Yeremiya 44:1-30

44  Rito leri fikeke eka Yeremiya ri ya eka Vayuda hinkwavo lava a va tshama etikweni ra Egipta,+ lava tshamaka eMigidoli+ ni le Tahapenese+ ni le Nofu+ ni le tikweni ra Patirosi,+ ri ku:  “Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘N’wina mi ri vonile khombo hinkwaro leri ndzi ri tiseke ehenhla ka Yerusalema+ ni le henhla ka miti hinkwayo ya Yuda, esikwini leri i ndhawu leyi onhakeke, naswona a ku na munhu la akeke eka yona.+  Swi vangiwe hi vubihi lebyi va byi endleke leswaku va ndzi hlundzukisa hi ku famba va mbulukisa xitlhavelo+ ni ku tirhela swikwembu swin’wana leswi na vona a va nga swi tivi, hambi ku ri n’wina kumbe vatata wa n’wina.+  A ndzi hambeta ndzi rhuma malandza ya mina hinkwawo lama nga vaprofeta ma ta eka n’wina, ndzi pfuka ka ha ri mpundzu swinene ndzi ma rhuma,+ ndzi ku: “Ndzi kombela leswaku mi nga wu endli nchumu lowu wu nyenyetsaka lowu ndzi wu vengeke.”+  Kambe a va yingisanga,+ hambi ku ri ku rhiya ndleve leswaku va tlhela evubihini bya vona hi ku ka va nga mbulukisi xitlhavelo eka swikwembu swin’wana.+  Hiloko vukarhi bya mina, ni ku hlundzuka ka mina swi chuluriwa, swi hisa miti ya Yuda ni switarata swa Yerusalema;+ kutani swi va ndhawu leyi onhakeke, swi va rhumbi, ku fana ni le sikwini leri.’+  “Kutani Yehovha, Xikwembu xa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘Ha yini mi tisa khombo lerikulu eka mimoya-xiviri ya n’wina,+ leswaku mi dlaya wanuna ni wansati, n’wana ni xihlangi lexi an’waka,+ exikarhi ka Yuda, lerova mi nga siyi masalela;  hi ku ndzi hlundzukisa hi mintirho ya mavoko ya n’wina, hi ku mbulukisa xitlhavelo eka swikwembu+ swin’wana etikweni ra Egipta, leri mi nghenaka mi luvela eka rona; hi xikongomelo xa leswaku mi dlayiwa ni hi xikongomelo xa leswaku mi va ndzhukano ni xihlekulo exikarhi ka matiko hinkwawo ya misava?+  Xana mi swi rivele swiendlo swo biha swa vatata wa n’wina+ ni swiendlo swo biha swa tihosi ta Yuda+ ni swiendlo swo biha swa vasati va vona+ ni swiendlo swa n’wina swo biha ni swiendlo swo biha swa vasati va n’wina,+ leswi va swi endleke etikweni ra Yuda ni le switarateni swa Yerusalema? 10  Ku fika esikwini leri a va tsongahatekanga,+ a va chavanga,+ naswona a va fambanga hi nawu+ wa mina ni swileriso leswi ndzi swi vekeke emahlweni ka vona ni le mahlweni ka vatata wa n’wina.’+ 11  “Hikokwalaho Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘Maswivo, xikandza xa mina xi lwa na n’wina leswaku ndzi tisa khombo nileswaku ndzi dlaya Yuda hinkwaro.+ 12  Ndzi ta teka masalela ya Yuda lama vekeke swikandza swa wona leswaku ma nghena etikweni ra Egipta ma luvela kona,+ kunene hinkwavo va ta fela etikweni ra Egipta.+ Va ta dlayiwa hi banga; naswona va ta fa hikwalaho ka ndlala,+ ku suka eka lontsongo ku ya fika eka lonkulu; va ta dlayiwa hi banga ni ndlala. Kutani va ta va xisandzu, xihlamariso ni ndzhukano ni xihlekulo.+ 13  Ndzi ta endla leswaku lava tshamaka etikweni ra Egipta va tihlamulela, hilaha ndzi endleke hakona leswaku Yerusalema a tihlamulela, hi banga, hi ndlala ni hi ntungu.+ 14  Ku nga ka ku nga vi na mubaleki kumbe muponi eka masalela ya Yuda lama nghenaka leswaku ma luvela kona, etikweni ra Egipta,+ ni ku tlhelela etikweni ra Yuda leri va navelaka hi moya-xiviri wa vona leswaku va tlhelela va ya tshama eka rona;+ hikuva a va nge tlheli, handle ka van’wana lava balekeke.’” 15  Vavanuna hinkwavo lava a va tiva leswaku vasati va vona a va mbulukisa xitlhavelo eka swikwembu swin’wana,+ ni vavasati hinkwavo lava a va yime va ri nhlengeletano leyikulu, ni vanhu hinkwavo lava a va tshama etikweni ra Egipta,+ ePatirosi,+ va angula Yeremiya, va ku: 16  “Malunghana ni rito leri u hi byeleke rona hi vito ra Yehovha, a hi ku yingisi;+ 17  kambe hi ta endla rito rin’wana ni rin’wana leri humeke enon’wini wa hina,+ leswaku hi mbulukisa xitlhavelo eka ‘hosi ya xisati ya matilo’+ ni ku yi chululela magandzelo ya swakunwa,+ hilaha hina+ ni vatata wa hina,+ tihosi ta hina+ ni tihosana ta hina hi endleke hakona emitini ya Yuda ni le switarateni swa Yerusalema, enkarhini lowu a hi xurha hi xinkwa ni swilo swi hi fambela kahle, naswona a hi vonanga khombo nikatsongo.