Yeremiya 31:1-40

31  “Enkarhini wolowo,” ku vula Yehovha, “ndzi ta va Xikwembu eka mindyangu hinkwayo ya Israyele; kutani yona yi ta va vanhu va mina.”+  Yehovha u te: “Vanhu lava va poneke banga va kombiwe tintswalo emananga,+ loko Israyele a famba a ya kuma ku wisa.”+  Yehovha u humelele eka mina a ri ekule, a ku: “Ndzi ku rhandzile hi rirhandzu leri nga riki na makumu.+ Hi yona mhaka leyi ndzi ku kokeke hi musa wa rirhandzu.+  Kambe ndzi ta tlhela ndzi ku aka, entiyisweni u ta tlhela u akiwa,+ Wena nhwana wa Israyele. U ta tlhela u ambala tingomana ta wena kutani u huma hi ncino wa lava va hlekaka.+  U ta tlhela u rima masimu ya vhinya etintshaveni ta Samariya.+ Kunene vabyari va ta byala kutani va sungula ku ma tirhisa.+  Hikuva ku ni siku leri varindzi va le ndhawini ya tintshava ya Efrayimi va nga ta huwelela ha rona va ku, ‘Pfukani, a hi tlhandlukeleni eSiyoni, eka Yehovha Xikwembu xa hina.’”+  Hikuva Yehovha u te: “Huwelelani hi matimba eka Yakobe hi ku tsaka, mi ba xivuvutana eka nhloko ya matiko.+ Yi twariseni.+ Dzunisani mi ku, ‘Oho Yehovha, ponisa vanhu va wena, masalela ya Israyele.’+  Waswivo, ndzi va tisa va huma etikweni ra le n’walungwini,+ naswona ndzi ta va hlengeleta ku suka eswiphen’wini swa le kule swa misava.+ Exikarhi ka vona ku ta va ni la feke mahlo ni la khutaka, wansati la tikeke ni loyi a velekaka, hinkwavo ka vona.+ Va ta vuya laha va ri nhlengeletano leyikulu.+  Va ta ta va ri karhi va rila,+ ndzi ta va tisa va ri karhi va kombela ku kombiwa tintswalo. Ndzi ta va fambisa eminkoveni ya mati,+ endleleni yo lulama laha va nga ta ka va nga khunguvanyeki. Hikuva ndzi hundzuke Tatana+ eka Israyele; kasi loko ku ri Efrayimi, i mativula ya mina.”+ 10  Twanani rito ra Yehovha, N’wina matiko, mi ri twarisa eswihlaleni swa le kule,+ mi ku: “Loyi a hangalasaka Israyele u ta n’wi hlengeleta,+ kunene u ta n’wi hlayisa hilaha murisi a wu hlayisaka hakona ntlhambi wakwe.+ 11  Hikuva entiyisweni Yehovha u ta kutsula Yakobe,+ a n’wi kutsula evokweni ra loyi a nga ni matimba ku n’wi tlula.+ 12  Kunene va ta ta, va huwelela hi ku tsaka eku tlakukeni ka Siyoni+ kutani va vangama hikwalaho ka vunene bya Yehovha,+ hikwalaho ka mavele ni hikwalaho ka vhinyo leyintshwa+ ni hikwalaho ka mafurha ni hikwalaho ka vana va ntlhambi wa tinyimpfu ni tihomu.+ Moya-xiviri wa vona wu ta fana ni ntanga lowu cheletiwaka kahle,+ naswona a va nge he tlheli va hela matimba.”+ 13  “Enkarhini wolowo nhwana u ta tsakela ncino, ni majaha ni vavanuna lava kuleke, hinkwavo ka vona.+ Kutani ndzi ta hundzula ku rila ka vona ku va ku khana, ndzi ta va chavelela ndzi va endla va tsaka eka gome ra vona.