Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Tipisalema 78:1-72

Maskili. Ya Asafa.+ 78  N’wina vanhu vanga, yingisani nawu wa mina;+ Rhiyani ndleve ya n’wina emaritweni ya nomu wa mina.+   Ndzi ta pfula nomu wa mina hi marito ya vutlhari;+ Ndzi ta vula mawetana ya khale swinene,+   Lawa hi ma tweke hi tlhela hi ma tiva,+ Lawa vatata wa hina va hi runguleleke wona;+   Lawa hi nga ma fihleriki vana va vona,+ Hi nga ta ma rungulela ni xitukulwana lexi nga ta ta,+ Ku dzuneka ka Yehovha ni ntamu wakwe+ Ni swilo swo hlamarisa leswi a swi endleke.+   U yimise xitsundzuxo eka Yakobe,+ Ni nawu u wu veke eIsrayele,+ Swilo leswi a swi leriseke vatata wa hina,+ Leswaku va swi tivisa vana va vona;+   Leswaku xitukulwana lexi nga ta ta, vana lava nga ta velekiwa, va ta swi tiva,+ Va ta pfuka va swi rungulela vana va vona,+   Va ta veka ntshembo wa vona eka Xikwembu+ Va nga rivali swiendlo swa Xikwembu+ kambe va hlayisa swileriso swa xona.+   Va nga fani ni vatata wa vona,+ Xitukulwana xo sihalala ni xo xandzuka,+ Xitukulwana lexi nga yi lunghiselelangiki mbilu ya xona+ Lexi moya wa xona a wu nga tshembeki eka Xikwembu.+   Vana va Efrayimi, hambileswi a va ri vacopi va vurha lava hlomeke,+ Va tlhentlhile hi siku ra nyimpi.+ 10  A va wu hlayisanga ntwanano wa Xikwembu,+ Naswona va arile ku famba enawini wa xona.+ 11  Va rivale ni ndlela leyi xi tirhisaneke na vona ha yona+ Ni mintirho ya xona ya hlamarisa leyi xi va kombeke yona.+ 12  Xi endle hi ndlela leyi hlamarisaka emahlweni ka vatata wa vona+ Etikweni ra Egipta,+ endhawini leyi vuriwaka Sowana.+ 13  Xi avanyise lwandle, leswaku xi va hundzisa,+ Xi endle leswaku mati ma yima ku fana ni damu.+ 14  Xi va rhangele hi papa ninhlikanhi+ Hi ku voninga ka ndzilo vusiku hinkwabyo.+ 15  Xi pandze maribye emananga,+ Leswaku xi va nwisa hi vutalo ku fana ni le swidziveni swa mati.+ 16  Xi humese swinambyana eribyeni+ Xi endla leswaku mati ma rhelela ku fana ni milambu.+ 17  Va hambeta va xi dyohela hilaha ku engetelekeke+ Hi ku xandzukela La nge Henhla-henhla endhawini leyi nga riki na mati;+ 18  Va ringe Xikwembu embilwini ya vona+ Hi ku kombela nchumu lowu moya-xiviri wa vona wu nga ta wu dya.+ 19  Kutani va vulavula swo biha hi Xikwembu.+ Va ku: “Xana Xikwembu xa swi kota ku lunghiselela tafula emananga?”+ 20  Waswivo! Xi be ribye+ Leswaku mati ma khuluka ni swinambyana swi khuluka kukota ndhambi.+ “Xana xa swi kota ku nyika xinkwa,+ Kumbe, xana xi nga lunghiselela vanhu va xona swa ku tihanyisa ha swona?”+ 21  Hi yona mhaka leyi Yehovha a swi tweke kutani a hlundzuka;+ Ni ndzilo wu pfurhele Yakobe,+ Ni ku hlundzuka ku tlhandlukele ehenhla ka Israyele.+ 22  Hikuva a va kombisanga ripfumelo eka Xikwembu,+ Naswona a va ku tshembanga ku ponisa ka xona.