+ 18  Kambe ku sukela enkarhini lowu hi tshikeke ku mbulukisa xitlhavelo eka ‘hosi ya xisati ya matilo’+ ni ku yi chululela magandzelo ya swakunwa, hi pfumale hinkwaswo, hi dlayiwe hi banga ni ndlala.+ 19  “Naswona, loko hi mbulukisa xitlhavelo eka ‘hosi ya xisati ya matilo’+ hi tlhela hi swi kota ku yi chululela magandzelo ya swakunwa,+ xana hi yi endlele swinkwa swa xitlhavelo, leswaku hi yi endla xifaniso xa yona, ni ku yi chululela magandzelo ya swakunwa, hi nga kombelanga vavanuna va hina?”+ 20  Hikwalaho Yeremiya a byela vanhu hinkwavo, vanhu lava tiyeke emirini, vavasati ni vanhu hinkwavo, lava a va vula rito va n’wi hlamula, a ku: 21  “Loko ku ri ku mbulukisa xitlhavelo loku mi ku endleke emitini ya Yuda ni le switarateni swa Yerusalema,+ n’wina+ ni vatata wa n’wina,+ tihosi+ ta n’wina ni tihosana+ ta n’wina ni vanhu va tiko, xana a hi swona leswi Yehovha a swi tsundzukeke, swi tlhela swi ta embilwini yakwe?+ 22  Eku heteleleni Yehovha a a nga ha swi koti ku swi lehisela mbilu hikwalaho ka vubihi bya swiendlo swa n’wina, hikwalaho ka swilo swo nyenyetsa leswi mi swi endleke,+ kutani tiko ra n’wina ri ve ndhawu leyi onhakeke ni xihlamariso ni ndzhukano, ri pfumala muaki, ku fana ni le sikwini leri.+ 23  Hikwalaho ka leswi mi mbulukiseke xitlhavelo+ nileswi mi dyoheleke Yehovha,+ mi nga ri yingisi rito ra Yehovha+ mi tlhela mi nga fambi hi nawu wa yena+ ni swileriso swa yena ni switsundzuxo swa yena, hi yona mhaka leyi mi weriweke hi khombo leri esikwini leri.”+ 24  Yeremiya a ya emahlweni a byela vanhu hinkwavo ni vavasati hinkwavo, a ku: “Twanani rito ra Yehovha, n’wina Vayuda hinkwavo lava nga etikweni ra Egipta.+ 25  Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te, ‘N’wina vavanuna ni vasati va n’wina,+ na n’wina vavasati vulavulani hi milomu ya n’wina, (naswona hi mavoko ya n’wina mi swi endle swi hetiseka,) mi ku: “Kunene switshembiso swa hina leswi hi swi hlambanyeke+ hi ta swi hetisisa, leswaku hi mbulukisa xitlhavelo eka ‘hosi ya xisati ya matilo’+ ni ku yi chululela magandzelo ya swakunwa.”+ Kunene n’wina vavasati mi ta hetisisa switshembiso swa n’wina leswi hlambanyiweke, kunene mi ta swi endla switshembiso swa n’wina leswi hlambanyiweke.’ 26  “Hikokwalaho twanani rito ra Yehovha, n’wina Vayuda hinkwavo lava tshamaka etikweni ra Egipta,+ ‘“Maswivo, mina ndzi hlambanye hi vito ra mina lerikulu,”+ Yehovha u vurile, “leswaku vito ra mina a ri nge he vi nchumu lowu vitaniwaka hi Muyuda un’wana ni un’wana,+ a ku, ‘Loko ntsena Yehovha, Hosi leyi Lawulaka a ha hanya,’+ etikweni hinkwaro ra Egipta. 27  Maswivo, ndzi tshama ndzi va xalamukerile hikwalaho ka khombo, ku nga ri hi vunene;+ kunene vanhu hinkwavo va Yuda lava nga etikweni ra Egipta va ta dlayiwa hi banga ni ndlala, va kala va lova.+ 28  Loko ku ri lava balekaka banga, va ta vuya etikweni ra Egipta va ya etikweni ra Yuda, va nga ri vangani;+ naswona masalela hinkwawo ya Yuda, lama taka etikweni ra Egipta ma ta luvela kona, kunene ma ta swi tiva leswaku ku hetiseka rito ra mani, leri humaka eka mina kumbe leri humaka eka vona.”’”+ 29  “‘Xikombiso xa n’wina hi lexi,’+ ku vula Yehovha, ‘xa leswaku ndzi hundzuluxela nyingiso wa mina eka n’wina endhawini leyi, mi ta tiva leswaku kunene marito ya mina ma ta hetiseka eka n’wina ma tisa khombo:+ 30  Yehovha u te: “Maswivo, Faro Hofira, hosi ya Egipta,+ ndzi n’wi nyiketa evokweni ra valala vakwe ni le vokweni ra lava va lavaka moya-xiviri wakwe,+ hilaha Sedekiyasi hosi ya Yuda ndzi n’wi nyiketeke hakona evokweni ra Nebukadretsara hosi ya Babilona, nala wakwe, loyi a lavaka moya-xiviri wakwe.”’”+

Tinhlamuselo ta le hansi