Yeremiya 25:1-38

25  Rito leri fikeke eka Yeremiya malunghana ni vanhu hinkwavo va Yuda elembeni ra vumune ra Yoyakimi+ n’wana wa Yosiya, hosi ya Yuda, ku nga lembe ro sungula ra Nebukadretsara hosi ya Babilona;  leri muprofeta Yeremiya a ri vuleke malunghana ni vanhu hinkwavo va Yuda ni vaaki hinkwavo va Yerusalema, a ku:  “Ku sukela elembeni ra vu-13 ra Yosiya+ n’wana wa Amoni, hosi ya Yuda, ku ta fika esikwini leri, emalembeni lawa ya 23 rito ra Yehovha ri fike eka mina, kutani ndzi hambete ndzi mi byela, ndzi pfuka ka ha ri mpundzu swinene ndzi vulavula, kambe a mi yingisanga.+  Kutani Yehovha a mi rhumela malandza yakwe lama nga vaprofeta, a pfuka ka ha ri mpundzu swinene a ma rhuma, kambe n’wina a mi yingisanga,+ a mi rhiyanga ndleve mi yingisa,+  vona va ku, ‘Hundzukani, ha mi kombela, un’wana ni un’wana endleleni yakwe yo biha ni le vubihini bya swiendlo swa n’wina,+ kutani mi hambeta mi tshama emisaveni leyi Yehovha a mi nyikeke yona swin’we ni vatata wa n’wina ku sukela khale swinene ku ya fika enkarhini wo leha lowu taka.+  Mi nga landzeleli swikwembu swin’wana leswaku mi swi tirhela ni ku swi nkhinsamela, leswaku mi nga ndzi hlundzukisi hi ntirho wa mavoko ya n’wina, leswaku ndzi nga mi vangeli khombo.’+  “‘Kambe a mi ndzi yingisanga,’ ku vula Yehovha, ‘leswaku mi ndzi hlundzukisa hi ntirho wa mavoko ya n’wina, mi tivangela khombo.’+  “Hikokwalaho Yehovha wa mavuthu u te, ‘“Hikwalaho ka leswi mi nga ma yingisangiki marito ya mina,  maswivo, ndza rhumela naswona ndzi ta teka mindyangu hinkwayo ya le n’walungwini,”+ ku vula Yehovha, “ndzi ta rhumela eka Nebukadretsara hosi ya Babilona, nandza wa mina,+ naswona ndzi ta va tisa va ta lwa ni tiko+ leri ni vaaki va rona ni marito lawa hinkwawo lama ri rhendzeleke;+ kutani ndzi ta va nyikela endzovisweni, ndzi va endla xihlamariso ni nchumu wo beriwa noti+ ni tindhawu leti onhakeke hilaha ku nga riki na makumu.+ 10  Kutani exikarhi ka vona ndzi ta herisa mpfumawulo wa ku khana ni mpfumawulo wa ku tsaka,+ rito ra muteki ni rito ra mutekiwa,+ mpfumawulo wa ribye ro sila+ ni ku vonakala ka rivoni.+ 11  Kutani tiko leri hinkwaro ri ta va ndhawu leyi onhakeke, ri va xihlamariso, kutani matiko lawa ma ta tirhela hosi ya Babilona malembe ya 70.”’+ 12  “‘Kutaku loko malembe ya 70 ma hetisekile+ ndzi ta endla leswaku hosi ya Babilona ni tiko rero+ va tihlamulela,’ ku vula Yehovha, ‘xihoxo xa vona, ni tiko ra Vakalidiya,+ ndzi ta ri endla rhumbi hilaha ku nga riki na makumu.+ 13  Kutani ehenhla ka tiko rero ndzi ta tisa marito ya mina hinkwawo lawa ndzi ma vuleke ehenhla ka rona, hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi Yeremiya a yi profeteke ku avanyisa matiko hinkwawo.+ 14  Hikuva wona, matiko yo tala ni tihosi letikulu,+ ma va tshikilerile kukota malandza;+ naswona ndzi ta ma tlherisela hi ku ya hi ntirho lowu ma wu endleke ni hi ku ya hi ntirho wa mavoko ya wona.’”+ 15  Hikuva Yehovha Xikwembu xa Israyele u ndzi byele a ku: “Teka xinwelo lexi xa vhinyo ya vukarhi evokweni ra mina, kutani u nwisa matiko hinkwawo lawa ndzi ku rhumaka eka wona.+ 16  Ma ta nwa kutani ma tshetsheleka, ma endla ku fana ni vanhu lava hlanganeke nhloko hikwalaho ka banga leri ndzi ri rhumelaka exikarhi ka wona.”