+ 14  Ndzi ta xurhisa moya-xiviri wa vaprista hi mafurha,+ naswona vanhu va mina va ta enerisiwa hi vunene bya mina,”+ ku vula Yehovha. 15  “Yehovha u te, ‘Ku twakale rito eRhama,+ ku titshandza ni ku rila loku vavisaka;+ Rahele+ a rilela vana vakwe.+ U arile ku chaveleriwa hikwalaho ka vana vakwe,+ hikuva a va ha ri kona.’”+ 16  Yehovha u te: “‘Pfala rito ra wena ri nga rili, ni mahlo ya wena ma nga humesi mihloti,+ hikuva ku ni hakelo ya ntirho wa wena,’ ku vula Yehovha, ‘kunene va ta vuya etikweni ra nala.’+ 17  “‘Ntshembo+ wu kona wa vumundzuku bya wena,’ ku vula Yehovha, ‘kunene vana va ta tlhelela endhawini ya vona.’”+ 18  “Kunene ndzi twe Efrayimi a rila, a ku,+ ‘U ndzi lulamisile, leswaku ndzi lulamiseka,+ kukota rhole leri nga leteriwangiki.+ Ndzi tlherise, ndzi ta tlhela,+ hikuva hi wena Yehovha Xikwembu xanga.+ 19  Hikuva endzhaku ko tlhela ndzi tisorile;+ naswona endzhaku ka ku tivisiwa ndzi timakale endzhumbini.+ Ndzi khomiwe hi tingana, ndzi titwa ndzi tsongahatekile,+ hikuva ndzi rhwale ndzhukano wa vuntshwa bya mina.’”+ 20  “Xana Efrayimi i jaha ra risima eka mina, kumbe i n’wana la khomiwaka hi rirhandzu?+ Hikuva ndlela leyi ndzi n’wi solaka ha yona, ndzi ta ya emahlweni ndzi n’wi tsundzuka ha yona.+ Hi yona mhaka leyi marhumbu ya mina ma tlhavekeke hikwalaho ka yena.+ Kunene ndzi ta n’wi twela vusiwana,”+ ku vula Yehovha. 21  “Tiyimisele mimfungho ya ndlela. Tivekele swo komba ndlela.+ Veka mbilu ya wena egondzweni lerikulu, ndlela leyi u nga ta famba ha yona.+ Vuya, Wena nhwana wa Israyele. Vuya emitini leyi ya we-​na.+ 22  Xana u ta hambuka u ya hala ni hala ku fikela rini,+ Wena nhwanyana la nga tshembekiki?+ Hikuva Yehovha u tumbuluxe nchumu lowuntshwa emisaveni: Waxisati u ta va ekusuhi swinene ni wanuna la tiyeke emirini.” 23  Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te: “Va ha ta vula rito leri etikweni ra Yuda ni le mitini ya yena, loko ndzi hlengeleta makhumbi ya vona, va ku, ‘Onge Yehovha a nga ku katekisa,+ Wena vutshamo byo lulama,+ Wena ntshava yo kwetsima.’+ 24  Kunene, eka rona Yuda ni miti ya yena hinkwayo yi ta tshama swin’we, varimi ni lava va tshamaka ni ntlhambi.+ 25  Hikuva ndzi ta xurhisa moya-xiviri lowu karhaleke, naswona ndzi ta xurhisa moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu tsaneke.”+ 26  Hiloko ndzi xalamuka, ndzi sungula ku vona; vurhongo bya mina a byi ndzi nandzihela. 27  “Waswivo! Masiku ma ta,” ku vula Yehovha, “kutani ndzi ta byala yindlu ya Israyele ni yindlu ya Yuda hi mbewu ya munhu ni mbewu ya xifuwo.”+ 28  “Tanihi leswi ndzi tshameke ndzi xalamukile eka vona+ leswaku ndzi simula, ndzi hirimuxa, ndzi mbundzumuxa, ndzi lovisa ni ku onhetela,+ hikwalaho ndzi ta tshama ndzi xalamukile eka vona leswaku ndzi aka ni ku byala,”+ ku vula Yehovha. 