+ 23  Kutani xi lerise xibakabaka lexi nga ni mapapa ehenhla, Xi pfule tinyangwa ta tilo.+ 24  Kutani xi hambeta xi va nisela manna leswaku va dya,+ Xi va nyike ni mavele lama humaka etilweni.+ 25  Vanhu va dye xinkwa xa lava matimba;+ Xi va rhumele swakudya va kondza va xurha.+ 26  Xi sungula ku hungisa mheho ya le vuxeni ematilweni+ Xi hungisa mheho ya le dzongeni hi ntamu wa xona.+ 27  Xi va nisela swakudya ku fana ni ritshuri,+ Hambi ku ri swivumbiwa leswi hahaka ku fana ni swiribyana swa sava ra malwandle.+ 28  Xi hambeta xi swi nisa exikarhi ka nxaxa wa xona,+ Ku rhendzela titabernakela ta xona hinkwato.+ 29  Kutani va dya va xurha swinene,+ Kutani leswi va swi naveleke xi va tisele swona.+ 30  A va kendlukanga eku naveleni ka vona, Swakudya swa vona a swa ha ri enon’wini wa vona,+ 31  Loko va fikeriwa hi vukarhi bya Xikwembu.+ Kutani xi dlaya tinhenha ta vona;+ Ni majaha ya Israyele xi ma wisile. 32  Ku nga khathariseki leswi hinkwaswo, va tlhele va dyoha+ Naswona a va kombisanga ripfumelo emintirhweni ya xona yo hlamarisa.+ 33  Kutani xi herise masiku ya vona ku fana ni moya wunene,+ Ni malembe ya vona hi mpfilumpfilu. 34  Loko xi tshamela ku va dlaya, na vona a va vutisisa ha xona,+ Kutani va tlhela va ya lava Xikwembu.+ 35  Va tsundzuka leswaku Xikwembu a xi ri Ribye ra vona,+ Nileswaku Xikwembu Lexi nge Henhla-henhla a xi ri Murihiseri wa vona.+ 36  Va ringete ku xi yenga hi nomu wa vona;+ Naswona va ringete ku xi hembela hi ririmi ra vona.+ 37  Mbilu ya vona a yi nga tserhamanga eka xona;+ A va tshembekanga entwananweni wa xo-na.+ 38  Kambe a xi ri ni tintswalo;+ a xi funengeta xidyoho,+ xi nga va lovisi.+ A xi tlherisa ku hlundzuka ka xona minkarhi yo tala,+ A xi nga byi pfuxi hinkwabyo vukarhi bya xona. 39  A xi tshamela ku tsundzuka leswaku a va ri nyama,+ Leswaku moya wa huma wu nga ha vuyi.+ 40  A va xandzuka ko tala swinene eka xona emananga,+ A va xi twisa ku vava ekwandzasini!+ 41  A va ringa Xikwembu hi ku phindha-phindha,+ A va twisa ni Mukwetsimi wa Israyele ku vava.+ 42  A va ri tsundzukanga voko ra xona,+ Siku leri xi va kutsuleke ha rona eka xirha.+ 43  Ndlela leyi xi vekeke swikombiso swa xona ha yona aEgipta+ Ni masingita ya xona endhawini leyi vuriwaka Sowana;+ 44  Ni ndlela leyi xi hundzuleke ngati ha yona emiseleni ya Nayili,+ Lerova va tsandzeka ku nwa mati eswinambyanini swa vona.+ 45  Xi va rhumelele mabawa, leswaku ma va dya;+ Ni machela, leswaku ma va lovisa.+ 46  Kutani ntshovelo wa vona xi wu nyika mahele, Ni leswi va tikarhateleke swona xi swi nyika tinjiya.+ 47  Xi dlaye murhi wa vona wa vhinya hi xihangu+ Ni swinkuwana swa vona hi maribye ya xihangu.+ 48  Xi nyikete swifuwo swa vona swa ndzhwalo exihangwini+ Ni swifuwo swa vona eku hiseni ka miri. 49  Xi rhumele ku hlundzuka ka xona lokukulu ehenhla ka vona,+ Ku hlundzuka, xigwevo ni maxangu,+ Tintsumi leti nga vayimeri ti tisa khombo.