+ 17  Hiloko ndzi teka xinwelo evokweni ra Yehovha kutani ndzi nwisa matiko hinkwawo lawa Yehovha a ndzi rhumeke eka wona:+ 18  ku nga, Yerusalema ni miti ya Yuda ni tihosi ta yena, tihosana ta yena, ku yi endla ndhawu leyi onhakeke, yi va xihlamariso,+ nchumu wo beriwa noti ni ndzhukano, ku fana ni le sikwini leri;+ 19  Faro hosi ya Egipta ni malandza ya yena ni tihosana ta yena ni vanhu va yena hinkwavo;+ 20  ni ntlawa hinkwawo lowu hlanganeke, ni tihosi hinkwato ta tiko ra Uzha,+ ni tihosi hinkwato ta tiko ra Vafilisita+ na Axikeloni+ na Gaza+ na Ekroni+ ni masalela ya Axidodo;+ 21  Edomu+ na Mowabu+ ni vana va Amone;+ 22  ni tihosi hinkwato ta Tiri+ ni tihosi hinkwato ta Sidoni+ ni tihosi ta xihlala lexi nga exifundzheni xa lwandle; 23  na Dedani+ na Thema+ na Buzu ni hinkwavo lava misisi ya vona yi tsemetiweke exikarhi ka mahlo ni tindleve;+ 24  ni tihosi hinkwato ta Maarabiya+ ni tihosi hinkwato ta ntlawa lowu hlanganeke leti tshamaka emananga; 25  ni tihosi hinkwato ta Zimri ni tihosi hinkwato ta Elami+ ni tihosi hinkwato ta Vameda;+ 26  ni tihosi hinkwato ta le n’walungwini leti nga ekusuhi ni leti nga ekule, hi ku landzelelana, ni mimfumo leyin’wana hinkwayo ya misava evuandlalweni bya misava; ni hosi ya Xixaki+ yi ta nwa endzhaku ka vona. 27  “Naswona u fanele u va byele u ku, ‘Yehovha wa mavuthu, Xikwembu xa Israyele, u te: “Nwanani mi dakwa mi tlhela mi hlanta, mi wa lerova mi nga swi koti ni ku pfuka+ hikwalaho ka banga leri ndzi ri rhumelaka exikarhi ka n’wina.”’+ 28  Kutaku loko va ala ku teka xinwelo evokweni ra wena va nwa, wena u ta va byela u ku, ‘Yehovha wa mavuthu u te: “Kunene mi ta nwa.+ 29  Hikuva, maswivo, ndzi sungula hi muti lowu wu vitaniwaka hi vito ra mina ku wu tisela khombo,+ kutani, xana n’wina mi nga pona ku xupuriwa hi ndlela yo karhi?”’+ “‘Mi nga ka mi nga poni ku xupuriwa, hikuva ku ni banga leri ndzi ri vitanelaka vaaki hinkwavo va misava,’ ku vula Yehovha wa mavuthu. 30  “Loko ku ri wena, u ta va profetela marito lawa hinkwawo, u va byela u ku, ‘Yehovha u ta vomba+ a ri ehenhla, naswona u ta twarisa rito rakwe a ri endhawini yakwe yo kwetsima.+ Kunene u ta vomba a ri ehenhla ka ndhawu yakwe yo tshama eka yona. U ta huwelela ehenhla ka vaaki hinkwavo va misava kukota ku huwelela ka lava va pyanyaka xikamelo xa madiriva.’+ 31  “‘Kunene huwa yi ta fika exiphen’wini xa le kule xa misava, hikuva Yehovha u ni njhekanjhekisano ni matiko.+ Yena hi byakwe u fanele a avanyisa nyama hinkwayo.+ Loko ku ri lavo homboloka, u fanele a va nyikela ebangeni,’+ ku vula Yehovha. 32  “Yehovha wa mavuthu u te, ‘Waswivo! Ku ni khombo leri sukaka etikweni rin’wana ri ya etikweni rin’wana,+ naswona ku ta pfuka xidzedze lexikulu ku suka etindhawini ta le kule ta misava.+ 33  Kunene lava dlayiweke hi Yehovha esikwini rero va ta suka emakun’wini ya misava ku ya fika emakun’wini man’wana ya misava.+ A va nge rileriwi, hambi ku ri ku hlengeletiwa kumbe ku lahliwa.+ Va ta kotisa vulongo evuandlalweni bya misava.’+ 34  “Rilani, n’wina varisi, mi huwelela!+ Mi vumbuluka-vumbuluka+ n’wina vakulukumba va ntlhambi,+ hikuva masiku ya n’wina ya ku tlhava ni ya ku hangalasa ma hetisekile,+ mi ta wa kukota xibya lexi navelekaka!+ 35  Naswona ndhawu yo balekela eka yona yi va helerile varisi, ni ndlela yo baleka ha yona ya vakulukumba va ntlhambi.+ 36  Yingisa! Xirilo xa varisi, ni ku kolola ka vakulukumba va ntlhambi, hikuva Yehovha u phanga madyelo ya vona. 37  Tindhawu to tshama eka tona leti rhuleke a ta ha ri na vutomi hikwalaho ka ku hlundzuka lokukulu ka Yehovha.+ 38  U siye vutumbelo byakwe ku fana ni xinghalana xa ntshiva,+ hikuva tiko ra vona ri hundzuke xihlamariso hikwalaho ka banga ra tihanyi ni hikwalaho ka ku hlundzuka ka yena lokukulu.”+

Tinhlamuselo ta le hansi