29  “Emasikwini wolawo a va nge he vuli va ku, ‘Vatatana hi vona lava dyeke madiriva mambisi, kambe meno ya vana hi wona lawa ma getselaka.’+ 30  Kambe munhu un’wana ni un’wana u ta fa hikwalaho ka xihoxo xakwe.+ Munhu un’wana ni un’wana la dyaka madiriva mambisi, meno yakwe hi wona lawa ma nga ta getsela.” 31  “Maswivo! Masiku ma ta,” ku vula Yehovha, “ndzi ta endla ntwanano lowuntshwa+ ni yindlu ya Israyele+ ni yindlu ya Yuda;+ 32  ku nga ri wona wo fana ni ntwanano lowu ndzi wu endleke ni vatata wa vona esikwini leri ndzi va khomeke hi voko ndzi va humesa etikweni ra Egipta,+ ‘ku nga ntwanano wa mina lowu va wu tluleke,+ hambileswi mina a ndzi ri n’wini+ wa vona kukota wanuna,’ ku vula Yehovha.” 33  “Hikuva lowu i ntwanano+ lowu ndzi nga ta wu endla ni yindlu ya Israyele endzhaku ka masiku wolawo,”+ ku vula Yehovha. “Ndzi ta veka nawu wa mina endzeni ka vona,+ naswona ndzi ta wu tsala embilwini ya vona.+ Ndzi ta va Xikwembu xa vona, vona va ta va vanhu va mina.”+ 34  “Naswona un’wana ni un’wana a nge he n’wi dyondzisi nakulobye,+ un’wana ni un’wana a dyondzisa makwavo, a ku, ‘Tivani Yehovha,’+ hikuva hinkwavo va ta ndzi tiva, ku suka eka lontsongo ku ya fika ni le ka lonkulu,”+ ku vula Yehovha. “Hikuva ndzi ta va rivalela xihoxo xa vona, ni xidyoho xa vona a ndzi nge he xi tsundzuki.”+ 35  Yehovha, Munyiki wa dyambu leswaku ri voninga ninhlikanhi,+ milawu+ ya n’weti+ ni tinyeleti leswaku ti voninga nivusiku,+ Loyi a dungaka lwandle leswaku magandlati ya rona ma ba huwa,+ Loyi vito ra yena a nga Yehovha wa mavuthu,+ u te: 36  “‘Loko swileriso leswi swo susiwa emahlweni ka mina,’+ ku vula Yehovha, ‘lava va nga mbewu ya Israyele na vona va nga tshika ku va tiko emahlweni ka mina nkarhi hinkwawo.’”+ 37  Yehovha u te: “‘Loko matilo lama nga ehenhla mo pimiwa ni masungulo ya misava leyi nga ehansi mo lavisisiwa,+ mina ndzi nga bakanya mbewu hinkwayo ya Israyele hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi va swi endleke,’+ ku vula Yehovha.” 38  “Waswivo! Masiku ma ta,” ku vula Yehovha, “kunene muti wu ta akeriwa+ Yehovha ku suka eXihondzweni xa Hananele+ ku ya fika eNyangweni ya le Yinhleni.+ 39  Kutani ngoti ya ku pima+ yi ta famba yi kongoma exitsungeni xa Garebe, kunene yi ta rhendzeleka yi ya eGowa. 40  Rivala hinkwaro ra le hansi ni ra mintsumbu+ ni ra minkuma+ leyi nga ni mafurha, swin’we ni masimu hinkwawo ku ya fika enkoveni wa Kedroni,+ ku ya fika eyinhleni ya Nyangwa ya Tihanci+ ku ya evuhuma-dyambu, swi ta va nchumu wo kwetsima eka Yehovha.+ A swi nge simuriwi, naswona a swi nge he hirimuxiwi hilaha ku nga riki na makumu.”+

Tinhlamuselo ta le hansi