiyiso.+ Un’wana ni un’wana loyi a nga etlhelweni ra ntiyiso+ u yingisa rito+ ra mina.” 38  Pilato a ku eka yena: “Ntiyiso i yini?” Endzhaku ko vula sweswo, a tlhela a huma a ya eka Vayuda a ku eka vona: “A ndzi kumi xihoxo eka yena.+ 39  Ku tlula kwalaho, mi ni ntolovelo wa leswaku ndzi fanele ku mi ntshunxela munhu hi paseka.+ Hikokwalaho, xana mi navela leswaku ndzi mi ntshunxela hosi ya Vayuda?” 40  Hiloko va huwelela nakambe, va ku: “Ku nga ri wanuna loyi, kambe Barabasi!” Barabasi yena a a ri xigevenga.+

Tinhlamuselo ta le hansi