+ 50  Xi lunghiselele ku hlundzuka ka xona ndlela.+ A xi wu sivelanga moya-xiviri wa vona leswaku wu nga fi; Ni vutomi bya vona xi byi nyikete entungwini.+ 51  Eku heteleleni xi dlaye mativula hinkwawo aEgipta,+ Ku sungula ka matimba ya vona ya ku tswala emintsongeni ya Hamu.+ 52  Endzhaku ka sweswo xi endla leswaku vanhu va xona va famba kukotisa ntlhambi,+ Xi va kongomisa kukotisa ntlhambi emananga.+ 53  Xi hambeta xi va rhangela va sirhelelekile, va nga chavi nchumu;+ Lwandle ri funengeta valala va vona.+ 54  Xi va tisa endhawini ya xona yo kwetsima,+ Endhawini ya tintshava leyi kumiweke hi voko ra xona ra xinene.+ 55  Hakatsongo-tsongo xi hlongola matiko hikwalaho ka vona,+ Xi va avela ndzhaka hi ngoti ya ku pima,+ Lerova xi tshamisisa tinyimba ta Israyele emakaya ya vona.+ 56  Kutani va sungula ku xi ringa ni ku xandzukela Xikwembu Lexi nge Henhla-henhla,+ Switsundzuxo swa xona a va swi hlayisanga.+ 57  Va hambete va tlhentlhela endzhaku naswona va endla hi vuxengi ku fana ni vatata wa vona;+ Va hundzuluka ku fana ni vurha lebyi ntshunxekeke.+ 58  Va hambeta va xi hlundzukisa hi tindhawu ta vona leti tlakukeke,+ Va xi hlohlotela leswaku xi va ni rilaveta hi swifaniso swa vona leswi vatliweke.+ 59  Xikwembu xi swi twa+ kutani xi hlundzuka,+ Hiloko xi n’wi nyenya swinene Israyele.+ 60  Xi hetelela xi fularhela tabernakela ya le Xilo,+ Ntsonga lowu a xi tshama eka wona exikarhi ka vanhu va la misaveni.+ 61  Xi nyikele ntamu wa xona evukhumbini+ Ni ku saseka ka xona evokweni ra xirha.+ 62  Xi hambeta xi nyiketa vanhu va xona ebangeni,+ Xi hlundzukela ndzhaka ya xona.+ 63  Majaha ya xona ma herisiwe hi ndzilo, Ni vanhwana va xona a va dzunisiwanga.+ 64  Loko ku ri vaprista va xona, va wisiwe hi banga,+ Ni tinoni ta vona a ti rilanga.+ 65  Kutani Yehovha a xalamuka onge hiloko a a etlele,+ Ku fana ni lowa matimba loko a xalamukisiwa hi vhinyo.+ 66  A tlhava swirha swakwe hi le ndzhaku a swi dlaya;+ A swi endla swi va ndzhukano hilaha ku nga heriki.+ 67  A bakanya ntsonga wa Yosefa;+ Ni nyimba ya Efrayimi a nga yi hlawulanga.+ 68  Kambe u hlawule nyimba ya Yuda,+ Ntshava ya Siyoni, leyi a a yi rhandza.+ 69  Kutani a aka vukwetsimelo byakwe ku fana nitindhawu leti tlakukeke,+ Ku fana ni misava leyi a yi simekeke hilaha ku nga riki na makumu.+ 70  Kutani a hlawula Davhida nandza wakwe+ A n’wi susa ematshangeni ya ntlhambi.+ 71  A n’wi tshikisa ku risa matswele lama an’wisaka+ A n’wi tisa leswaku a ta va murisi wa Yakobe vanhu vakwe+ Ni le henhla ka Israyele ndzhaka yakwe.+ 72  Kutani a va risa hi ku landza vutshembeki bya mbilu yakwe,+ A va rhangela hi vuswikoti bya mavoko yakwe.+

Tinhlamuselo ta le hansi